”Så kan unga läkare lockas till primärvården” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Så kan unga läkare lockas till primärvården”

Inom Läkarförbundet är vi mycket positiva till att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) I DN tar upp behovet av fler allmänläkare och psykiatrer, skriver företrädare för Sveriges läkarförbund och Sveriges distriktsläkarförening.

Landstingen har ett stort ansvar för bristen inom dessa specialiteter genom att under många år underlåtit en tillräcklig planering och finansiering av så kallade ST-tjänster som läkare genomgår för att bli specialist. Särskilt gäller det i vissa delar av landet. Det har medfört orimliga problem med arbetsmiljön för läkarna inom primärvården och psykiatrin.

Bristen på läkare inom dessa specialiteter har särskilt drabbat patienter med stora behov av att kontinuerligt träffa samma läkare som känner till läkemedelsanvändning och andra personliga omständigheter.

I höstas började Läkarförbundet inventera tillgången till fasta läkare och beroendet av stafetter i primärvården. Datainsamlingen avslutades samma dag som Sverige Kommuner och Landsting presterade sitt program för bland annat fler ST-tjänster.

Motsvarande kartläggning har inte skett sedan 1998. Det har alltså saknats underlag för att mer i detalj kunna planera åtgärder. Att uppgifter inom ett så vitalt samhällsområde som läkarförsörjningen i primärvården saknats trots att problemens omfattning varit så tydliga är under all kritik.

Läkarförbundets enkät till verksamhetscheferna vid landets 1166 vårdcentraler visar att 950 stafettläkare arbetar en genomsnittlig tisdag hösten 2012 eller har ett kortare vikariat. Antalet vakanser - läkare man saknar, men har ekonomi att anställa - uppgår till 935 heltider.

Våra siffror visar landstingens svårigheter att rekrytera ett tillräckligt antal läkare till specialistutbildningen i allmänmedicin. Skälen är bland annat en pågående generationsväxling i läkarkåren. Utmaningen är att öka den fasta läkarkåren för att minska beroendet av stafettläkare samtidigt som det sker omfattande pensionsavgångar de närmaste åren. SKL:s program är en senkommen bekännelse med tanke på situationen.

För att ge befolkningen rätt till god vård vill vi inom Läkarförbundet aktivt stödja landstingen att lösa problemen. Undersökningen vi snart redovisar ger för första gången på 15 år ett underlag för att kunna göra faktabaserad planering av läkarförsörjningen i primärvården. Resultaten kommer att ställas till landstingen förfogande i början av nästa år. Antalet nyutbildade läkare ökar. I hög grad beror det på att många svenska ungdomar genomför sin läkarutbildning utomlands. Nu finns möjlighet att vända bristen på läkare inom primärvården.

Förutsättningen för ett framgångsrikt åtgärdsprogram är att primärvården uppfattas som en attraktiv arbetsmarknad för unga läkare. De måste känna tilltro till att dagens problem är på väg att lösas. Riksdagen lade år 2001 fast att det behövs en på heltid verksam läkare inom primärvården per 1 500 invånare för att tillräcklig bra vård ska kunna erbjudas. Ett mål som Läkarförbundet står bakom. Vår kartläggning visar att det saknas fler än 1 500 på heltid verksamma läkare för att nå detta mål. SKL:s åtgärdsprogram är ett första steg i den utveckling som krävs.

I SKL:s satsning ingår också rekrytering av läkare till psykiatrin. Även inom psykiatrin är ett samarbete nödvändigt. Läkarförbundet är berett att medverka till att lösa de svåra rekryteringsproblemen.

Marie Wedin, ordförande i Sveriges läkarförbund
Ove Andersson, ordförande i Sveriges distriktsläkarförening
Svante Pettersson, utredare i Sveriges läkarförbund

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.