Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-03-24 04:36

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/vi-barnmorskor-och-gynekologer-ar-kritiska-till-smers-forslag/

Repliker

”Vi barnmorskor och gynekologer är kritiska till Smers förslag”

REPLIK DN DEBATT 28/2. Smers förslag riskerar att ge ett sämre omhändertagande och lägre patientsäkerhet för kvinnor som genomgår abort. Men de har även genomgripande konsekvenser för den komplexa vårdkedjan kring graviditet och förlossning, skriver Mia Ahlberg, Svenska barnmorskeförbundet och Eva Uustal,  Svensk förening för obstetrik och gynekologi.

Rätta artikel

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) är en viktig samhällsaktör som ser till att etiska frågor debatteras och har sin plats i samhällsdebatten. Frågor om obstetrik och gynekologi innehåller många etiska dilemman. Men i Smer sitter i dag inga barnmorskor eller gynekologer.

Våra medlemmar, barnmorskor och gynekologer, möter i vår vardag människor som står inför hisnande livsavgörande frågor. Vi träffar och vårdar kvinnor som blir gravida önskat eller oönskat, får livshotande sjukdomar, har barn med grava missbildningar eller som dött i livmodern och äldre kvinnor som har minnen från för länge sedan genomgångna upplevelser. I varje möte lär vi oss mer och får bättre kunskap för att kunna göra det bästa utifrån medicinsk praxis, med respekt för patienten.

På våra arbetsplatser och föreningar finns därför en ständig medvetenhet och diskussion om etiska dilemman. Vi vet att det är svårt. 

Vi anser det anmärkningsvärt att SMER, utan specialistkompetens inom ämnet, ifrågasätter rent medicinska åtgärder och omvårdnadsåtgärder i handläggning av abort efter vecka 18+0.

Vad gäller avbrytande av graviditet i andra trimestern har vi till exempel på uppdrag av Socialstyrelsen tillsammans med Svenska neonatalföreningen utarbetat ett gediget konsensusdokument om handläggning vid abort efter vecka 18+0. Vi är nöjda med detta konsensusdokument som baseras på den svenska abortlagen samt vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Svenska barnmorskeförbundet och Svensk förening för obstetrik och gynekologi anser att det är detta gemensamma konsensusdokument som ska vara rådande för den medicinska handläggningen och vården av kvinnor som genomgår abort efter vecka 18+0.

Våra professionsorganisationer Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Svenska barnmorskeförbundet ställer sig kritiska till ett flertal förslag i Smers rapport. Vi anser det anmärkningsvärt att SMER, utan specialistkompetens inom ämnet, ifrågasätter rent medicinska åtgärder och omvårdnadsåtgärder i handläggning av abort efter vecka 18+0. Förslagen riskerar att ge ett sämre omhändertagande och lägre patientsäkerhet för kvinnor som genomgår abort. Men de har även genomgripande konsekvenser för den komplexa vårdkedjan kring graviditet och förlossning som vi, inte Smer, har ansvar för.

Låt oss få arbeta som vi anser bäst utifrån vår erfarenhet, råd och riktlinjer som baseras på vår ständiga diskussion kring etik och säkraste möjliga behandling.