Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Utveckla nya perspektiven på kön och jämställdhet”

REPLIK DN Debatt 12/11. Artikelförfattarna skriver om risken att det nya trans- och queerperspektivet riskerar göra jämställdhetsarbetet könsblint och att flytta fokus bort från skillnaden mellan kvinnor och män. Det tar sig enligt dem uttryck i könsneutrala formuleringar i stil med ”oberoende av kön” i stället för de tidigare ”kvinnor och män”. Vi vill i stället uppmana Lena Ag och den nya jämställdhetsmyndigheten att fånga upp och vidareutveckla de nya perspektiven på kön och jämställdhet, skriver 12 jämställdhetsexperter.

Vi instämmer med de åtta artikelförfattarna i att det är av yttersta vikt att kön fortsätter att synas i jämställdhetsarbetet, att synliggörandet av kön är själva ryggraden i jämställdhetsintegreringen. Men vi menar att transperspektivet och formuleringar som inkluderar fler kön än kvinna och man fördjupar snarare än hotar detta arbete. Vår erfarenhet är att transkompetenta jämställdhetsintegrerare är bättre på att synliggöra kön än de som sitter fast i ett förlegat tänkande kring enbart två binära kön.

För oss jämställdhetsintegrerare, liksom för dem som arbetar närmast medborgarna, innebär intersektionalitet snarare en anpassning till verkligheten än ett hot. För en förskolelärare är det självklart att kön tar sig olika uttryck beroende på föräldrarnas ursprung. För en undersköterska på ett äldreboende blir skillnaden mellan olika socioekonomiska grupper snabbt uppenbar och för fritidspedagogerna som stöter på unga transpersoner blir det omöjligt att jobba med jämställdhet utan att ta hänsyn till dem.

Icke desto mindre uppstår ett glapp i arbetet, där metoder och verktyg saknas. Politiker och tjänstepersoner i offentlig sektor saknar det starka verktyg som könsuppdelad statistik utgör och inga självklara alternativ finns. Vi vill därför uppmana Lena Ag och den nya jämställdhetsmyndigheten att främja utvecklingen av ett inkluderande jämställdhetsarbete. 

Vi ser behovet av konkreta och nyanserade analyser baserade på aktuell forskning och erfarenhet, där könets och identitetens fulla spektrum ryms. Vi vill dessutom lyfta behovet av metodutveckling inom området, för att underlätta kvalitativa analyser och tydlig styrning.

Jämställdhetsintegrering är ett redskap för att komma åt könsdiskrimineringen i huvudsak. Vi får aldrig tappa bort könsperspektivet. Men om vi slentrianmässigt och utan eftertanke enbart synliggör de två binära könen är risken överhängande att vi ställer utsatta grupper mot varandra och ignorerar samhällsproblem som är påtagliga för många. Är det vad vi vill uppnå med jämställdhetsarbetet?

DN Debatt.12 november 2017

Debattartikel

Åtta jämställdhetsexperter:
”När kön osynliggörs riskeras hela jämställdhetsarbetet”

Repliker

Emma Bäck, docent i psykologi vid Göteborgs universitet; Marie Gustafsson Sendén, docent i psykologi vid Stockholms universitet och Anna Lindqvist, fil dr och forskare i psykologi vid Lunds universitet:
”Inkluderande språk viktigt i jämställdhetsarbetet”

12 jämställdhetsexperter:
”Utveckla nya perspektiven på kön och jämställdhet”

Maria Grönroos och Lillemor Dahlgren vid Nationella sekretariatet för genusforskning:
”Vi förespråkar inte ett osynliggörande av kön”

Åsa Regnér (S), jämställdhetsminister:
”Könsuppdelad statistik en grundförutsättning”

Slutreplik från åtta jämställdhetsexperter:
”Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män”

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.