”Utbyggt Arlanda inte i motsats till ett starkt Bromma” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Utbyggt Arlanda inte i motsats till ett starkt Bromma”

Med över 20 miljoner resenärer per år är Arlanda Sveriges port ut i världen. Vi moderater är positiva till en utbyggnad av Arlanda. Ska Stockholm och Sverige växa i den takt som är nödvändigt behöver också Arlanda växa. En sådan utveckling står dock inte i motsats till ett fortsatt starkt Bromma, skriver Jessica Rosencrantz, (M).

Eftersom Arlanda domineras av utrikesresor samtidigt som flygplatsens kapacitetstak i princip är nått är Bromma ett nödvändigt komplement för att säkra det svenska inrikesflyget. En stängning av Bromma innebär ett oåterkalleligt ingrepp i vår infrastruktur samtidigt som det riskerar våra flygförbindelser i stort och 24.000 jobb i hela landet. Den risken är moderaterna inte beredda att ta - för oss är det centralt att jobben blir fler och inte färre.

Det räcker med att titta på en karta över Sverige för att inse att flyget är nödvändigt för att knyta ihop våra landsändar och i dag är Bromma ett viktigt nav för inrikesresor. Orter som Visby, Trollhättan, Åre/Östersund och Umeå är de som skulle drabbas hårdast om Bromma lades ned, då en väldigt stor andel av deras trafik går till och från just Bromma. Att ha två flygplatser i Stockholmsregionen som konkurrerar om inrikesflyget har även ökat utbudet och sänkt biljettpriserna för resenärerna. Utan Bromma riskerar många flyglinjer att tunnas ut och biljettpriserna att höjas för vanliga människor.

Ska Arlanda bli det självklara navet för flygtrafiken i Norden måste kapaciteten öka. Men då handlar det framför allt om att stärka utrikesförbindelserna och fler direktlinjer till andra länder. Här brister Stockholm och Arlanda jämfört med till exempel Kastrup i Köpenhamn och Swedavia investerar redan 13 miljarder i en sådan utbyggnad. En ytterligare utbyggnad av Arlanda för att ta över inrikesflyget är inte så enkel som Anders Sundström låter påskina. Det går inte att endast bygga en till start- och landningsbana utan en rad andra investeringar som nya terminaler och utökad kapacitet för transport till och från flygplatsen. Bromma som en citynära flygplats är dessutom oslagbar när det gäller tillgänglighet och snabbhet för människor och företag.

För att säkra jobb och tillväxt i hela landet behövs långsiktiga spelregler. Den oro som skapats som följd av att regeringen både utreder en avveckling av Bromma flygplats och införande av flygskatt är beklaglig. Det är därför som riksdagen har riktat två tillkännagivanden till regeringen om att Bromma ska vara kvar och avvecklingsutredningen dras tillbaka. Moderaterna sätter ett värde i att Sverige och Stockholm både har ett starkt utrikes- och inrikesflyg och Brommas existens gör att dessa inte står i motsats till varandra.

Trafikverket och Swedavia slår fast att det inte går att flytta trafiken från Bromma utan att tränga ut annan trafik från Arlanda. I en värld som blir allt mer globaliserad och där efterfrågan på flygresor ser ut att öka kommer inte Moderaterna medverka till att minska den svenska flygkapaciteten. Det ska vara möjligt att bo och jobba i hela landet och då är det avgörande att Bromma finns kvar. Arlanda måste få växa - men inte på Brommas bekostnad.

DN Debatt.18 december 2015

Debattartikeln
Regeringens samordnare Anders Sundström:
”Arlanda bör byggas ut med en fjärde bana” 

Repliker
Miljöprofessorerna Mattias Höjer och Göran Finnveden:
”Vi måste våga diskutera flygets klimatpåverkan” 
Jessica Rosencrantz, trafikpolitisk talesperson (M) och vice ordförande i trafikutskottet:
”Utbyggt Arlanda inte i motsats till ett starkt Bromma” 

Nyhetsartiklar om flygplatserna i Stockholm

Stockholmarnas val: Ja till Bromma. Nästa år ska den statliga utredningen om Bromma vara klar, men utredaren anser att utvecklingen av Arlanda är mycket viktigare för Stockholm än vad som händer med Bromma.

Arlanda har inte plats för Brommas flygtrafik. Socialdepartementet vill sänka bullergränsen för flygplatser för att underlätta bostadsbyggande. Men Bromma flygplats omfattas inte, den har redan särskilda och strängare regler. 

Bromma flygplats nedläggningshotad i decennier. Frågan om Bromma flygplats är en decennier lång följetong. Redan på 80-talet lovade den Socialdemokratiska majoriteten i stadshuset att stänga flygplatsen.

13 miljarder kronor ska lyfta Arlanda. Utbyggnaden och andra miljardsatsningar kring flygplatsen ska mer än fördubbla antalet arbetsplatser.

Läs fler artiklar på DN Debatt

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.