Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Riskkapitalbolagen måste införa en uppförandekod”

Branschen behöver regler. Kraven på affärsmoral för riskkapitalbolag måste utvecklas, i synnerhet vid ägande av skattefinansierad verksamhet som vård, ­skola och omsorg. Vi behöver en uppförandekod och en nämnd motsvarande Advokatsamfundet. Det skriver företrädare för sex bolag.

Riskkapitalbolag, eller private equity, representerar en ägarform som har blivit en väsentlig del av svensk ekonomi. Dessa bolag äger mer än 700 företag som tillsammans har en omsättning motsvarande cirka 8 procent av BNP, och med mer än 200 000 anställda i Sverige. Tillsammans spelar vi en viktig roll både som aktiva ägare och som köpare och utvecklare av företag när storföretag, familjeföretag eller staten vill sälja verksamheter. Som ägandeform spelar vi också en viktig roll när det gäller import av kapital till Sverige. Det måste finnas ägare till företagen, och i en väl fungerande marknadsekonomi måste det finnas olika sorters ägare.

Riskkapitalbolagsägandet är viktigt för att bevara dynamiken i svenskt näringsliv. Sverige brottas med ökad institutionalisering av kapitalet, vilket innebär att våra sparmedel, framför allt vårt pensionssparande, samlas upp hos stora kapitalförvaltare vilka enbart kan vara passiva ägare. Här spelar vi och våra kollegor en viktig och ökande samhällsekonomisk roll med vår fokus på aktivt ägande och väl utvecklat samspel mellan ägare-styrelse-ledning.

Vi spelar ofta en särskilt viktig roll i branscher som genomgår strukturförändringar, där kraven på aktivt ägande är extra stora. Detta gäller inte minst den utveckling av den privata tjänstesektorn som Sverige för närvarande genomgår. Sverige har haft en outvecklad privat tjänstesektor jämfört med många andra motsvarande ekonomier, men här är sedan ett antal år en dynamisk utveckling på gång. Den är dock inte helt okomplicerad. Inom skola, vård och omsorg finns nu ett stort antal privata ägare, varav några är riskkapitalbolag. Vi kan tyvärr konstatera att inte alla ägare uppträder på ett seriöst sätt. Vi som företrädare för några av de ledande bolagen inom denna ägarform vill, tillsammans med stat och kommun, ytterligare utveckla kraven på affärsmoral i allmänhet och i synnerhet vid ägande av skattefinansierade verksamheter såsom vård, skola och omsorg.

Eftersom vår verksamhet hämtar sitt kapital från stora professionella institutioner, varav mer än 80 procent från utländska institutioner, har våra företag och vår form av ägande utvecklat en mycket hög transparens mot våra investerare. Däremot kan vi självkritiskt säga att vi ännu inte fullt ut har tagit konsekvenserna av att vår ägarform blivit en så stor del av den svenska ekonomin, och att det därför är ett berättigat krav att vi är tydliga och synliga även mot det svenska samhället i övrigt. Aktörerna i riskkapitalbranschen måste ta på sig ett större ansvar för självreglering, både vad gäller transparens och insyn i verksamheten, och att utveckla samt visa för allmänheten vad det innebär att vara en seriös ansvarstagande ägare.

Vi har som ägare var och en utvecklat en uppförandekod för ett ansvarsfullt ägande för våra bolag. Vi kommer att driva att en uppförandekod ska anammas av vår branschförening SVCA – Swedish Private Equity and Venture Capital Association och då omfatta alla medlemmar i SVCA. Koden ska innehålla regler om:

Tillgång till information för olika intressenter i samhället exempelvis för medier vid eventuella problem med våra portföljbolag.

Ansvarstagande och kvalitetsredovisning av verksamheter inom vård, skola och omsorg.
Definition och tydliggörande av vårt ägaransvar.

Hur SVCA:s medlemmar ska uppträda som ägare gentemot ledning, personal och fack.

Fortsätta att värna den långa traditionen av fackliga representanter i styrelser till våra bolag och aktiv dialog med fackliga företrädare.

Ansvarsfulla och långsiktigt hållbara investeringar.

Följder av att bryta mot koden. För att hantera bedömningen av hur medlemsföretag efterlever koden kommer riskkapitalbranschen behöva utveckla ett system med en nämnd motsvarande exempelvis Aktiemarknadsnämnden eller Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Sverige har gynnats av att ägarformen private equity blivit en stor och viktig del av svensk ekonomi. Vi som representanter för ledande bolag inom denna ägarform känner ett stort ansvar för att allmänhetens förtroende för vår verksamhet upprätthålls. Ett led i att ytterligare skapa förtroende är att vi inom riskkapitalbranschen utvecklar en tydlig gemensam uppförandekod.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.