Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Vi vill komplettera BNP med nya välfärdsmått”

REPLIK. Forskarna Lin Lerpold och Örjan Sjöberg anser att strategin för hållbar konsumtion saknar kritik av BNP-måttet (DN Debatt 9/10). De tycks inte känna till att regeringen har gett SCB i uppdrag att föreslå indikatorer för nya välfärdsmått för att mäta ekonomins långsiktiga hållbarhet och människors livskvalitet. De nya måtten kommer att presenteras i nästa års vårbudget, skriver Per Bolund (MP).

Regeringen vill snabba på den gröna omställningen och presenterar en strategi för hållbar konsumtion i höstens budget. Strategin har redan fått stor spridning, inte minst internationellt. Över 100 medier runtom i världen, från Brasilien till Vietnamn, har rapporterat om hur Sverige tar ledningen för att ställa om från dagens slit-och-släng till att göra det lättare för konsumenter att agera hållbart.

Vi välkomnar fler bidrag till vårt fortsatta arbete för en hållbar konsumtion. Det är därför glädjande att se att frågorna engagerar många även här i Sverige. Lin Lerpold och Örjan Sjöberg vid Handelshögskolan i Stockholm ger i en artikel sina synpunkter på strategin. Jag är glad över att debattörerna är positiva till regeringens initiativ, men delar inte deras bild om att strategin skulle sakna systemkritik.

Regeringens strategi syftar till att styra om konsumtionen till de alternativ som är bättre för miljön och klimatet och till att använda våra gemensamma resurser mer effektivt. Här ingår att verka för ökade kunskaper och fler samarbeten, underlätta miljösmarta beteenden och affärsmodeller och stimulera ändrade prisrelationer.

Genom att det blir billigare att reparera prylar kan vi motverka dagens slit-och-släng-konsumtion. Vi föreslår därför sänkt moms på reparationer av skor, kläder och cyklar samt ett skatteavdrag för reparationer av vitvaror i hemmet. Regeringen arbetar även för att delningsekonomin och den cirkulär ekonomin ska stödjas och har tillsatt flera utredningar som ska lämna förslag till våren.

För att nå resultat skjuter vi också till stora resurser. Konsumentverkets arbete för en hållbar konsumtion stärks genom ökade anslag med 43 miljoner kronor fram till 2020. Men att detta, vilket debattörerna påstår, skulle vara den enda ekonomiska satsningen i politiken för hållbar konsumtion är direkt felaktigt. Utöver Konsumentverkets höjda anslag skjuter regeringen till resurser på en rad olika områden. Bara på transportsidan föreslår vi satsningar på totalt cirka 7,5 miljarder kronor 2017-2020 för bland annat investeringar i järnväg, kollektivtrafik och cykling. Därutöver tillkommer många fler satsningar, som REP-avdrag och sänkt moms för reparationer vilka tillsammans bedöms kosta cirka 430 miljoner kronor årligen.

Lerpold och Sjöberg anser avslutningsvis att strategin saknar en kritik av BNP-måttet som enda mått på välfärd. Debattörerna verkar inte känna till att regeringen redan arbetar med detta. I september fick SCB i uppdrag att föreslå indikatorer för nya välfärdsmått. Som komplement till BNP-måttet belyser alternativa välfärdsmått ekonomins långsiktiga hållbarhet och människors livskvalitet utifrån ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. De nya måtten kommer att presenteras i nästa års vårbudget.

Regeringen har varit tydlig med att strategin för hållbar konsumtion utgör ett första avstamp. I arbetet med att ta fram fler förslag för att göra konsumtionen mer hållbar tar vi gärna emot inspel och idéer.

DN Debatt.9 oktober 2016

Debattartikel

Forskarna Lin Lerpold och Örjan Sjöberg:
”Regeringen missar målet: konsumtionen måste minska”

Repliker

Jens Holm (V), riksdagsledamot, klimatpolitisk talesperson och ledamot av Miljömålsberedningen:
”Verktyg finns men politiska beslut saknas”

Cecilia Solér, docent i marknadsföring vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet:
”Insikter om konsumtionens drivkrafter saknas”

Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi, SLU-CERE:
”Fokusera på problemen, inte konsumtionen”

Per Bolund (MP), konsumentminister:
”Vi vill komplettera BNP med nya välfärdsmått”

Slutreplik från Lin Lerpold och Örjan Sjöberg:
”Regeringens strategi alltjämt en besvikelse” 

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.