Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Repliker

”Videobesök spelar viktig roll i framtidens vård”

REPLIK. Debatten kring digitala vårdaktörer måste baseras på fakta snarare än spekulationer och anekdotiska fall. Vården som bedrivs på Kry lyder under samma regler, riktlinjer, lagar och tillsynsorgan som all annan vård i Sverige, skriver företrädare för Kry.

Alltför ofta saknas patientperspektivet i debatter kring digitala vårdalternativ. Vi delar skribenternas beskrivning av en primärvård som aktivt försvårar läkarkontakt. 10 procent av patienter får inte kontakt med primärvården ens telefonledes de första 7 dagarna enligt SKLs siffror. Effekten blir i många fall att det enda alternativet som kvarstår för patienter med besvär som bör avhjälpas inom primärvården blir landets akutmottagningar, som i sin tur lider av svår överbelastning. Här spelar Kry en viktig roll som kompletterande vårdnivå.

Samtalet med patienten, anamnesen, är ofta allmänläkarens viktigaste verktyg. En skepsis kring digitala vårdformer som inte erbjuder det verktyget är därför sunt, varför Kry alltid träffar patienten i ett videomöte. Däremot är det av yttersta vikt att debatten kring digitala vårdaktörer baseras på fakta snarare än spekulationer och anekdotiska fall. Vården som bedrivs på Kry lyder under samma regler, riktlinjer, lagar och tillsynsorgan som all annan vård i Sverige.

Vi på Kry har byggt en digital vårdtjänst med värdegrunden att patienter ska erbjudas en tillgänglig, högkvalitativ vård på lika villkor, oavsett faktorer som boendeort, arbetssituation, livssituation eller modersmål.

Den genomsnittliga väntetiden för läkarkontakt via videokonsultation på Kry är i dag några minuter, vilket kan jämföras med väntetider på upp till 5 veckor på många vårdcentraler. Vi har öppet kvällar och helger och efter tusentals möten är patientnöjdheten fortsatt mycket hög.

Att videobesök fortsatt kommer att spela en central roll i att uppfylla vårdens uppdrag gentemot patienterna och råda bot på brister inom primärvården har bland annat synliggjorts av SKL. I dag ersätts vårdbesök via videokonsultation med cirka 60 procent av ersättningen för ett fysiskt besök. För denna ersättning bedriver vi Sveriges mest tillgängliga vård. Satt i relation till landstingens ständigt ökande kostnad för hyrläkare kan det knappast kallas dränage av vårdens resurser.

Låt oss nu fokusera debatten om digitala vårdaktörer på hur vi bäst tillgodoser patienternas behov av högtillgänglig vård, snarare än att falla för sensationsrubriker som saknar grund i vårdens faktiska verklighet.

DN Debatt. 3 mars 2017

Debattartikel

Företrädare för allmänläkare och distriktsläkare:
”Nätläkarbolagen dränerar en underfinansierad primärvård”

Repliker

Anders W Jonsson (C), gruppledare och ledamot i socialutskottet och Christer Jonsson (C), oppositionslandstingsråd i Kalmar län och ledamot i SKL:s sjukvårdsdelegation:
”Låt primärvården erbjuda läkarkontakt via nätet”

Henrik Kangro, chefsläkare Min doktor och Daniel Persson, affärsutvecklingschef Min doktor:
”Digitaliseringen kan spara miljarder”

Företrädare för Kry:
”Videobesök spelar viktig roll i framtidens vård” 

Företrädare för Svenska läkaresällskapet:
”Vårdcentralerna bromsas medan nätläkare prioritera 

Björn Ekman, docent i hälsoekonomi, Lunds universitet:
”Nätläkarna inget finansiellt hot mot landstingen”

Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting och Simon Röstin (M), vice ordförande Beredningen för e-hälsa, Region Skåne:
”Digitala läkarbesök kan spara 180 miljarder” 

Slutreplik: 
Företrädare för allmänläkare och distriktsläkare:
”Nätläkarbolagens expansion får inte ske på bekostnad av primärvården” 

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.