Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

"Så här bör kartan över Sveriges regioner se ut"

Förslaget till det nya Region-Sverige: 1. Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland. 2. Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland. 3. Stockholm. 4. Värmland, Västra Götaland. 5. Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge. 6. Gotland. 7. Halland. 8. Skåne.
Förslaget till det nya Region-Sverige: 1. Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland. 2. Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland. 3. Stockholm. 4. Värmland, Västra Götaland. 5. Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge. 6. Gotland. 7. Halland. 8. Skåne.
Med mer än tio års erfarenheter i ryggen vet vi vad kraftfulla regioner – som Västra Götaland och Skåne – kan uppnå. Det handlar bland annat om stora satsningar på infrastruktur och kvalificerade välfärdstjänster som utbyggd kollektivtrafik och högspecialiserad vård. Det är nu hög tid att kommuner och landsting beslutar sig för hur de vill att Sveriges framtida region­indelning ska se ut. Vi uppmanar även regeringen att fullfölja sina intentioner om en region­reform senast 2015. En reform är nödvändig för att på bästa sätt ta tillvara de regionala tillväxtmöjligheterna, skriver Roland Andersson, Kent Johansson och Jerker Swanstein.

Det är nu hög tid att kommuner och landsting beslutar sig för hur de vill att Sveriges framtida regioner ska se ut. Under de senaste månaderna har vi rest runt och träffat ledande politiker från majoritet och opposition i hela landet. Utifrån våra samtal och vår egen erfarenhet av att bilda och verka i större regioner föreslår vi att Sverige delas in i nya regioner.

Med vårt förslag skulle det nya Region-Sverige ha följande indelning:

• Skåne, Västra Götaland, Halland och Gotland som redan har fått regionstatus av riksdagen.

• Värmland och Västra Götaland har tillsammans låtit utreda bildandet av en gemensam region, och kommer att ta ställning till en sammanslagning i juni. Vi stödjer en sådan sammanslagning.

• Stockholms län bildar en egen region. Med en befolkning på över två miljoner bör Stockholms län inte bli större än i dag.

Dessa fem regioner omfattar tillsammans 58 procent av Sveriges befolkning och står för 64 procent av bruttoregionalprodukten (BRP). Vi ser det som mycket angeläget att även de övriga regionerna har styrkan att ta tillvara de regionala tillväxtsmöjligheterna på bästa sätt samtidigt som man måste ha kunna hantera de framtida utmaningarna inom hälso- och sjukvården. För att detta ska vara möjligt bör:

• Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten gå samman i en Norrlandsregion

• Uppsala, Västmanland, Sörmland, Örebro, Dalarna och Gävleborg bilda en Svealandsregion och

• Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Blekinge bilda en Götalandsregion

Varför är det då så viktigt att bilda större regioner än dagens landsting?

Ett antal statliga utredningar har genom åren konstaterat att nuvarande regionala indelning minskar möjligheterna till tillväxt. Den försvårar även möjligheterna att i framtiden klara av att tillgodose medborgarnas behov och krav på allt bättre välfärd. Ansvarskommittén var senast i raden. Det var en grundlig utredning med starkt stöd. Över 90 procent av remissinstanserna ställde sig positiva till kommitténs förslag om större, direktvalda, regioner med ansvar för både regional tillväxt och sjukvård. Vår bild är att en majoritet av politikerna i kommuner och landsting fortfarande stödjer denna tanke. Det saknas dock beslut i frågan.

Med mer än tio års erfarenheter i ryggen vet vi också vad kraftfulla regioner, som Västra Götaland och Skåne, kan uppnå. Tack vare att vi samlat våra resurser och har en gemensam beslutsarena har vi kunnat:

• prioritera stora satsningar, inte minst på infrastrukturen, vilket gynnat näringslivet och arbetstagarna som nu har en större arbetsmarknad än tidigare

• vara en stark aktör gentemot såväl staten som andra europeiska regioner

• tillgodose medborgarnas efterfrågan på alltmer kvalificerade välfärdstjänster som utbyggd kollektivtrafik och högspecialiserad vård

Det blir också tydligare för medborgarna vem som har det övergripande ansvaret för regional utveckling. I dag är ansvaret delat mellan landsting, kommuner och länsstyrelser. Det gör det svårt för medborgarna att veta vem som ansvarar för vad.

En statlig utredning kommer under 2012 att lägga förslag om en ny länsindelning. Utredaren har gjort klart att de nya länsgränserna kommer att anpassas till nya regionbildningar om beslut fattas under 2011. Ska kommuner och landsting själva avgöra hur de framtida gränsdragningarna kommer att se ut är det med andra ord hög tid att agera.

Vi vill uppmana samtliga politiska partier att använda det förslag till ny regionindelning som vi nu presenterar som underlag för de fortsatta diskussionerna.
Vi uppmanar även regeringen att fullfölja sina intentioner om en regionreform senast 2015. Det kräver ett ansvarsfullt och omfattande arbete. Vi inser att det inte finns en regionindelning som tillgodoser alla behov. Vi vill därför uppmana landets politiker att fortsätta diskussionerna med öppet sinne och med ambitionen att stärka tilliten mellan olika parter. Det är vår övertygelse att en regionreform är nödvändig och möjlig – även om den slutliga indelningen blir en annan än den som vi ritat upp på vår karta.

Roland Andersson (S), f d styrelseordförande i Västra Götalandsregionen

Kent Johansson (C), f d regionråd i Västra Götalandsregionen

Jerker Swansteing (M), f d styrelseordförande i Region Skåne

Fotnot: Undersökningen har gjorts på uppdrag av SKL för att organisationen ska få en lägesbild inför förutsatta diskussioner om en ny regionindelning.

"6-9 regioner"

Ansvarskommittén, under ledning av Mats Svegfors, föreslog 2007 att de 21 landstingen borde ersättas av 6–9 regioner. Enligt kommittén borde en region ha minst en halv och högst två miljoner invånare. Regeringen offentliggjorde den 27/1 2009 på denna sida att regionförsöken i Skåne och Västra Götaland skulle permanentas. Även ansökningar från småregionerna Halland och Gotland beviljades. Regeringen skrev också att nya initiativ måste ”växa fram underifrån”. Det uteslöts inte att det kunde bli aktuellt att behandla nya ansökningar under mandatperioden 2010–2014.

DN

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.