Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-11-20 16:46 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/varldshandeln-har-varit-forodande-for-miljon-pa-manga-platser/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Världshandeln har varit förödande för miljön på många platser”

REPLIK DN DEBATT 5/11. Rickard Forslid och Mark Sanctuary argumenterar för att det vore ett misstag att i miljöns namn begränsa den internationella handeln. Men argumentationen håller inte, skriver sex forskare.

Forslids och Sanctuarys argumentation vilar främst på två argument: att länder med svag miljölagstiftning inte drar till sig miljöfarlig produktion, samt att företag som deltar i internationell handel ofta har lägre utsläpp än sina nationella konkurrenter. Men även om båda dessa påståenden är sanna så kan en ökad handel fortfarande leda till ökad miljöbelastning. Om svensk produktion flyttar till Kina (inte på grund av skillnader i miljölagstiftning, utan i löner och andra produktionskostnader), så hjälper det inte om det kinesiska exportföretaget är bättre än andra kinesiska producenter; när produktionen i Kina sker med kol-el, och i Sverige huvudsakligen med vatten- och kärnkraft, så ökar koldioxidutsläppen.

Dessutom, liberaliseringar och växande världshandel har varit en starkt bidragande faktor till den globala ekonomiska utveckling vi sett under det senaste halvseklet. Även om denna utveckling haft många positiva effekter – så som ökad levnadsstandard och minskad fattigdom och hunger – så går det inte att förneka att den också har varit förödande för miljön på många platser. Detta gäller inte minst den ökade exporten av råvaror från länder som saknar fungerade regelverk kring äganderätter och miljö, där rovdrift på skog, fisk, fossila bränslen, mineraler och andra resurser lett till omfattande förorening av luft och vatten, förluster i biologisk mångfald, väpnade konflikter och negativa effekter på människors hälsa.

Vi bör också hitta vägar att sätta pris på de utsläpp som sker i andra länder, till exempel genom miljötullar på import från länder som inte själva beskattar utsläpp av växthusgaser.

Vi håller med Forslid och Sanctuary att en begränsad handel är ett ineffektivt sätt att bedriva miljöpolitik, men att ignorera de negativa effekter en ökad handel kan ha för miljön är att blunda för verkligheten. Miljöpåverkan på grund av vår konsumtion sker i allt större utsträckning utanför Sveriges gränser: 65 procent av klimatutsläppen och 80 procent av användningen av bekämpningsmedel och farliga kemiska produkter, enligt uppskattningar i Prince-projektet. Vi måste diskutera hur vi kan ta ansvar och driva en politik för att minska denna påverkan.

Här krävs en kombination av åtgärder. Naturligtvis kan vi, så som DN:s ledare (2/11) poängterar, agera internationellt för att stödja de länder vi importerar varor ifrån att driva en ambitiösare miljöpolitik. Vidare kan privata och offentliga konsumenter, liksom företag verksamma i globala värdekedjor, redan i dag ta ansvar genom att ställa hållbarhetskrav på de varor man köper. Här kan resultaten från Prince-projektet ge viktig information om vilka länder och vilka varukedjor som är av särskilt intresse för att minska effekterna av den svenska konsumtionen.

Vi bör också hitta vägar att sätta pris på de utsläpp som sker i andra länder, till exempel genom miljötullar på import från länder som inte själva beskattar utsläpp av växthusgaser, eller genom skatt på konsumtionssidan (så som en klimatskatt på livsmedel). Det är framför allt risken för begränsningar i möjligheten att bedriva denna sorts politik – som minskar ett lands påverkan på miljö och människors hälsa, både inom och utanför dess gränser – som varit i central i kritiken på frihandelsavtal som TTIP.

DN Debatt.5 november 2018

Debattartikel

Rikard Forslid, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och Mark Sanctuary, doktor i nationalekonomi, vid IVL Svenska Miljöinstitutet:
”Fel motverka handeln för att minska klimatutsläppen”

Repliker

Göran Berndes, Christel Cederberg, Göran Finnveden, Linn Persson, Martin Persson och 
Thomas Sterner:
”Världshandeln har varit förödande för miljön på många platser”

Slutreplik från Rikard Forslid och Mark Sanctuary:
”Internationell handel kan göra produktionen effektiv”

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.