Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-02-22 17:45

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/tydliggor-de-yrkesforberedande-utbildningarnas-betydelse-battre/

Repliker

”Tydliggör de yrkesförberedande utbildningarnas betydelse bättre”

REPLIK DN DEBATT 1/2. Gymnasiekommissionen missar två viktiga punkter, att det krävs en nationell satsning och en regional samordning för få yrkesförberedande utbildningar i toppklass, skriver tre representanter för Maskinentreprenörerna.

Rätta artikel

I Dagens Nyheter skriver Gymnasiekommissionen, som ska lägga fram förslag om gymnasiets framtida inriktning, om en renodlad skolstruktur, en ny lärarroll, kvalitetskontroller, om att eleverna ska ses som individer och, till sist, om att näringslivet bör driva yrkesprogrammen. Det är bra, men kommissionen missar två viktiga punkter. Det behövs en nationell satsning och regional samordning för att Sverige ska få yrkesförberedande utbildningar i toppklass. 

I dag är gymnasieskolans yrkesprogram i kris. Alltför få väljer att bli maskinförare, byggnadsarbetare eller plåtslagare, yrkesgrupper som behövs för att vi ska fortsätta utveckla Sverige. I vår bransch, Maskinentreprenörerna (ME), vi som kör grävmaskiner och hjullastare, underhåller vägar och järnvägar, drar fiberkabel och röjer snö, är läget akut. Vi har en hel generation som är på väg in i pension. Som tur är har många valt att jobba på, det är viktigt eftersom de som kommer ut från utbildningarna är betydligt färre än dem som passerar pensionsstrecket. Det håller inte i längden, i synnerhet inte som vi har planerade underhålls- och nyinvesteringar i infrastruktur på en nivå som vi aldrig sett tidigare.

Samtidigt går tusentals ungdomar teoretiska program som leder rakt ut i arbetslöshet. Det är en katastrof, för samhället och för individerna. Det är resultatet av att yrkesprogrammen under många år rustats ned vad gäller resurser och uppmärksamhet till förmån för teoretiska program, dit ungdomarna lotsas av aningslösa studie- och yrkesvägledare. 

Yrkesprogrammen är dyra utbildningar - om man bara värderar utbildningsinsatsen och inte resultatet, det vill säga att eleverna får jobb efter utbildningen. Det har lett till att flera kommuner lagt ned sina utbildningar, trots en stark efterfrågan från arbetsmarknaden.

För att utveckla de yrkesförberedande utbildningarna och att göra dem mer attraktiva krävs det en nationell satsning och ett nationellt fokus som tydliggör deras betydelse. Det behövs en regional samordning som skapar skolor med ett elevunderlag och en ekonomisk bas som gör att de kan erbjuda den senaste tekniken och de bästa lärarna. Det behövs också, som Gymnasiekommissionen skriver, ett starkt samarbete mellan näringsliv och skolvärld. ME satsar och bygger egna skolor - hittills åtta stycken - men politiker och skolansvariga måste också ta sitt ansvar för att utveckla framtidens yrkesförberedande utbildningar. Vi ska inte bara utbilda för i dag, vi ska utbilda de kunniga yrkespersoner som behövs 2030.