Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Så kan vi göra upp med SD om migrationspolitiken”

Sverigedemokraternas Mattias Karlsson och Oscar Sjöstedt tog tillfället i akt att prata om sin kärnfråga migrationspolitiken i tisdags, innan de gav besked om att de tänkte fälla regeringens budget. ”Vi anser att partierna bör kunna samtala med Sverigedemokraterna; nuvarande isoleringsstrategi kan faktiskt till och med vara kontraproduktiv”, skriver debattörerna.
Sverigedemokraternas Mattias Karlsson och Oscar Sjöstedt tog tillfället i akt att prata om sin kärnfråga migrationspolitiken i tisdags, innan de gav besked om att de tänkte fälla regeringens budget. ”Vi anser att partierna bör kunna samtala med Sverigedemokraterna; nuvarande isoleringsstrategi kan faktiskt till och med vara kontraproduktiv”, skriver debattörerna. Foto: JONAS LINDKVIST

Reformer krävs. Att kategoriskt ignorera Sverigedemokraterna är att ge dem en populistisk frisedel. Nu är det dags för övriga partier att ta migrationspolitiken på allvar. Vi föreslår fyra reformer som bör diskuteras, skriver tre kristdemokrater och en centerpartist.

Sverige, med två procent av EU:s befolkning, tar emot 15 procent av de till EU ankommande flyktingarna. Under tioårsperioden 2004 och 2013 beviljades cirka 500.000 asylsökande och anhöriga uppehållstillstånd i Sverige. Det motsvarar cirka 33 genomsnittskommuner. Av dess var 160.000 asylsökande och 340.000 anhöriga. Av den senare gruppen var knappt 70.000 anhöriga till flyktingar och andra skyddsbehövande.

Trots migrations- och integrationspolitikens brister är det tyst från samtliga partier utom från Sverigedemokraterna. Ständigt upprepar de andra partierna vår humanitära plikt och vår önskan att göra maximalt, utan att beakta uppenbara problem och utan att formulera en ansvarsfull och humanitär flyktingmottagning. Enda undantag: en moderat partimotion om begränsning av anhöriginvandring.

Vi kan aldrig acceptera Sverigedemokraternas människosyn och fördomsfulla attityd mot invandrare. Vi vill inte medverka till att fler medborgare utvecklar negativa attityder till invandring på grund av att migrations- och integrationspolitiken inte fungerar. Vi måste nu skärskåda den svenska flyktingmottagningen och dess kapacitet. Att kategoriskt ignorera Sverigedemokraternas närvaro i riksdagen är att ge dem en populistisk frisedel i stället för att bekämpa deras främlingsfientlighet. Vi anser att partierna bör kunna samtala med Sverigedemokraterna; nuvarande isoleringsstrategi kan faktiskt till och med vara kontraproduktiv.

I ett första steg mot en ansvarsfull flyktingpolitik anser vi att följande fyra reformer ska diskuteras.

1. Kvotflyktingar. Om Sverige i högre grad vill framstå som reell humanitär stormakt bör vi bereda större plats åt så kallade ”kvotflyktingar” som i åratal vistats i UNHCR:s många flyktingläger. Av dessa tar vi emot 1 900 per år, bara en bråkdel av alla flyktingar som kommer till Sverige. De flyktingströmmar vi nu tar emot tränger undan mottagande av personer vars flyktingstatus är dokumenterad. Sverige ska göra en ny avvägning till förmån för så kallade ”kvotflyktingar”.

2. Flyktingar från säkra länder. Norge har minskat antalet asylsökningar genom att förklara vissa kategorier som omedelbart avslagbara med hänvisning till säkerheten i deras hemland. EU-landet Tyskland gör på samma sätt. Sverige ska följa de exemplen.

3. Falska asylskäl. Den som söker asyl utan ID-handlingar eller på falska grunder är inte sällan offer för kriminella människosmugglare. På grund av övermäktigt tryck och/eller rådande praxis accepterar Migrationsverket i stor utsträckning den berättelse som den asylsökande ger. Den prövning som görs med verkets begränsade resurser är otillräcklig. Göteborgsforskaren Rodney Åsberg beskriver i en rapport hur en del av påstått förföljda unga flyktingar i själva verket är jordägare utan giltiga asylskäl.

Vidare har en stor andel av ensamkommande flyktingbarn kommit som asylsökande till den svenska gränsen med hjälp av smugglare till vilka familjen betalat i storleksordningen över 100.000 kronor. År 2013 sökte cirka 4.000 ­ensamkommande flyktingbarn asyl i Sverige. Det är mest i hela EU. Enligt prognosen beräknas 8.000 ensamkommande barn söka asyl under 2015.

Redan nu lägger EU ner mycket energi på det gemensamma asylsystemet. Sverige bör öka trycket på att finna lagliga asylvägar till EU. Samtidigt skall vi på hemmaplan förse Migrationsverket med resurser och metoder för att avvisa de asylsökande som på falska grunder undantränger mottagande av förföljda och som därigenom missbrukar vår flykting­mottagning.

4 Anhöriginvandring. I alliansens och Miljöpartiets uppgörelse om anhöriginvandring (som Socialdemokraterna nu anslutit sig till) ingår att de som kommit till Sverige ska klara sin egen försörjning. Innan hans eller hennes anhöriga får komma hit. Överenskommelsen undantar barnfamiljer, flyktingar som kommit hit genom Genevekonventionen och ensamma flyktingbarn. Det har visat sig att mindre än en procent av fallen beviljas återförening med uppfyllda försörjningskrav. På denna punkt bör Sverige skärpa försörjningskravet. En något senare återförening kan därigenom ske med bättre framtidsförutsättningar.

Flyktingmottagning ingår som en del i migrations- och integrationspolitiken. Det råder bred samsyn om att arbete, språk och bostad är viktiga förutsättningar för de nyanländas goda och snabba integration. Utan inbördes rangordning listar vi här några mer allmänpolitiska förslag som bör leda till bättre förutsättningar i vardagen för alla som lever och verkar i Sverige.

Validering av examina avseende kvalificerade yrkeskategorier måste kunna ske snabbare än i dag; invandrare i olika professioner ska snabbare komma i arbete efter ev. kompletteringar.

• Svenska för invandrare (SFI) ska i möjligaste mån vara mer arbetsplatsanknutet.

• Reformera LAS för att främja ökad rörlighet på arbetsmarknaden.

• Pröva tillåten lägre minimilön i enlighet med Konjunkturinstitutets bedömning.

• Stimulera existerande invandrargruppers biträde till nyanlända fränder, enligt de modeller som tillämpas i USA, England och Kanada.

• Främja civilsamhällets insatser. Exemplet ”Invitationsdepartementet” visar på hur svenskar inspireras att bjuda hem invandrare på en måltid, eller tvärtom, samt mentorsystem som engagerar äldre svenskar och (unga) invandrare.

Vi uppmanar partiledningarna att släppa tabubeläggning av kritiska frågeställningar om svensk migrations- och integrationspolitik – lämna inte populism i fred. Välkomna i stället era riksdagsledamöter att ta sig an landets möjligheter som invandring alltid utgjort.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.