Hoppa till innehållet

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2020-09-23 19:29

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/s-vill-prioritera-jobb-och-valfard-i-budgeten/

DN Debatt

DN Debatt. ”S vill prioritera jobb och välfärd i budgeten”

Coronakrisen har tagit fram det bästa ur Sverige och det svenska folket. Vi har tagit ansvar för varandra, hjälpt varandra, gjort vår plikt mot samhället och visat solidaritet, skriver Lena Rådström Baastad (S).
Coronakrisen har tagit fram det bästa ur Sverige och det svenska folket. Vi har tagit ansvar för varandra, hjälpt varandra, gjort vår plikt mot samhället och visat solidaritet, skriver Lena Rådström Baastad (S). Foto: Nicklas Thegerström

DN DEBATT 28/8.

Lena Rådström Baastad (S): Coronakrisen har blottlagt brister i såväl vår krisberedskap som i välfärden.

Vi socialdemokrater prioriterar fyra områden: Nya jobb i hela landet genom storsatsningar på infrastruktur, vägar, järnvägar och grön teknik.Satsningar på trygghetssystemen och möjligheten till omskolning. Fler medarbetare och bättre arbetsvillkor i välfärden samt en upprustad krisberedskap.

När historiker och statsvetare i framtiden kommer att beskriva den tid vi lever i nu, kommer de sannolikt att vittna om hur det fanns ett Sverige innan coronaviruset drabbade oss och ett annat Sverige efter krisen. Den pågående pandemin har utmanat oss som land och vårt samhällsbygge, och det råder ingen tvekan om att vi står inför stora utmaningar och att läget är tufft. Men i dessa utmaningar ryms också möjligheter. Vi socialdemokrater föreslår därför fyra prioriterade områden för att både ta oss ur krisen och bygga vårt samhälle ännu starkare än det var före pandemin.

Det kommer att finnas de som vill göra gällande att det som vi social­demokrater vill prioritera inte är något nytt. Vissa kommer till och med hävda att det inte finns någon politisk konflikt inom dessa områden. Ingen skulle vara gladare än jag om de hade rätt, men de har tyvärr helt fel.

Vi ser på område efter område att andra partier hellre har gjort – och fortsätter göra – andra val. Vi ser det i Stockholms stad där fyra av tio anställda inom äldreomsorgen är visstidsanställda med timlön. Detta efter politiska beslut. Vi såg det när apoteksmarknaden avreglerades och ansvaret för beredskapslager prioriterades bort. Vi ser det just nu i Region Stockholm som trots att pandemin inte är över går vidare i syfte att säga upp hundratals undersköterskor och läkare på det stora sjukhuset i regionen – för att i stället hyra in personal. Inget av detta händer av sig självt, utan sker efter politiska beslut och som en direkt konsekvens av val som gjorts.

Politik handlar om att vilja och att välja, men också om att prioritera. Det här är vår social­demokratiska idé om hur vi bygger samhället starkare i corona­virusets spår.

Vi socialdemokrater vill bygga samhället starkare och mer jämlikt för framtiden, och vi vill göra det på samma sätt som vi har tagit oss an pandemin: tillsammans.

Coronakrisen har slagit hårt mot Sverige. Liv har gått förlorade, många har blivit sjuka och arbetslösheten ökar. Samtidigt har krisen tagit fram det bästa ur Sverige och det svenska folket. Vi har tagit ansvar för varandra, hjälpt varandra, gjort vår plikt mot samhället och visat solidaritet med såväl äldre medmänniskor som andra i riskzonen. Många är också de som avstått från att leva sitt liv som man brukar för att på så sätt skydda familjemedlemmar, grannar och andra medmänniskor från smitta.

Samtidigt har personalen inom vården och omsorgen tillsammans med blåljuspersonal slitit dygnets alla timmar för att ge alla som behöver det vård, omsorg och trygghet. Lärare, bussförare och butiksanställda har fortsatt att göra sina jobb, för att på så sätt möjliggöra att samhället i sin helhet står starkt mot pandemin. Solidaritet, plikt, tillit och samarbete har präglat det starka samhällets svar på krisen.

Men krisen har också blottlagt brister i såväl vår krisberedskap som i välfärden. Det är tydligt för alla och envar att äldreomsorgen inte stod rustad för att hantera smittspridningen, likaså att avregleringen av apoteksmarknaden gjorts till ett pris där ingen aktör känt ansvar för att hålla beredskapslager av läkemedel och skyddsutrustning.

