Hoppa till innehållet

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2020-07-02 22:03

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/sa-kan-sverige-fa-en-stark-och-uthallig-aldreomsorg/

DN Debatt

DN Debatt. ”Så kan Sverige få en stark och uthållig äldreomsorg”

Äldreomsorgen ska inte stå stark för att klara kommande kriser, den ska byggas stark för att ge bästa möjliga vård och omsorg i alla lägen, skriver Tobias Baudin, Kommunal, Anders Henriksson (S) och Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).
Äldreomsorgen ska inte stå stark för att klara kommande kriser, den ska byggas stark för att ge bästa möjliga vård och omsorg i alla lägen, skriver Tobias Baudin, Kommunal, Anders Henriksson (S) och Katrin Stjernfeldt Jammeh (S). Foto: Anette Nantell/Pressbild/Eva Tedesjö

DN DEBATT 25/6.

Tobias Baudin, Kommunal, Anders Henriksson (S) och Katrin Stjernfeldt Jammeh (S): Öka samverkan mellan kommunal, regional och statlig nivå.

Coronapandemin har lett till ett yrvaket intresse för äldreomsorgen. Det får inte resultera i kortsiktiga lösningar och analyser. Äldreomsorgen behöver ökad kontinuitet, stärkt kompetens, avskaffade minutscheman, större frihet och digitalisering.

I Sverige blir vi allt fler äldre och vi lever allt längre. Det är en fantastisk utveckling och ett resultat av den svenska välfärden som levererar. Det är också en utveckling som ökar kraven på välfärden i allmänhet och på äldreomsorgen i synnerhet. Krav och förväntningar som behöver uppfyllas, för den som möter äldreomsorgen som brukare, som anställd eller som anhörig.

Äldreomsorgen är en förutsättning för och en grundbult i vår gemensamma välfärd. Medan omsorgen om äldre i många länder anses vara en familje­angelägenhet, ofta med resultat att döttrar och svärdöttrar tvingas lämna arbetslivet, har den i Sverige utvecklats till en professionell verksamhet som ger omsorg och avancerad vård på både boenden och i hemmet. Äldreomsorgen är en komplex verksamhet som innehåller hela bredden från lättare stöd i vardagen och en social kontakt till avancerade vårdinsatser i livets slutskede. Den har utvecklats från den gamla långvården till att vara en verksamhet som ger stöd, omsorg och vård i hemmet. Det ställer högre krav på såväl kompetens som flexibilitet.

Äldreomsorgen, likt sjukvården, har under den pågående pandemin visat sin stora förmåga till att växla upp och ställa om. Äldreboenden har ändrat karaktär från att stimulera till samvaro och gemenskap till att skydda sköra äldre genom avskildhet och isolering. Det har inte gått lätt och det har heller inte alltid gått bra. Men inget kan ta ifrån personalen deras stora insatser som skapat lugn och trygghet i en hektisk och orolig tid, ofta med för små resurser och under svåra förhållanden.

Genom trygghetskameror kan den som vill slippa nattliga besök som stör, robotar kan påminna om medicinering och det uppkopplade besöket till läkaren gör resan till vårdcentralen onödig. Det digitala ska inte vara ett sidospår, utan arbetas in och bli det normala.

Det yrvakna intresse som coronapandemin lett till får inte resultera i kortsiktiga lösningar och analyser, som följden kan bli när en verksamhet hamnar i den nationella politikens och mediernas sökarljus. Äldreomsorgen förtjänar och behöver uthållighet.

För att möta dessa utmaningar behövs en ökad samverkan mellan den kommunala, regionala och statliga nivån. Fem punkter som Socialdemokraterna i Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Kommunal menar måste till är:

1 Ökad kontinuitet. Att bli vårdad och omhändertagen av människor du känner, att känna den du ger vård och omsorg är en grundbult för god kvalitet. Det bygger på kontinuitet vilket enbart kan uppnås genom en stabil bas av tillsvidare- och heltidsanställningar. Vi vill därför att Heltidsresan – det parts­gemensamma arbetet som Sveriges kommuner och regioner och Kommunal har tillsammans – förlängs, intensifieras och kompletteras med mål att öka andelen tillsvidareanställda till 90 procent.

Äldreomsorgen har de högsta sjuktalen på svensk arbetsmarknad och det krävs krafttag för att öka frisktalen. En förutsättning för det är nära och tillgängliga chefer som har tid att se personalens utmaningar och göra förändringar i tid. Därför vill vi införa ett riktmärke om 25 medarbetare per chef inom äldreomsorgen, för att förbättra arbetsmiljön och stärka kontinuiteten.

2 Stärk kompetensen. Kvalitetssäkra undersköterskornas kompetens genom att införa en skyddad yrkestitel och en nationellt enhetlig vård- och omsorgsutbildning. Fler undersköterskor behöver specialistutbildas. Omsorgslyftet som nu inleds där visstidsanställda inom äldreomsorgen på betald arbetstid får möjlighet att studera till vårdbiträde eller undersköterska är centralt för att höja kompetensen och få fler att söka sig till äldreomsorgen. Detta ska utvecklas till att gälla även den som har en tillsvidareanställning, men inte är utbildad undersköterska, för att ytterligare höja kompetensen.

Samtidigt behöver hela organisationen kompetensförstärkas, där har kommuner och regioner ett gott stöd i kompetens- och omställningsavtalet. En grundförutsättning för att lyckas är att yrkesutbildning lönar sig också inom välfärden. Vi ser också behov av att garantera läkarmedverkan i äldreomsorgen för att höja vårdkompetensen.

3 Låt proffsen vara proffs. Äldreomsorgens utsatthet för detaljerade styrmodeller behöver brytas. Vi vill se ett avskaffande av minutscheman. Det är bra för personalen, men det är också viktigt för brukaren. Vi mår olika från dag till dag och behöver olika stöd. Det ska finnas tid att ge den vård och omsorg brukaren behöver utan att ta från raster eller andra brukare. Det ökar också tryggheten för den som är anhörig när ens förälder eller partner blir väl omhändertagen.

4 Friheten ska växa. Äldreomsorgen behöver förnyas utifrån krav och förväntningar från kommande generationer. Den som flyttar till ett äldreboende ska inte bara kunna förvänta sig en god vård och omsorg. Man ska kunna fortsätta att leva sitt liv fritt, kanske till och med friare än i det tidigare hemmet. Vi vill se en satsning för fler aktiviteter – matlagningskvällar, konserter och friluftsaktiviteter – genom till exempel pensionärsorganisationer och studieförbund.

5 Modernisera äldreomsorgen. Digitalisering inom äldreomsorgen ska vara en väg att stärka den personliga integriteten. Genom trygghetskameror kan den som vill slippa nattliga besök som stör, robotar kan påminna om medicinering och det uppkopplade besöket till läkaren gör resan till vård­centralen onödig. Det digitala ska inte vara ett sidospår, utan arbetas in och bli det normala. Därför föreslår vi en utbildningsinsats för både anställda och för brukare inom äldreomsorgen.

Till sist, dagens äldreomsorg är alldeles för fragmentiserad, det har pandemin tydliggjort. Marknadiseringen har slagit sönder möjligheterna till samverkan och upparbetade samarbeten. Lov i hemtjänsten och primärvården ger dåliga förutsättningar för en fungerande integrerad omsorg och vård kring sjuka äldre. För brukarna blir resultatet att de tvingas få ihop sin egen omsorg och ansvaret hamnar ofta på anhöriga som får agera samordnare av de äldres kontakter med biståndsbedömare och olika utförare. Utmaningen är nu att bygga ihop äldreomsorgen så att brukaren hamnar i centrum.

Äldreomsorgen ska inte stå stark för att klara kommande kriser, den ska byggas stark för att ge bästa möjliga vård och omsorg i alla lägen. Då kommer den också att klara eventuella kriser i framtiden. Men den långsiktiga finansieringen av välfärden måste säkras. Det handlar om generella, höjda och långsiktiga statsbidrag, men också om att vi tar ett gemensamt ansvar för finansieringen. 

Ett lyft av äldreomsorgen kräver stora insatser från och ökad samverkan i hela landet samtidigt som det utgår från nuvarande ansvarsfördelning. Sverige ser olika ut och det lokala självstyret är centralt för att möta behoven som finns hos den enskilde. Så bevarar vi den mångfald Sverige är byggt av.

Ämnen i artikeln

Äldreomsorg
Kommunal
Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten.

De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till dn.se. DN granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen dn.se.

Grundreglerna för kommentarer är:

  • håll dig till ämnet
  • håll en god ton
  • visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.

I övrigt gäller de regler för kommentarer som framgår av Ifrågasätts användarvillkor och som du godkänner i samband med att du skapar ett konto för kommentering. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. DN kan genom eget beslut ta bort kommentarer.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt