Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
169 kr/månad

Vakna med DN på helgen. Halva priset på papperstidningen i tre månader!

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-07-22 04:02

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/vi-vill-ha-tydliga-regler-men-det-ar-lagstiftaren-som-beslutar-om-dem/

Repliker

”Vi vill ha tydliga regler, men det är lagstiftaren som beslutar om dem”

SLUTREPLIK DN DEBATT 29/6. Vår förhoppning är att vi tillsammans hittar förutsättningarna för ett än mer konkurrenskraftigt Sverige, skriver Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Migrationsverket uppskattar engagemanget hos Almega och Företagarna om behovet av kompetensinvandring till Sverige. Det är glädjande att de sett att praxisändringen genom Luciadomarna gör att Migrationsverket nu får göra helhetsbedömningar och får skilja på misstag och missbruk från arbetsgivarens sida. Denna förändring har bland annat lett till att 99 procent av de sökande med spetskompetens får ett förlängt arbetstillstånd. Vår förhoppning är att vi tillsammans hittar förutsättningarna för ett än mer konkurrenskraftigt Sverige.

Vi känner dock att det är nödvändigt att kommentera några av de synpunkter som tas upp i replikerna på förra veckans debattartikel.

Först och främst välkomnar vi att Almega och Företagarna är aktiva och driver sina frågor även gentemot lagstiftaren där de vill att helhetsbedömningar ska skrivas in i lagen. Som myndighet ser vi gärna att förutsättningarna och regelverket är så tydligt som möjligt, men hur det utformas är en fråga för lagstiftaren att besluta om. Almega argumenterar även för att prövningen av förlängningsärenden bör vara framåtblickande och inte utgå från misstag som begåtts av tidigare arbetsgivare eller tidigt under anställningsperioden. Här vill vi vara tydliga med att det i dag görs både en bakåtblickande och en framåtblickande bedömning. Vi kontrollerar om förutsättningarna för tidigare tillstånd varit uppfyllda och om aktuell arbetsgivare är seriös samt att erbjudna villkor är sådana att förutsättningarna för ett tillstånd uppfylls.

Företagarna vill även att Migrationsverket ska samråda med arbetsgivaren innan ett beslut fattas i det enskilda ärendet. I dag för vi en dialog med den sökande i hanteringen av ansökan. Det ska även tilläggas att om arbetsgivaren har fullmakt att företräda arbetstagaren kan arbetsgivaren i egenskap av ombud vara delaktig i dialogen. Myndigheten för även ett aktivt samtal med olika delar av näringslivet genom exempelvis en referensgrupp där förbättringsmöjligheter diskuteras.

Det är viktigt med fakta och att den är rätt. Vi vill därför göra ett förtydligande gällande en uppgift som Företagarna nämner. Att 22 procent fått avslag på sin förstagångsansökan stämmer inte. Den siffran tar inte hänsyn till exempelvis tillbakadragna eller inkompletta ansökningar. Den korrekta siffran är 16 procent avslag på samtliga avgjorda förstagångsansökningar för 2018. För förlängningsansökningar ligger siffran på endast 7 procent. Vi kan konstatera att siffrorna sjunker, hittills i år har 9,3 procent fått avslag för förstagångsansökningar och 6 procent i förlängningsärenden.

Slutligen vill vi även bemöta Timbros replik. De menar att Migrationsverket efter Migrationsöverdomstolens domar 2015 (MIG 2015:11 samt MIG 2015:20) valde att tolka domarna så strikt som möjligt. Statistiken visar dock en annan bild. Mellan praxisändringarna 2015 och Luciadomarna i december 2017 biföll domstolarna i genomsnitt endast 5 procent av de överklagade besluten. Att Migrationsverket skulle ha gjort en onödigt strikt tolkning av domarna från 2015 stämmer med andra ord inte. Det stämmer inte heller att Migrationsöverdomstolen i MIG 2015:20 begränsade sina uttalanden till försörjningskravet. I stället angav Migrationsöverdomstolen tydligt att förutsättningarna för arbetstillstånd måste ha varit uppfyllda.

Avslutningsvis vill vi återigen nämna att vår förhoppning är att vi lämnar diskussionen om kompetensutvisningar. Den är helt enkelt inte längre relevant. Förra årets rekordsiffror både vad gäller antalet ansökningar och utfärdade arbetstillstånd visar att Sverige är ett attraktivt land för utländsk arbetskraft. Låt oss tillsammans fortsätta ha en konstruktiv diskussion och föra det faktabaserade samtalet vidare.