Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Repliker

”Underlätta distansarbete med digitalisering”

SLUTREPLIK. Regionen lider av en väldig obalans till följd av att långt fler arbetar norr om staden än söder därom, skriver Per Kågeson.

Fyra företrädare för IVA hävdar i en replik på min artikel om vad man på kort sikt kan göra för att reducera risken för trängsel på vägarna och i kollektivtrafiken att jag har fel fokus och negligerar långsiktiga frågor om stadsutveckling, regionaltåg mm. Visst det kan man tycka, men det är ungefär som att kritisera en artikel med snabbmatsrecept bara för att den inte säger något om långkok.

Hur är det egentligen med läskunnigheten på IVA? Min artikel tar upp åtgärder som inom några få år kan förbättra kollektivtrafiken och få fler att använda den. Men de fyra beskyller mig för ”att enbart titta på lösningar som innebär att vi fortsättningsvis planerar med bilen och bilvägar i fokus”. Av mina 13 förslag, som alla kan genomföras i närtid, handlar bara två om åtgärder i vägtrafiksystemet som kan underlätta för bilister. Alla de övriga stödjer den långsiktiga utveckling som de fyra vill se.

Det är inte fel att diskutera hur den urbana miljön bör utvecklas på längre sikt men det var inte mitt ärende. Jag delar emellertid de fyras uppfattning om behovet av att stärka och modernisera den regionala tågtrafiken, som är mycket viktigare för restider, framkomlighet och miljö än de extremt resurskrävande höghastighetsbanorna. Men det kan bara till en liten del förverkligas under de närmaste åren. Fler cykelbanor behövs också men tar längre tid att genomföra än de relativt billiga cykelfrämjande åtgärder med holländsk förebild som jag nämnde.

Av de fem åtgärder som de fyra tar upp är digitala alternativ inom utbildning, vård och handel sannolikt den som snabbast kan få genomslag och därmed medverka till minskad trängsel i närtid. Beträffande handel så är det emellertid osäkert om inköp via nätet verkligen leder till mindre trafik.

Jag tror att den största potentialen för digitalisering på kort till medellång sikt ligger i att underlätta distansarbete genom att anlägga it-säkra grannskapskontor i södra Storstockholm där större företag belägna norr om staden kan hyra kontorsplatser som anställda kan använda när deras fysiska närvaro inte krävs på huvudarbetsplatsen. Regionen lider av en väldig obalans till följd av att långt fler arbetar norr om staden än söder därom. Att kunna arbeta nära hemmet 1-3 dagar i veckan skulle dessutom medföra en stor välfärdsvinst, inte minst för småbarnsföräldrar.

DN Debatt. 4 mars 2017

Debattartikel

Per Kågeson, fil dr i miljö- och energisystemanalys:
”Bråttom stoppa hotande trafikinfarkt i Stockholm”

Repliker

Företrädare för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA):
”Planera med bilen i fokus inte hållbart” 

Slutreplik

Per Kågeson, fil dr i miljö- och energisystemanalys:
”Underlätta distansarbete med digitalisering” 

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.