”Så ska Centern bli en tydlig kraft i alliansregeringen” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Så ska Centern bli en tydlig kraft i alliansregeringen”

Anders W Jonsson.
Anders W Jonsson. Foto: Fredrik Persson / Scanpix
Centerpartiet ska vara en del av människors vardag och samtidigt vara drivande i den svenska idédebatten. Det krävs mod och nytänkande i utbildningsväsendet. Skattesystemet måste reformeras från grunden – första steget bör vara att avskaffa värnskatten. Sverige ska bli bäst på att styra över till förnybar energi. Jag vill utreda avskaffandet av laglotten vid arv och öka valfrihet och företagande i äldreomsorgen. Frågan om välfärdens finansiering behöver ett svar. Precis som vi i samförstånd gjorde i pensionsfrågan vill jag att en kommission, till valet 2014, lämnar förslag på frågan om välfärdens finansiering, skriver partiledarkandidaten Anders W Jonsson.

Friheten att själv kunna bestämma har varit en stark ideologisk tråd genom mitt liv och i hela Centerpartiets historia. Den friheten måste omfatta alla. Mitt engagemang utgår från tanken att politik ska handla om att göra livet lättare för medmänniskor som har det svårt. De ska också ha frihet och makt över sina egna liv. Jag är övertygad om att ett tydligare Centerparti kan vara en stark kraft i svensk politik för att ge alla människor större frihet.

Vi har, som enda parti, alltid slagits för att ge människor möjlighet att leva och verka i hela landet. Det förutsätter grundläggande samhällsservice, bra infrastruktur, att offentliga monopol rivs och att småföretagandet har mycket goda villkor. Att hela Sverige ska leva var och förblir ett av Centerpartiets allra viktigaste politiska uppdrag. Vi måste dock bli tydligare med hur vi ska få hela Sverige att leva och på allvar visa att Centerpartiet är det enda partiet med en politik och en vision för hela landet.

Centerpartiet har alltid haft en stark tradition av att vilja nå resultat och ta ansvar där andra har ägnat sig åt att skydda särintressen. Så var det under mitten av nittiotalet. När andra ägnade sig åt prat drev vi tillsammans med socialdemokraterna igenom beslut, sanerade den svenska ekonomin och införde det finanspolitiska ramverk som i dag ger vårt land en unikt stabil ekonomi. I regeringsställning har vi senast tagit ansvar för en klimat- och energiuppgörelse som i dag gör att vi snabbt ställer om vår energiproduktion till att bli hållbar och uthållig. Centerpartiet skall fortsätta denna tradition av modiga beslut i för Sverige viktiga framtidsfrågor.

Livskraften i ett politiskt parti är att vara en del av människors vardag. Att fånga upp de problem som finns och vara drivande i den politiska idédebatten. Ett parti tynar bort när all kraft går till att förverkliga idéer och ingen tid ägnas åt att söka nya tankar.

Ska vi bli det parti dit människor vänder sig för att hitta svaren på samhällsfrågor, stora som små, måste vi bredda vårt politiska synfält. Vi behöver forma en politik som gör att vi som medborgare och land står rustade för en omvärld i ständig förändring och där globaliseringen kräver mer av varje generation.

Sverige har som ett litet land visat att just globaliseringen är en stor möjlighet givet att vi hanterar vår framtid klokt. Som partiledare för Centerpartiet vill jag göra vårt land än mer attraktivt för människor och företag och rusta Sverige inför de utmaningar som kommer.

Jag ser sex områden som vi behöver se över under mitt ledarskap i Centerpartiet:

1. Utbildning är nyckeln i ett land som vill tävla i den framväxande hög­produktiva tjänstesektorn.

Om vi skall få fler att se Sverige som ett land att satsa på krävs mod och nytänkande inom utbildningsväsendet. Jag vill att vi inför ett snabbspår till medborgarskap för dem som väljer att studera och avlägga examen i Sverige. Vidare vill jag att vi skall erbjuda ett eller flera universitet där undervisningen sker uteslutande på engelska. Detta för att locka ännu fler utländska studenter till våra utbildningar och därigenom bibehålla en hög kvalité och konkurrens. Sveriges demografi kräver detta. Ska vi tävla med lärosäten i världens största ekonomier om de bästa talangerna måste vi hitta nya och attraktiva konkurrensfördelar. Vi bör även årligen mäta kunskapsbalansen det vill säga hur många som flyttar in och ut på strategiskt viktiga utbildningsområden och vidta åtgärder när vi ser tilltagande brain drain. Detta är en förutsättning om vi ska kunna göra Sverige till ett nybyggarland.

2. Skattesystemet behöver reformeras i grunden.

Som ett första steg bör värnskatten avskaffas. Det skall löna sig att utbilda sig och du skall kunna bli rik på arbete om du jobbar hårt. Hela skattesystemet bör anpassas till det framväxande tjänstesamhället där arbete, flit och ambition är nyckeln. Framgången med rut och rot visar att skatteförändringar i tjänstesektorn ger fler jobb. En allmän översyn av skatterna i tjänstebranscherna måste göras. Syftet är att nå ett ökat entreprenörskap, underlätta för människor att starta nya företag och därmed öka sysselsättningen.

3. Även om klimatdebatten har tystnat så har inte uppvärmningen av jordklotet avtagit. Sverige ska vara världsledande på att styra över energiförsörjningen till att bli helt förnybar samtidigt som energieffektiviseringen snabbas på.

Verkligheten kommer att tvinga hela världen att följa efter. Först ut, längst fram kommer för Sverige att vara en konkurrensfördel på samma sätt som det var inom telekom. Den drivkraft som finns i individens vilja att välja rätt måste utnyttjas bättre. Timtariffer, möjlighet att kvitta el som produceras småskaligt mot köpt el och en neutralisering av uttagsskatten för vindkraftskooperativ är starka drivmedel mot målet.

4. Möjligheten att påverka våra egna liv har stärkts med Alliansen men det behövs fler tydliga initiativ för att öka friheten. En sådan fråga som jag vill utreda är avskaffandet av laglotten vid arv.

Det ska stå varje individ fritt att förfoga över sina egna tillgångar och detta ska gälla även efter livets slut.

5. Ett annat är de äldres möjlighet till inflytande. Makten över hemtjänst och särskilda boenden ska genom valfrihetssystem ligga i de äldres och de anhörigas händer i hela Sverige.

Det är dags att garantera det i lag precis som rätten att välja primärvård i dag är garanterad alla. Jag vill dessutom göra en översyn över hela välfärdspolitiken utifrån ett frihetsperspektiv. Målet ska vara ökad valfrihet och ett välkomnande av entreprenörskap.

6. Välfärdens finansiering behöver ett svar. Alla vet att pengarna inte räcker när vi blir allt fler äldre och allt färre som arbetar.

Nyckeln är att locka fler människor till Sverige men vi behöver även se över hur vård och omsorg finansieras och organiseras. Detta bör göras i samförstånd som vi gjorde kring pensionsfrågan. Därför vill jag ta initiativ till en kommission som ser över frågan och lämnar förslag till valet 2014.

Centerpartiet har under senare år varit mycket framgångsrikt i att genom allianssamarbetet ta vår politik från tanke och idé till verklighet. Det är genom att bli en tydligare och starkare kraft, i en alliansregering, som Centerpartiet ska fortsätta att förverkliga sin politik för lång tid framöver.

Anders W Jonsson
partiledarkandidat Centerpartiet

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.