Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
169 kr/månad

Vakna med DN på helgen. Halva priset på papperstidningen i tre månader!

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-07-22 04:11

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/undanroj-risken-for-kompetensutvisningar/

Repliker

”Undanröj risken för kompetensutvisningar”

REPLIK DN DEBATT 29/6.  Det är dags att ta bort de kvarvarande hinder som stoppar kompetenta människor från världens hörn att söka sig till Sverige för att arbeta och bidra till vårt välstånd, skriver Anna Karin Hatt och Andreas Åström på Almega.

Migrationsverket lyfter i ett inlägg på DN Debatt fram att kompetensutvisningarna har minskat det senaste året. Och det är tydligt att statistiken tack och lov går i den riktningen. Luciadomarna från Migrationsöverdomstolen i december 2017 har tvingat Migrationsverket att agera annorlunda och använda sig av en helhetsbedömning när det förekommit små misstag. 

Huvudproblemet är dock att den tvingande lagstiftningen – som givetvis inte Migrationsverket kan påverka – fortfarande finns kvar, vilket gör att det fortsatt finns fall där Migrationsverket fortsätter att återkalla arbetstillstånd på bagatellartad basis.

Ett exempel på det är Ali Omumi, en ABB-ingenjör som fick sitt arbetstillstånd återkallat på grund av en försäkringsmiss hos Alis förrförra arbetsgivare. Dessutom drabbades Ali av en karantänsregel som Migrationsverket skapat. Regeln innebär att personer som fått indraget arbetstillstånd inte kan återvända till Sverige inom sex månader. Centrum för rättvisa drev Alis fall i en tvist med Migrationsverket där Migrationsdomstolen i Malmö nyligen avgjorde till Alis fördel

Mikael Ribbenvik skriver att lagstiftningen ska skydda arbetstagare från att bli utnyttjade, vilket innebär kollektivavtalsenlig lön, försäkringar och pensionsinbetalningar. Detta står givetvis Almega bakom. Problemet är dock att små avvikelser från dessa högt ställda krav inte är utnyttjande, det är helt enkelt små mänskliga fel som är lätta att göra i ett komplicerat regelverk.

Sverige är ett litet land på kanten av Europa utan givna konkurrensfördelar. Vi har inte fått något gratis utan måste konkurrera med vårt kunnande. Våra möjligheter att hävda oss i den globala turbokonkurrensen avgörs av vår förmåga att utveckla nya idéer och tillgången på kompetent arbetskraft. Bristen på kompetens har varit ett av de största hindren för den svenska ekonomin de senaste åren. 

Ett viktigt bidrag till en lösning av kompetenskrisen är kompetensinvandring. It-arkitekter, programmerare och systemutvecklare från Indien bidrar med ovärderlig hjälp till en tjänstebransch där 80 procent av företagen har allvarlig brist på kompetens.

 Risken för kompetensutvisningar har minskat men inte undanröjts. Vi välkomnar januariavtalet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna som lovar att problemet med kompetensutvisningarna ska lösas. Detta är dock en så angelägen fråga att en snabb departementsutredning bör tillsättas snarast för att se till att detta blir verklighet.

 De huvudfrågor som denna utredning bör lösa är:

1 Den praxis om en helhetsbedömning av hur villkoren för arbetstillstånd uppfyllts som följt Luciadomarna 2017 bör skrivas in tydligt i utlänningslagen för att ge arbetstagare och arbetsgivare ett starkare skydd mot att små fel inte kan leda till återkallelse av arbetstillstånd. I lagen bör det klargöras att helhetsbedömningen ska avse alla anställningsvillkor inklusive semester. Det finns indikationer på att migrationsdomstolarna även efter Luciadomarna fortfarande grundar utvisningsbeslut på små avvikelser i semesterförmånerna.

2 Regeln att arbetstillståndet ska återkallas vid avvikelser från vad som angavs i ansökan bör mildras till att arbetstillståndet kan återkallas för att se till att regeln bara tillämpas vid större fel begångna av oseriösa arbetsgivare. Arbetsgivarens uppsåt och vilja att korrigera fel bör ligga till grund för bedömningen av arbetsgivarens seriositet. Prövningen bör vara framåtblickande och inte utgå från fel som begåtts av tidigare arbetsgivare eller tidigt under anställningsperioden.

Sveriges möjligheter att möta den stora kompetensbristen bygger på att vi kan dra nytta av alla möjligheter att locka arbetskraft till landet. Konkurrensen om den kvalificerade arbetskraften ökar. Indiska it-experter och ingenjörer har många länder att välja mellan. Det är dags att en gång för alla ta bort de kvarvarande småsnåla hinder som hindrar kompetenta människor från världens hörn att söka sig till Sverige för att arbeta och bidra till vårt välstånd.