Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
169 kr/månad

Vakna med DN på helgen. Halva priset på papperstidningen i tre månader!

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-07-16 09:14

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/varfor-utvarderas-inte-demokrati-och-manskliga-rattigheter/

Repliker

”Varför utvärderas inte demokrati och mänskliga rättigheter?”

SLUTREPLIK DN DEBATT 30/5. Företrädare för Vetenskapsrådets kommitté för utvecklingsforskning avvisar kategoriskt all kritik som framförs i min artikel. Trots att svaret är så kortfattat så väcker det många nya frågor, skriver Sten Widmalm.

Anders Hagfeldt och Erik Ahlgren skriver å kommitténs vägnar: ”Vad gäller kraven om forskningens relevans för låginkomstländer hänvisar Vetenskapsrådet till 'Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd'”. 

Varför nämner de inte ”Forskningsöversikt 2019 – Utvecklingsforskning” som är skriven av kommittén, och som under rubriken ”Återgå till att rikta stödet till både låg- och lägre medelinkomstländer” framför argument som ligger i linje med de jag framför i min debattartikel? Kommitténs företrädare väljer här att hänvisa till UD:s skrivelse. Frågan är varför. Har kommittén bytt ståndpunkt? Om så är fallet så bör skälen anges. Eller är det så att kommittén anser att den inte att bör uttrycka avvikande åsikter gentemot UD i debattsammanhang? I så fall hade det varit bättre om UD skrivit repliken.

Argumenten om varför de sökande måste besvara frågor om hur deras forskningsförslag relaterar till Agenda 2030 och OECD/DAC är inte lätta att begripa. Menar kommittén att en betydande del av ansökningsformuläret används till ett slags utvärdering för FN och OECD för att undersöka sådant som inte har att göra med hur förslagen bedöms? 

Har FN och OECD/DAC alltså ett så omfattande kunskapsbehov om hur många forskningsansökningar i Sverige som relaterar till deras prioriteringar att detta måste tas in i ansökningsformuläret, trots att det riskerar att skicka felaktiga signaler till forskarna om vad som prioriteras ? Menar kommittén att detta förfarande praktiseras av andra OECD-länder? Ser inte kommittén problemen med att använda anslagsansökningsformuläret som en enkät för FN och OECD när det är forskarnas egna idéer som ska stå i centrum.

Och så till det viktigaste: kommitténs argument om att demokrati och mänskliga rättigheter inte har nedprioriterats. Om så är fallet, varför utvärderas då inte demokrati och mänskliga rättigheter när så många andra mål – de som anges av OECD/DAC och FN – tas in i utvärderingen i formuläret? Varför lyfts inte demokrati och mänskliga rättigheter fram med samma energi som jämställdhet i ansökningsformuläret? Har inte kommittén förstått att demokrati är en nödvändig förutsättning för jämställdhet?