Vi vet från andra kriser att klassklyftorna dessutom riskerar att förvärras när krisen slår hårdast mot de med små ekonomiska marginaler, oavsett om det handlar om hälsa eller arbetslöshet.

Tack vare att vår regering har fört en ansvarsfull ekonomisk politik under högkonjunkturen finns det nu möjlighet att investera landet ur krisen. Vi har redan räddat fler än 150.000 jobb genom permitteringsavtalen, och det är i dag 100.000 fler anställda i välfärden jämfört med när den S-ledda regeringen tillträdde 2014.

Olof Palme myntade en gång begreppet att politik är att vilja, och det stämmer fortfarande. Men politik handlar också om att välja. Vi socialdemokrater sätter jobben och välfärden först. Det är så vi på bästa sätt kan ta oss ur krisen. Därför är våra prioriteringar följande inför såväl höstens budget som kommande budgetar:

1 För det första vill vi skapa nya jobb i hela landet genom storsatsningar på infrastruktur, vägar, järnvägar och grön teknik. Vi tror inte på att skapa nya låglönesektorer eller konkurrera på världsmarknaden med låga löner och dåliga arbetsvillkor. De världs­ledande svenska industriföretagen har inte nått sin position genom att pressa ner lönerna utan genom tekniskt avancerad produktion som kräver medarbetare med rätt utbildning. Här finns en stor potential, som vi måste ta tillvara. Genom rätt investeringar bidrar vi också i arbetet mot klimat­förändringarna.

2 Ett andra prioriterat område är våra trygghetssystem och möjligheten till omskolning. I krisens spår stiger arbetslösheten. Jobb försvinner, varav vi redan ser att vissa inte kommer tillbaka. Samtidigt som vi investerar i fler jobb i landets företag och i välfärden måste vi därför säkra den ekonomiska tryggheten för den som drabbas av arbetslöshet och sjukdom. A-kassan ska finnas där för de som förlorar jobbet och ersättningsnivåerna ska vara rimliga. Men det ska också finnas bra möjligheter att ta steget till ett nytt yrke eller en ny bransch för den som behöver omskolning.

3 För det tredje behöver vi investera i fler medarbetare och bättre arbetsvillkor i välfärden, i synnerhet i äldreomsorgen men även inom sjukvården. Coronakrisen har tydligt visat att personalens utbildning och villkor har stor betydelse för möjligheten att begränsa smittspridningen på äldre­boenden. Det har också stor betydelse för de äldres livskvalitet och därtill bidrar det till att pressa ned arbetslösheten. Vi vill dessutom höja pensionerna.

4 Den avslutande delen i våra prioriteringar handlar om kris­beredskapen. Vårt samhälle är sårbart för globala kriser och där vi också ser att hoten mot det svenska samhället i framtiden tar sig nya former. Med klimatförändringarna och den pågående urbaniseringen kommer vi sannolikt att se fler pandemier, liksom skogsbränder och andra katastrofer som kommer med ett varmare klimat. Vi ser också nya typer av hot, via den nya tekniken, som utmanar vår demokrati och våra samhällen. Sverige måste därför rustas inte bara militärt utan också civilt för att klara av framtida kriser. Det gäller allt från beredskapslager och datasäkerhet till smittskyddsarbete, internationellt samarbete i kris och katastrofberedskap.

Listan på samhällsproblem som skulle behöva lösas, och andra angelägna satsningar som skulle behöva göras i pandemins kölvatten, är som alla förstår längre än så. Politik handlar om att vilja och att välja, men också om att prioritera. Det här är vår socialdemokratiska idé om hur vi bygger samhället starkare i coronavirusets spår. Vårt mål är att tillsammans bygga ett Sverige som är ett bättre land att leva i – för alla som bor i vårt land – än innan pandemin slog till. Den närmaste framtiden lär utvisa om andra partier är beredda att följa vårt exempel.

Ämnen i artikeln

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten.

De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till dn.se. DN granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen dn.se.

Grundreglerna för kommentarer är:

  • håll dig till ämnet
  • håll en god ton
  • visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.

I övrigt gäller de regler för kommentarer som framgår av Ifrågasätts användarvillkor och som du godkänner i samband med att du skapar ett konto för kommentering. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. DN kan genom eget beslut ta bort kommentarer.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt