Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-23 16:57

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/sa-kan-forvirringen-kring-utbytta-mediciner-minskas/

DN Debatt

DN Debatt. ”Så kan förvirringen kring utbytta mediciner minskas”

Så här skulle en etikett enligt förslaget kunna se ut. Substansnamnet är här tydligt utskrivet och inramat på den etikett som apoteket klistrat på asken. Denna månad säljs just atorvastatin under 11 skilda namn (bl a Atorbir, Atorstad, Atorvastatin Teva, Lipistad, Lipitor) i förpackningar som ser olika ut.
Så här skulle en etikett enligt förslaget kunna se ut. Substansnamnet är här tydligt utskrivet och inramat på den etikett som apoteket klistrat på asken. Denna månad säljs just atorvastatin under 11 skilda namn (bl a Atorbir, Atorstad, Atorvastatin Teva, Lipistad, Lipitor) i förpackningar som ser olika ut. Foto: Mikael Hoffmann

DN DEBATT 27/12. Utbyte på apotek till billigare läkemedel sparar pengar, men har också skapat problem. Riskerna ökar när det är svårt för patienter att förstå vilket läkemedel som är vilket. Ett sätt att lösa detta vore att i receptet använda ett eget namn för varje grupp av läkemedel som får bytas ut mot varandra, skriver sju företrädare för olika professioner inom vården.

Rätta artikel

På många köksbord runtom i landet står läkemedelsburkar som är svåra att sortera. Problemet är att burkarna och tabletterna i dem ser olika ut och har skilda namn trots det kan vara samma läkemedel. Risken är stor att ta fel, ta dubbelt eller missa att ta ett läkemedel. Vi läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, tandläkare, apotekare och receptarier som arbetar i vård, tandvård och på apotek vill att du ska få samma namn på läkemedel som byts ut på alla apotek, på alla läkemedelslistor, på burkarnas doseringstexter och på dospåsar. Så är det inte i dag.

När läkemedel inte tas som avsett så ökar risken för under-, över- eller felbehandlingar. Riskerna ökar när det är svårt för dig att förstå vilket läkemedel som är vilket. Ett och samma namn för dig som patient på en och samma läkemedelsbehandling över tid minskar risken för att du i onödan inte får full effekt av din läkemedelsbehandling eller skadas genom att ta dina läkemedel fel.

På recept för läkemedel ska läkaren i dag skriva handelsnamnet på en viss vara. Läkemedelsverket beslutar när samma substans från olika tillverkare är så lika att de kan bytas ut mot varandra på apotek. Då ska apotekaren eller receptarien normalt lämna ut det billigaste av dessa likvärdiga alternativ. Från apoteksbesök till apoteksbesök var tredje månad kan därför samma läkemedelsbehandling få nytt namn och utseende. Om du behandlas med tre läkemedel vars patent har löpt ut riskerar du alltså att få upp till 12 burkar med olika namn och utseende över ett år.

Genom att alla använder samma namn på samma läkemedelsbehandling blir det lättare för dig att hålla reda på läkemedelsburkar med olika utseende och handelsnamn som egentligen är samma läkemedelsbehandling. På så sätt kan otryggheten hos dig och dina närstående minska.

Under 2017 expedierades på apotek ett läkemedel med annat namn och utseende än det på receptet cirka 34 miljoner gånger, eller vid nästan hälften av alla vanliga recept. Drygt 17 miljoner av dessa byten gjordes hos personer 65 år och äldre. Det innebar knappt 9 tillfällen per år i genomsnitt hos alla äldre, men många fler hos de sjukaste med många läkemedel.

Utbyte på apotek sparar pengar för samhället och för dig som patient men har också skapat köksbordsproblemet. Ett enkelt sätt att minska problemet vore att i receptet få använda ett entydigt namn för varje grupp av läkemedel som får bytas ut mot varandra på apotek. I dag går inte det. Den som ordinerar ett läkemedel på recept måste i stället välja ett av många varumärken i utbytesgruppen. Det är då det namnet som kommer att stå på listor över de läkemedel du fått recept på – även om burken som du fått heter något helt annat.

Vi representerar de läkare, tandläkare, sjuksköterskor, barnmorskor, apotekare och receptarier som du möter i vården och på apotek. Vi vill att när du får ett läkemedel som kan komma att bytas ut på apotek så ska du och den som fattar beslut om din läkemedelsbehandling använda samma namn – det fastställda svenska namnet på substansen – som den du möter på apotek och den vårdpersonal som kan komma att hjälpa dig med behandlingen.

Vi vill därför att substansnamnet ska användas för recept på de läkemedel som kan komma att bytas ut på apotek. Därmed kommer substansnamnet också stå med på läkemedelslistor över dina ordinerade läkemedel både i vården och på apotek. Vi vill också att det namnet inte bara ska stå finstilt på burken utan också tydligt på den etikett med dosering som sätts på burken på apoteket. Om du har dosförpackade läkemedel ska det stå tydligt på dospåsarna.

Genom att alla använder samma namn på samma läkemedelsbehandling blir det lättare för dig att hålla reda på läkemedelsburkar med olika utseende och handelsnamn som egentligen är samma läkemedelsbehandling. På så sätt kan otryggheten hos dig och dina närstående minska; misstag i hur du tar dina läkemedel bli färre; onödiga vårdkontakter och onödigt merarbete undvikas.

Vårt förslag är tekniskt enkelt att genomföra och innebär inga behov av tidsödande och dyra ombyggnader av vare sig patientjournaler eller apotekssystem. Det som behövs är att varje grupp av läkemedel som får bytas ut mot varandra på apotek får ett eget namn baserat på substansnamnet samt ett eget varunummer. Det kan genomföras nu. Det gör att du tillsammans med legitimerad personal i vård och på apotek kan ha samma namn över tid för en och samma läkemedelsbehandling även om namn och utseende på burken skiftar. För de patienter där det finns medicinska skäl för det ska det precis som i dag vara möjligt att få ett läkemedel med ett visst handelsnamn i en utbytesgrupp. För läkemedel som inte byts ut på apotek blir det ingen förändring.

Problemet med att hålla reda på vilka burkar som innehåller samma läkemedel drabbar nästan alla med läkemedelsbehandling. Allt som kan göras för att minska riskerna för dig som patient och göra det enklare att hjälpa dig hålla reda på dina läkemedel är viktigt. Det arbetssätt – ”generiskt förhållningssätt” – som Läkemedelsverket i stället anvisar oss som har ansvar för din läkemedelsbehandling anser vi inte är tillräckligt. Enbart det arbetssättet ger inte dig som patient ett och samma sammanhållande namn på dina respektive läkemedelsbehandlingar i alla källor. Vi anser att vårt förslag är nödvändigt för att det ”generiska arbetssätt” som Läkemedelsverket anvisar ska kunna förstås av våra patienter.

Vårt förslag blandas ofta ihop med så kallad generisk förskrivning. Generisk förskrivning innebär att substansnamnet anges på receptet även för läkemedel som innehåller samma substans men som inte alltid bedömts som utbytbara på apotek. I flera länder inom EU är det möjligt med generisk förskrivning. Generisk förskrivning leder till en viss osäkerhet kring vilken vara läkaren verkligen avser att patienten ska få och ställer krav på utbildning och annan information till den som ordinerar läkemedlet. I motsats till generisk förskrivning så innebär vårt förslag att endast exakt de läkemedel som Läkemedelsverket beslutat ska ingå i en utbytesgrupp får expedieras på apotek när ett recept anger denna utbytesgrupp.

Det är dags för Läkemedelsverket och eHälsomyndigheten att ta ansvar för att snarast förverkliga vårt förslag att ge våra patienter ett och samma namn över tid på varje läkemedelsbehandling eller förklara för våra patienter varför de inte anser det möjligt att genomföra.

Ämnen i den här artikeln:

Sjukvård
Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Mia Ahlberg, ordförande för Svenska Barnmorskeförbundet Kristina Billberg, förbundsordförande för Sveriges Farmaceuter (avgående) Hans Göransson, förbundsordförande för Sveriges Tandläkarförbund Mikael Hoffmann, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för läke­medelsfrågor, chef för stiftelsen NEPI – nätverk för läkemedelsepidemiologi Ami Hommel, ordförande för Svensk sjuksköterskeförening Ann Johansson, vice ordförande för Vårdförbundet Elin Karlsson, ordförande i Sveriges läkarförbunds råd för läkemedel, IT och medicinteknik

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt