Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Rimligt nå enprocentsmålet för överskottet redan 2018”

Reformer ska finansieras krona för krona. Vår inriktning är att de offentliga finanserna åter bör uppvisa ett överskott på en procent år 2018. De förslag vi nu lägger fram kommer att vara fullt ut finansierade. Medan oppositionen tävlar i skattehöjningar tar vi ansvar för Sverige, skriver de fyra allianspartiledarna.

När jobben blir fler och ekonomin växer lägger det grund för ett Sverige som står starkt. Det är via jobben som våra välfärdsambitioner hålls uppe. När fler jobbar växer ekonomin. Det är så våra barn och ungdomar får en bra skola, sjukvården finns när den behövs och omsorgen om våra äldre fungerar och är av god kvalitet. Därför är jobben den viktigaste frågan. Det är också där skiljelinjen går i svensk politik.

Alliansregeringen tar ansvar för Sverige. Den budget vi lade i höstas ger nödvändigt stöd till ekonomin och jobben i krisens spår. Jobbskatteavdraget med ökade resurser till hushållen, ihop med satsningar på kunskap och konkurrenskraft, ger Sverige bättre förutsättningar att klara jobben. När vi nu lägger upp finanspolitiken för de kommande åren är utgångspunkten att vi framöver ser ett skifte till en ny fas, om än i förhållandevis långsam takt, där den internationella konjunkturen gradvis väntas normaliseras, exporten öka och arbetsmarknaden undan för undan stärkas. Det är dock viktigt att hela tiden följa riskerna för bakslag och ha beredskap att hantera eventuella sådana.

Under denna nya fas för finanspolitiken ska de offentliga finanserna åter gå mot balans och överskott. Det är så vi bygger de skyddsvallar som gör att Sverige även vid framtida konjunkturnedgångar har möjlighet att föra en effektiv stabiliseringspolitik. Så fungerar en bra finanspolitik. Det här innebär att utrymmet framöver är begränsat och att vi kommer att behöva prioritera vilka reformer som är viktigast just nu. Det kommer att handla om satsningar på mer kunskap och fler jobb. Vi är överens om att alla reformer i den fas vi nu ser behöver vara finansierade, krona för krona.

En viktig förklaring till att Sverige har klarat finanskrisen och den utdragna lågkonjunkturen bättre än de flesta andra jämförbara länder är att vi gick in i krisen med stora överskott i offentliga finanser. Det har gjort att vi har kunnat genomföra kraftfulla åtgärder för att upprätthålla jobb och välfärd. Nu avgör utvecklingen av resursutnyttjandet och arbetsmarknaden hur snabbt vi kan återgå till balans och överskott i offentliga finanser. Om återgången sker för snabbt riskerar det att kväva återhämtningen, medan en mer långsam återgång riskerar att medföra att överskottet blir för litet när nästa kris kommer. Om arbetsmarknaden och ekonomin gradvis förbättras, är vår inriktning att de offentliga finanserna åter bör uppvisa överskott på cirka en procent år 2018. Det är en rimlig takt sett till prognoserna för arbetsmarknadens och de offentliga finansernas utveckling.

Alliansregeringen tar ansvar för jobben och ekonomin. Mot vårt ansvarstagande står en oenig opposition som med lite mer än ett halvår kvar till valet lovar allt till alla, men har stora hål i sina olika budgetar.

Alliansregeringen lägger nu fram förslag för att krona för krona kunna finansiera våra reformer. Gemensamt för finansieringsförslagen är att de inte drabbar jobb och företagande, eftersom det skulle skada Sveriges ekonomi. Det handlar i stället om höjd skatt på alkohol och tobak, höjd fordonsskatt samt sänkt avdragsrätt för pensionssparande. Bidragsdelen i studiemedlet minskar, samtidigt som lånedelen ökar. I de få och långt ifrån heltäckande förslag om finansiering som Socialdemokraterna har presenterat, väljer man i stället den andra vägen. Kraftigt höjda skatter på jobb och företagande ska finansiera utbyggda bidragssystem och en återgång till gammal AMS-politik. Den politiken har redan prövats. Det var fel politik då och den är inte mer rätt i dag.

Mer än 200.000 fler människor har ett jobb att gå till i dag, jämfört med när Alliansregeringen tillträdde 2006. Lika många har gått från utanförskap. Fler är i dag i arbete och fler är i arbetskraften. En politik som sätter jobben främst, tillsammans med viktiga satsningar på företagande, har gett oss en växande ekonomi och växande resurser. Sverige har i dag en högre BNP än 2006, trots lågkonjunkturen. Tillsammans med bibehållen utgiftskvot har det här betytt mer resurser till välfärden. Det är så det hänger ihop. Vi har kunnat satsa på reformer i skolan och tillgänglighet och kvalitet i sjukvården. Vi har gjort historiskt stora investeringar i infrastruktur och på forskning.

I en omvärld präglad av allt hårdare konkurrens och en världsmarknad där fler och fler länder nu deltar, behöver Sverige hänga med. Viktiga hörnstenar i det fortsatta reformarbetet blir nu att stärka arbetskraften genom mer kunskap i skolan, att se till så att fler nya jobb kan skapas genom bättre villkor för entreprenörskap, samt att ytterligare stärka den svenska konkurrenskraften och förutsättningarna för handel med våra grannar. Vi ska fortsätta göra ett bra land bättre. Vi ska fortsätta att reformera Sverige, men vi ska göra det ansvarsfullt och på en fortsatt solid grund.

Medan oppositionen tävlar i skattehöjningar för att finansiera bidragshöjningar, tar vi ansvar för Sverige och för en finanspolitik som nu inriktas på att samla i ladorna inför framtiden. Alliansregeringen kommer att fortsätta ta ansvar för Sverige. Det är bara genom en ansvarsfull ekonomisk politik som vi lägger grund för att jobben ska bli ännu fler. Tillsammans med fullt ut finansierade reformer för att utbilda arbetskraften, tryggar vi jobben och välfärden.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.