Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Vi har flera belägg för att Skolverket struntade i regeringen”

SLUTREPLIK DN DEBATT 7/6. Skolverket hävdar i sin replik att de ”inte arbetar efter några uppdrag i utredningar”. Men vi kan visa att Skolverket valde att bortse från innehållet i uppdraget från regeringen och omtolkade det, skriver Per Kornhall och Isak Skogstad.

Vår artikel om hur en grupp tjänstemän på Skolverket förvanskade uppdraget att ta fram tydliga kursplaner har fått stor uppmärksamhet. Många har hört av sig till oss och är tacksamma för att någon uppmärksammar problematiken. Vi har även blivit kontaktade av personer som var med i arbetet med kursplanerna. De bekräftar vår bild och har gett oss nya uppgifter om hur Skolverket omtolkat det och andra uppdrag.

Skolverket hävdar i sin replik att de ”inte arbetar efter några uppdrag i utredningar”. Men den proposition som låg till grund för uppdraget till Skolverket innehåller mycket tydligt det som utredningen föreslog. Utredningens naturliga roll beskrivs också i den tidiga version av utvärderingen av reformerna vi tagit del av: ”Utöver dessa allmänna utgångspunkter hänvisades naturligen till den proposition som föregått uppdraget, vilken i sin tur i stora delar vilade på Leif Davidssons ovan nämnda utredning”. Ett resonemang som försvunnit i den officiella versionen. Skolverket valde alltså att bortse från utredningen och omtolkade sitt uppdrag.

Skolverket visar att ett citat vi hävdade var borttaget finns kvar. Det stämmer att citatet finns kvar, vi gjorde ett misstag där. Vi jämförde den fullständiga versionen med den förkortade sammanfattning som finns på Skolverkets hemsida. Vad som däremot är tydligt är att den kritik och tveksamhet som speglades i den fullständiga rapporten tonades ner i den förkortade versionen och i presentationen av rapporten på Skolverkets hemsida.

Vi har blivit kontaktade av personer som var med i arbetet med kursplanerna. De bekräftar vår bild och har gett oss nya uppgifter om hur Skolverket omtolkat det och andra uppdrag.

I repliken menar man att man lyssnade på mängder av lärare och expertis. Det är inte hela sanningen. Det var snarast en skenmanöver eftersom de var bortkopplade när beslut skulle tas. Lärarna och experterna blev gisslantagna. Enligt en expert protesterade de ”vilt” mot kunskapskraven. En fick svaret ”att det är redan bestämt hur det ska vara”. Det är lätt att visa att Skolverket valde att strunta i experterna. Ett exempel finns i Anette Jahnkes doktorsavhandling. Hon beskriver hur Skolverket fjärmade sig från det ämnesspecifika:

”Jag förstår att om man använde sig av en gemensam taxonomi [en slags hierarkisk uppdelning av olika kunskaper, författarnas anmärkning] för alla ämnen kunde det ge sken av tydlighet, det var ju helt vanliga svenska ord som brukades. Samtidigt kunde det leda till att det innehåll som angavs gjorde att eleverna inte nödvändigtvis gavs möjlighet att lära sig den matematik som var önskvärd eller av värde.” (s. 144)

När Jahnke protesterade möttes hon av motargument som inte handlade om annan forskning, utredningar eller erfarenheter utan som ”handlade om språket”. Hon beskriver också att man valde att tolka uppdraget självsvåldigt:

”Det [Skolverket] här bortser ifrån är att [de], medvetet eller omedvetet, faktiskt gjort en tolkning av sitt uppdrag från regeringen, utifrån den praktik som finns inom Skolverkets organisation.” (s. 147)

I juni 2010 hade Jahnke blivit så orolig att hon kontaktade dem via mail, och skrev att hon var ”… djupt oroad över den övergripande inriktningen som arbetet har…” (s.147).

Samma år den 10 juni kallades Skolverket till ett möte på Utbildningsdepartementet, som också var oroliga för utvecklingen. Per Måhl och Bo Sundblad, erkända bedömningsexperter, var med. De har berättat för oss att mötet, efter att de hade presenterat forskningsresultat och praxis från andra länder blev ”stormigt”, och att ”Niclas Westin och Ulrika Lundqvist [tjänstemän på Skolverket, författarnas anmärkning] framhärdade i att helt strunta i Leif Davidssons utredning och fortsätta som om ingenting hade hänt.”. Man valde alltså att strunta i den styrning som departementet försökte ge dem.

Att obstruktion inte är ovanligt hos Skolverket finns belagt i forskning. Susanne Dodillet har i en vetenskaplig publikation visat att Skolverket omtolkade uppdraget att införa spetsutbildningar, och ytterligare en studie visar att Skolverket på samma sätt valde att omtolka uppdraget om entreprenörskap i skolan, i båda fallen för att passa verkets ideologiska ramverk. Anledningen kan nog vara den som Eva Maria Magnusson beskriver i sin avhandling om Skolverkets styrning ”…att många medarbetare deltagit i myndighetens arbete under lång tid och format grupper med en lång historia och med fasta föreställningar om hur verksamheten skulle tolkas och utformas.”.

Tyvärr känner vi flera som har försökt få ut dokumentation om hur, och på vilka grunder som beslut kring kunskapskraven har fattats. Men Skolverket är då ofta en mycket sluten värld. Skolverkets hantering av detta uppdrag behöver granskas – och det av någon annan än verket själv. Vi hoppas verkligen också att i det arbete man nu gör med kursplanerna inte vänder sig till samma ideologiskt drivna professorer man gjort tidigare, vilket vi dessvärre har fått indikationer på.

Det ligger nära till hands att beskriva kulturen på vissa delar av Skolverket som ett tjänstemannavälde. Vi menar att Skolverket borde använda bredare – och också internationell expertis i ett sådant arbete. Vi hoppas att man i den myndighetsöversyn som nu föreslagits gör myndighetens arbete mer professionellt.

DN Debatt.7 juni 2018

Debattartikel

Skoldebattörerna Per Kornhall & Isak Skogstad:
”Skolverkets tjänstemän trollade bort kraven på faktakunskaper”

Repliker

Benjamin Dousa, förbundsordförande Moderata ungdomsförbundet:
”Postmodernismen måste bort från skolan”

Anna Westerholm, chef Läroplansavdelningen Skolverket:
”Fel att Skolverket obstruerade mot regeringen”

Slutreplik från Per Kornhall & Isak Skogstad:
”Vi har flera belägg för att Skolverket struntade i regeringen”

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.