Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
169 kr/månad

Vakna med DN på helgen. Halva priset på papperstidningen i tre månader!

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-07-22 03:34

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/vi-vill-att-myndigheten-for-en-dialog-med-arbetsgivaren-innan-beslut-fattas/

Repliker

”Vi vill att myndigheten för en dialog med arbetsgivaren innan beslut fattas”

REPLIK DN DEBATT 29/6. Det är i teorin glädjande att Migrationsverket är nöjda med sina resultat – men företagens uppfattning är en annan, skriver Anna Libietis, på Företagarna.

Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket, skriver i Dagens Nyheter om den stora kompetensinvandringen som pågår just nu och listar en rad positiva resultat från myndigheten. Vi har dock en lite annan syn på hur väl Migrationsverkets processer fungerar i realiteten för mindre företag. 

Migrationsverket har i uppdrag att bidra till ett konkurrenskraftigt Sverige. Ribbenviks tolkning av uppdraget handlar dock i första hand om att stoppa de som felar och de som fuskar – snarare än att främja och hjälpa de som deltar i processen.

Lagen uttrycker att villkoren för arbetstillstånd ska vara i linje med kollektivavtalet eller i linje med praxis för yrket eller branschen. Den skrivningen syftade till att möjliggöra för företag utan kollektivavtal att rekrytera medarbetare från tredje land. Migrationsverket verkar dock bortse ifrån den skrivningen för att i stället enbart fokusera på kollektivavtalsliknande villkor – vilket även debattexten tydligt visar.

Sveriges företag utgörs till 99,4 procent av småföretag, där 60 procent av småföretagen har valt att inte ha kollektivavtal. Trots att det i Sverige råder organisationsfrihet innebär Migrationsverkets tillämpning av ”branschpraxis” att kollektivavtalen allmängiltigförklaras, vilket är oförenligt med lagens syfte och leder till konkurrens på ojämlika villkor.

Företag utan kollektivavtal ska inte behandlas eller betraktas som mindre ansvarsfulla än företag som har valt att ha kollektivavtal. Andra villkor än de som regleras genom kollektivavtal är praxis i branscher och hos företag som står utanför kollektivavtalsanslutningen, inte minst bland de mindre och växande företagen – vilket alltså handlar om en majoritet av Sveriges företag.

Det är i teorin glädjande att Migrationsverket är nöjda med sina resultat – men företagens uppfattning är en annan. Enligt Företagarnas nyligen genomförda myndighetsrankning har Migrationsverkets omdöme bland företagen försämrats jämfört med föregående mätning från 2017 vilket återigen gav myndigheten en bottenplacering, både vad gäller förtroende samt service och bemötande. Mot bakgrund av att Migrationsverket mejlledes anger att hela 22 procent av förstagångsansökningarna för arbetstillstånd får avslag – det vill säga mer än vart femte ärende – och samtidigt uppger att de har för dålig statistik gällande orsak till avslag för att kunna dra slutsatser om vad det är som föranleder avslag, är detta inte särskilt förvånande. Myndigheten vet alltså inte på vilka grunder de i regel avslår en ansökan, vilket även speglas i att de företagare som blir drabbade ofta inte heller förstår eller får någon tillfredsställande anledning till de avslag som ändå görs.

Myndighetens tolkningar till trots är det fortfarande tokigt att lagen säger att avslag ska göras vid villkorsavvikelser – det vill säga avvikelser från det Migrationsverket tolkar som avvikelser från kollektivavtal – för det signalerar att ett företag i praktiken måste ha kollektivavtal. Vi menar att de vägledande domarna inte räcker – lagen bör uttryckligen tydliggöra att helhetsbedömningar av de givna villkoren ska göras.

Fram tills en sådan lag finns på plats önskar vi få se en myndighet som tillhandahåller en rådgivande funktion som hjälper arbetsgivare och arbetstagare att navigera i den komplexa kontext av regler och villkor som är kopplade till arbetstillstånd. Och att myndigheten för en dialog med arbetsgivaren innan beslut fattas – på så vis kommer fler än myndigheten att uppleva positiva resultat.