Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Vilken sjukvård i Sverige är inte patientcentrerad?”

REPLIK DN Debatt 8/1. BCG har vid offentliga möten redovisat ”Värdebaserad vård” som ett eget koncept där patientens sammanvägda hälsa efter vårdtillfället läggs till grund för vårdenhetens ekonomiska ersättning. I DN retirerar man nu och medger att klinisk forskning och utveckling alltid baserats på bedömningar av vårdresultat som sedan lång tid systematiserats och förfinats till så kallade kvalitetsstudier, skriver Magnus Lind, fd överläkare vid Karolinska.

Boston Consulting Group, BCG, redovisar i sin artikel med förvånande öppenhet häpnadsväckande missförhållandena i NKS-projektets historia. År 2008 beslutade landstinget att bygga ett nytt universitetssjukhus. Men sjukhusledningen blev inte engagerad. Den fick se ritningarna först fyra år senare, 2012! Planeringen hade skett helt separat och all den kliniska erfarenhet och kompetens som överläkare och chefssköterskor har på ett universitetssjukhus utnyttjades inte. 

Karolinskas viktigaste uppdrag är att utbilda nästa generation läkare. Trots detta fanns ingen plan för vilka patienter som skulle vårdas eller hur sjukhuset skulle användas. Man tycks inte haft klart för sig att tidig diagnos i samband med det första läkarbesöket i primärvården ofta är mycket viktigare för slutresultatet än superavancerad behandling i ett senare skede av sjukdomen.

Man tycks inte haft klart för sig att tidig diagnos i samband med det första läkarbesöket i primärvården ofta är mycket viktigare för slutresultatet än superavancerad behandling i ett senare skede av sjukdomen.

BCG har säkerligen gjort skäl för höga arvoden vad gäller projektledning, tidsplaner, beslutsordning och mötesrutiner. Men BCG har vid offentliga möten till exempel i Almedalen, redovisat ”Värdebaserad vård” som ett eget koncept där patientens sammanvägda hälsa efter vårdtillfället läggs till grund för vårdenhetens ekonomiska ersättning. I DN retirerar man nu och medger att klinisk forskning och utveckling alltid baserats på bedömningar av vårdresultat som sedan lång tid systematiserats och förfinats till så kallade kvalitetsstudier. 

Professor Göran Bauers initiativ till gemensamma registreringar av resultat efter höftledsoperationer är ett bra exempel. Denna kliniska forskning hotas allvarligt om man som BCG föreslagit kopplar ekonomisk ersättning till redovisade resultat. Man bygger med ”Värdebaserad Vård” in ett starkt ekonomiskt incitament att frisera resultatrapporterna så att de ger mer pengar. Forskningsfusk förekommer tyvärr. Direkt ekonomisk belöning underminerar totalt förtroendet för kliniska forskningsresultat.

Man bygger med ”Värdebaserad vård” in ett starkt ekonomiskt incitament att frisera resultatrapporterna så att de ger mer pengar.

BCG:s företrädare docenten Stefan Larsson och senior partner Johan Öberg försöker framställa patientcentrering och ökat samarbete mellan sjukhusets olika personal och expertgrupper som något nyskapande och märkvärdigt där ”Värdebaserad vård varit en del av tankegodset i samarbetet med världens främsta konsulter”. 

Vilken sjukvård i Sverige är inte patientcentrerad?? Jag känner ingen, varken läkare eller sjuksköterska, som i vården koncentrerar sig på något annat mål än patientens bästa. Om det finns någon behövs ingen konsult för att åtala hen för tjänstefel. Samarbete med andra specialister och med sköterskor ingår i självklara rutiner. Man remitterar och begär utlåtanden. Inte sällan har man sedan årtionden varje vecka gemensamma möten mellan flera olika specialister för att slutgiltigt besluta om diagnos, klassifikation och behandlingskombinationer. Detta är sjukhusets naturliga arbetssätt.

Larsson och Öberg sänker debattnivå genom selektiv information. De nämner att Sverige investerar 12 procent av BNP i sjuk och hälsovård men inte att USA investerar 18 procent! Och att patienter är mer missnöjda i Sverige än i andra länder utan att nämna att den pseudomarknad som New public management (NPM) infört i den offentliga sjukvården från 1990. NPM demoraliserar och underminerar sjukvårdsetiken och arbetsglädjen. 

De avslutar med att de ”med säkerhet vet att den svenska sjukvården haltar” utan att peka på vad som skulle vara fel och vad det kan tänkas bero på. Så kan en läkare inte hantera en haltande patient utan att dra på sig allvarlig kritik.

Trots detta kan den svenska befolkningen glädja sig åt att behandlingsresultaten är bland de bästa i världen. De avslutar med att de ”med säkerhet vet att den svenska sjukvården haltar” utan att peka på vad som skulle vara fel och vad det kan tänkas bero på. Så kan en läkare inte hantera en haltande patient utan att dra på sig allvarlig kritik. Allra sist får läsaren i största allmänhet veta att ”om man skall kunna rusta Sveriges sjukvård för framtiden, måste vi våga tänka nytt”.

Men universitetssjukhusens verksamhetsidé har alltid varit att tänka nytt men också att mäta, utvärdera och kontrollera, tänka kritiskt och argumentera med stringens.

Karolinska Sjukhusets ledning och Handelshögskolan har skrivit en gemensam bok: ”Detta är Lean. Lösningen på effektivitetsparadoxen”. Boken delades ut som julklapp till alla medarbetare 2014. Under rubriken ”Principer som medel” gavs rådet: ”Minska variationen i hur medarbetare tänker”. 

Trots ledningens och den ekonomiska expertisen avrådan har dock universitetssjukhusets alla medarbetare fortsatt tänka själva. Sjukhusledningen bör också tänka självständigt. Samtal pågår.

DN Debatt.8 januari 2018

Debattartikel

Stefan Larsson och Johan Öberg, BCG:
”Vetenskaplig evidens stödjer Nya Karolinskas arbetssätt”

Repliker

Magnus Lind, fd överläkaren vid Karolinska:
”Vilken sjukvård i Sverige är inte patientcentrerad?”

Företrädare för Stockholms läkarförening:
”En vård i kaos och medarbetare utan förtroende”

Stefan Lindgren, ordförande Svenska läkaresällskapet:
”Värdebaserad vård ger fel prioriteringar”

Slutreplik

Stefan Larsson och Johan Öberg, BCG:
”Alla måste jobba tillsammans för att utveckla vården” 

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.