Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-02-20 17:05

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/utredningen-blottlagger-ett-gap-mellan-politik-och-kunskap/

Repliker

”Utredningen blottlägger ett gap mellan politik och kunskap”

REPLIK DN DEBATT 30/1. Arbetsmarknadsutredningens slutsatser står i kontrast till den långtgående privatisering av Arbetsförmedlingen som C och L drivit igenom i januariavtalet. Här blottläggs ett gap mellan politik och kunskap, skriver Therése Guovelin, förste vice ordförande LO.

Rätta artikel

Arbetsmarknadsutredningen konstaterar det andra tidigare pekat på: Det finns ingen grund för att hävda att privata aktörer gör ett bättre jobb än offentliga när det kommer till att matcha och rusta arbetslösa för jobb. I vare sig svensk eller internationell forskning finns något stöd för det. Ändå har den arbetsmarknadspolitiska debatten under lång tid fokuserat på vem som ska göra jobbet. Frågan om vad det är som behöver göras för att stärka matchning och omställning på svensk arbetsmarknad har hamnat i skuggan av upprepade krav på att privatisera Arbetsförmedlingen.

Om målet är ökad effektivitet och tydlighet i det arbete som Arbetsförmedlingen ansvarar för – då är lösningen inte att helt och fullt lägga ut utförandet på privata aktörer, slår utredningen fast. En fullskalig privatisering skulle inte heller underlätta den samverkan med andra aktörer, kommunerna inte minst, som är nödvändig och som faktiskt har förbättrats under senare år.

Utredningens slutsatser står därmed i kontrast till den långtgående privatisering av Arbetsförmedlingen som C och L drivit igenom i den sakpolitiska överenskommelsen med regeringspartierna, det så kallade Januariavtalet.

Här blottläggs ett gap mellan politik och kunskap. Det råder ingen tvekan om att Arbetsförmedlingen behöver reformeras. Arbetslösa och arbetstagare som behöver ställa om för nytt jobb, likväl som arbetsgivare, måste kunna lita på att samhällets insatser för att matcha och rusta är effektiva. Vägarna till utbildning behöver förbättras för att fler ska kunna möta kraven på arbetsmarknaden. Politikens detaljstyrning måste hållas tillbaka och samarbetet mellan stat, arbetsgivare och andra aktörer främjas. Men i stället för att låta kunskap om vad som fungerar vägleda politiken innebär januariavtalet ett ideologiskt drivet privatiseringsexperiment.

Att fullfölja januariavtalets privatisering kommer knappast att gagna arbetstagare i behov av att kunna ställa om på en arbetsmarknad i snabb förändring. Det kommer inte att hjälpa arbetslösa som behöver stöd och insatser för att ta klivet till jobb – i synnerhet inte dem som har svagast förankring på arbetsmarknaden och därför riskerar att prioriteras sist när privata företag ska göra jobbet. Tillgängligheten riskerar dessutom att försämras i delar av landet där förutsättningarna för god lönsamhet är sämre. Inte heller arbetsgivare som vill ha effektivitet i sina rekryteringar kommer att vinna på att matchningen splittras på en mängd olika aktörer. De enda potentiella vinnarna är de företag som nu ser en ökad möjlighet att ta sig in på en skattefinansierad marknad.

Det är ett politiskt experiment som riskerar att bli dåligt men också mycket dyrt. För att över huvud taget kunna sjösätta en sådan modell kommer det krävas en omfattande och komplicerad apparat för styrning och kontroll för att försöka begränsa alla de negativa effekter som riskerar att annars uppstå, helt i enlighet med marknadens logik.

Till följd av den M-KD-SD-budget som röstades igenom i riksdagen i december inleds nu en nedmontering av Arbetsförmedlingen. Tusentals anställda har varslats om uppsägning. Fler kontor kommer att stängas. Det här drabbar alla arbetslösa runt om i landet som riskerar att stå utan stöd för att komma i jobb. Ska Januariavtalet fullföljas är detta bara början på ett arbetsmarknadspolitiskt moras – det sista Sverige behöver i ett läge där konjunkturen är nära kulmen.

Politisk prestige och experimentiver måste läggas åt sidan. Regeringen måste tillsammans med C och L göra ett omtag vad gäller Arbetsförmedlingen. Sluta använd myndigheten som slagträ. Ta tag i det som är viktigt – de reformer som faktiskt krävs för att matchning och omställning ska fungera på arbetsmarknaden.