Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Wikström måste prioritera patientsäkerheten”

Det är utmärkt att artikelförfattarna föreslår att forskning om patientsäkerhet ska ingå i den kommande forskningspropositionen (DN Debatt 23/11). Denna satsning måste dock sättas in i sitt sammanhang. Tusentals patienter dör i vårdskador varje år, enligt artikelförfattarna. Sverige kan mer, skriver Cecilia Widegren (M).

Avsaknaden av politiskt ledarskap och konkreta förslag från regeringen på riksdagens bord är allvarlig. Patienterna och deras säkerhet ska alltid sättas främst.

Enligt Socialstyrelsens lägesrapport för 2015 inom patientsäkerhet har utvecklingen under perioden 2010-2014 förbättrats. Trots detta avlider drygt 1.400 patienter varje år av vårdskador jämfört med cirka 3 000 år 2008. Nästan var tionde patient drabbas fortfarande av undvikbara vårdskador. Vårdrelaterade infektioner är det allra vanligaste skadeområdet med över 40 procent, vilket till exempel illustrerar vikten av vårdhygien så som systematisk städning. Ordning och reda i vården börjar på golvet.

Artikelförfattarna föreslår att staten måste ta ett tydligt ansvar för kunskapsuppbyggnaden. Vi välkomnar detta. Konkreta exempel är svenska kvalitetsregistren och Socialstyrelsens register som bidrar till att Sverige är en världsledande nation när det gäller forskning med fokus på att koppla ihop kliniska åtgärder med prognos och utfall, till exempel har Sverige världens enda kompletta nationella kvalitetsregister om hjärtsjukdomar. Dessa behöver nu kopplas med konkreta åtgärder, för att göra mer rätt från början för att stärka kvalitet för patienten.

Moderaterna omprövar och förnyar vår politik. Vi är självkritiska. Moderaternas partistämma tog nyligen avstamp i en framtidsfokuserad kvalitetsutveckling för enskilde patienten.

Vi har bland annat följande konkreta förslag:

- Ge Myndigheten för vård och omsorgsanalys ett särskilt uppdrag att se över hur staten kan stimulera och stödja en långsiktig utveckling av nationella kvalitetsregister. Digitalisering möjliggör att på motsvarande sätt systematisk bidra till kunskapsuppbyggnad av patientsäkerhet kopplat till undvikbara vårdskador.

- Ett fortsatt stöd för registerbaserad forskning bl a för cancer- samt hjärt- och kärlvård.

- Utveckla strategier för nationell nollvision för vårdskador.

- Patientsäkerhetslagen ska utvecklas och förstärkas till en lag 2.0 som innebär en förstärkt och utvidgad patientsäkerhetslag som ytterligare stärker patienternas säkerhet i syfte att undvika vårdskador och anhörigas möjligheter att hjälpa under vårdförloppet.

- Strategi för hur resultat och forskning snabbt kan bli användbara är grunden för att ta vara på kunskap och beprövad erfarenhet.

Men var är vänsterregeringens konkreta förslag gällande att stärka patientsäkerhet och kvalitetsutveckling inom vården? Propositionslistan är fortsatt tom. Regeringen har dock att redan under detta riksmöte förhålla sig till moderaternas konkreta förslag som är i riksdagen för beslut.

Patientsäkerhet och undvikbara vårdskador ska alltid prioriteras. Det ska vara ordning och reda i vården. Ta ditt slutliga ansvar, statsrådet Wikström (S) och agera, nu.

DN Debatt.23 november 2015

Debattartikel
”Tusentals dör av vårdskador varje år”. Forskare och läkare: Staten bör inrätta ett nationellt kunskapscentrum för patientsäkerhet. 

Bakgrund. Vårdskador
Vårdskada: Enligt Patientsäkerhetslagen är vårdskada ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”.
Patientsäkerhet: Skydd mot vårdskada. En annan definition är att patientsäkerhet är minskningen av risk för onödig skada orsakad av vården till en acceptabel nivå. Den är mer komplex och inbegriper sannolikheten för vårdskada och att det ska finnas acceptabla värden för risk.
Källa: Artikelförfattarna 

Repliker
”Wikström måste prioritera patientsäkerheten”, skriver Cecilia Widegren (M).

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.