Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”S vill satsa 110 miljoner på läxhjälp i grundskolan”

En likvärdig skola. Möjligheten till läxhjälp ska inte avgöras av vilka resurser en elevs föräldrar har. I dag lämnas många grundskoleelever åt sitt öde och får inte det stöd de behöver för att klara skolan. Vår uppfattning är att alla elever ska erbjudas läxhjälp när de behöver det, skriver Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesman Ibrahim Baylan (S).

Socialdemokraterna har förnyat sin skolpolitik och lagt fokus på skickliga lärare i skolan. Nu vill vi presentera ytterligare en pusselbit för att vända den negativa utvecklingen i skolan: varenda elev ska få läxhjälp i grundskolan. Socialdemokraterna investerar därför 110 miljoner kronor för läxhjälp.

Om elever kan få hjälp med läxorna ska inte avgöras av om de har föräldrar som har förmågan att hjälpa dem eller vid varje tillfälle tidsmässigt får ihop det. Alla elever ska få läxhjälp, inte bara några.

Socialdemokraternas mål är en skola som ser och hjälper varje barn att nå sin fulla potential. En skola som ger varje elev ett självförtroende och en grund som gör det självklart att bryta invanda sociala mönster. Vi vill se en skola som ger barnen friheten att bestämma över sitt eget liv som vuxna därför att de är rätt rustade för dagens och morgondagens arbetsmarknad och samhällsliv. En sådan skola är nödvändig om Sverige fortsatt ska vara ett sammanhållet välfärdssamhälle där kunskap och kompetens är våra främsta kännetecken i den globala konkurrensen om jobb och tillväxt.

Vi tror inte på lägre löner och sämre villkor på arbetsmarknaden som en framkomlig eller önskvärd väg för Sverige. Därför vill vi göra en kraftansträngning för att öka kvaliteten i undervisningen och stärka likvärdigheten i skolan. Dagens negativa utveckling med sjunkande resultat för sjätte året i rad i grundskolan och allt sämre resultat i internationella studier duger inte.

13.000 elever lämnade i våras grundskolan utan tillräckliga kunskaper för att komma in på ett av gymnasieskolans nationella program. Samtidigt har vi tappat vår tätposition vad gäller skolans likvärdighet. I Sverige spelar elevens socioekonomiska bakgrund numera lika stor roll för vilka resultat de når som i Tyskland och USA. Det är inte länder som vi i detta sammanhang ska vara stolta att kunna jämföra oss med. Det är djupt allvarligt och ett stort misslyckande för skolpolitiken.

Regeringen gör uppenbarligen inte rätt saker för att vända den negativa utvecklingen i skolan, och regeringens ambitioner är alldeles för låga. Trots att regeringen presenterat ett oerhört stort budgetutrymme om 23 miljarder kronor går en liten summa till att stärka skolan. Mindre än fyra procent av regeringens reformutrymme går till grundskolan. Det är en felaktig prioritering när resultaten i grundskolan sjunker och de sociala klyftorna ökar.

Vi vill få skolan på rätt kurs igen och har satt upp ett ambitiöst nationellt utbildningspolitiskt mål för grundskolan.

Mål för grundskolan: Vårt självklara mål är att alla elever ska nå målen i grundskolan. På vägen dit, vill vi, till år 2020 halvera andelen elever i grundskolan som inte är behöriga att påbörja ett av gymnasieskolans nationella program, från i dag drygt 12 till 6 procent.

Grunden för att alla elever ska nå målen är att höja kvaliteten i skolan. Det är ett långsiktigt arbete som kräver politiska och ekonomiska prioriteringar. I vår kommande budget kommer vi att prioritera skolan och vi kommer att föreslå stora investeringar i skolan under de kommande fyra åren. Men vi vill redan nu tydliggöra en av de investeringar vi kommer att göra i vårt kommande förslag till budget.

Alla elever i grundskolan ska ges möjlighet till läxhjälp. Det är uppenbart att många elever lämnas åt sitt eget öde och inte får det stöd de behöver för att göra sina läxor. Det får genast genomslag i att de sociala klyftorna i skolan växer och barn ges olika förutsättningar beroende på sina hemförhållanden. Vi väljer därför att investera 110 miljoner kronor under 2013 för läxhjälp till alla elever. Med vårt förslag är det inte bara några elever som ges möjlighet till läxhjälp, alla elever ska ges läxhjälp.

Ökningen av individuellt arbete i skolan har i forskningsrapporter från Skolverket lyfts fram som en av anledningarna, jämte ökad segregation, särskiljande lösningar och ineffektiv resursfördelning, till att resultaten i skolan sjunker. Men eleverna ska inte lämnas åt sitt öde, vare sig i skolan eller med läxorna efter skoldagens slut.

Om elever kan få hjälp med läxorna ska inte avgöras av om de har föräldrar som har förmågan att hjälpa dem eller vid varje tillfälle tidsmässigt får ihop det. En eller två hårt arbetande föräldrar kan ha svårt att hinna med att läsa läxor tillsammans med sina barn flera kvällar i veckan. Att föräldrar intresserar sig för och stöttar sina barn i skolarbetet är av stor betydelse för barnens skolframgång och inget ansvar som ska läggas över på skolan. Däremot ska alla elever i skolan erbjudas läxhjälp när de behöver det.

Det ska vara upp till skolan att organisera läxhjälpen på det sätt som skolan ser fungerar bäst. För de yngre barnen ser vi att läxhjälpen företrädesvis kommer att bedrivas inom ramen för fritidshemmen. Drygt åtta av tio elever på lågstadiet går på fritids under eftermiddagarna och där bör eleverna också i ökad utsträckning få hjälp med läxorna så att de inte är kvar till kvällen då barnen är trötta och ofta har svårare att koncentrera sig.

Vi ser gärna att skolor samarbetar med ideella föreningar för att erbjuda alla elever läxhjälp. Sådana samarbeten bedrivs på många ställen i regi av såväl breda och välkända ideella organisationer som mindre föreningar, studentkårer, och föreningar helt inriktade på läxhjälp såsom Mattecentrum och Stiftelsen Läxhjälpen. Det är mycket välkomna samarbeten mellan skolan och de starka ideella krafterna i Sverige som vi gärna ser mer av.

Sverige ska ha en världsledande utbildningsnivå i hela befolkningen. Det är så vi kan fortsätta stå starka i den hårda internationella konkurrensen. Det är så vi säkrar såväl framtida hög tillväxt som välfärd. Vi vill ha en skola som ser och hjälper varje barn att nå sin fulla potential, det tjänar vi alla på.

Mikael Damberg, (S), gruppledare i riksdagen
Ibrahim Baylan, (S) Utbildningspolitisk talesman och vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.