Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Så ska Moderaterna vara drivande i stark opposition”

Moderaternas partisekreterare Kent Persson fokuserar framåt när M nu blivit det ledande oppositionspartiet.
Moderaternas partisekreterare Kent Persson fokuserar framåt när M nu blivit det ledande oppositionspartiet. Foto: Bertil Ericson/ TT

Åter viktigt opinionsbilda för öppenhet och frihet. För Moderaterna är det särskilt viktigt att driva på utvecklingen på vissa områden, som att det måste löna sig att sträva efter att göra rätt för sig, att den valfrihet som uppnåtts inte rullas tillbaka och att Sverige fortsätter vara ett öppet land, skriver Kent Persson.

För nya Moderaterna väntar nu en viktig tid. En aktiv och ansvarsfull oppositionspolitik måste föras. Ett förnyelsearbete av såväl politik som organisation påbörjas för att partiet ska vara väl förberedda inför valåret 2018. Lika viktigt är att det opinionsbildande arbetet tar fart. Moderaterna har en tradition av att vara ett idéburet parti som aktivt bildat opinion för sina idéer. Det handlar om att föra ut den egna konkreta politiken i sakfrågor, men också i hög utsträckning bilda opinion för vilket samhälle vi vill se i framtiden, vilka värderingar som det samhället ska bäras av och på vilket sätt vi ska nå dit.

För nya Moderaterna är det nu särskilt viktigt att driva utvecklingen och opinionsbilda inom fem områden:

1 Strävan efter att göra rätt för sig måste belönas. Vårt samhälle bygger på att var och en av oss arbetar för att göra rätt för sig. Vi gör vår plikt. Vi arbetar, inte bara för vår egen skull och försörjning utan också för att allt vårt gemensamma ska fungera. I ett samhälle med förståelse och starka värderingar om att alla bidrar och gör rätt för sig skapas resurser till skola, sjukvård och omsorg. Det är på så sätt sammanhållning grundläggs och vi skapar ett Sverige som håller ihop. Det är avgörande att samhället tydligt står upp för att det lönar sig att arbeta. Sedan 2006 har 340 000 fler ett jobb att gå till och skattemoralen i Sverige hör i dag till världens högsta. Den utvecklingen måste upprätthållas genom att alla som kan och vill arbeta ska ha ett jobb att gå till. Vägen dit går framför allt genom ett gynnsamt jobb- och företagsklimat. Fyra av fem nya jobb skapas i små företag och därför behöver vi fortsatt se över hur vi kan förenkla, underlätta och stärka möjligheterna att starta och driva företag i Sverige. Det handlar om att göra det mindre kostsamt att anställa, minska regelkrångel och korta handläggningstider. Det handlar också om att värna en stabil ekonomisk utveckling och föra en ambitiös politik för entreprenörskap och innovationer. Moderaterna är bärare av dessa värderingar och vår utmaning kommer att vara att åter koppla ihop jobbpolitiken med att var och ens plikt att göra rätt för sig ses som självklar.

2 Våra gemensamma insatser ska användas för att hålla samman Sverige. Ytterst handlar det om att samhället ska vara starkt där människan är bräcklig. Människors förutsättningar i livet skiljer sig åt och förändras vid olika tillfällen och skeenden i livet. De allra flesta av oss behöver samhällets stöd under kortare delar av våra liv. Det kan vara en kris, olycka eller sjukdom som skakar om livet i dess grundvalar. Då ska stöden finnas där. För att på kort sikt lindra, bota eller stödja och för att på längre sikt hjälpa människan tillbaka till sin vardag. Det kan också finnas behov av samhällets gemensamma stöd livet igenom. Där om någonstans ska samhället och politiken vara stark och robust. Det handlar bland annat om att politiken har modet och kraften att prioritera rätt. Allt kan inte lovas till alla, men våra gemensamma krafter och resurser ska finnas när behoven för en enskild människa är stora. Moderaternas utmaning är att stärka förtroendet för att det är vår politik som i grunden stärker sammanhållningen av Sverige och kan ge bästa och värdigaste stöd till de som behöver det mest.

3 Fortsätta stärka människors vardagsmakt. Rätten att få välja skola, vårdcentral eller hemtjänst har varit viktiga landvinningar i ett långsiktigt borgerligt arbete för att stärka människors egenmakt och utveckla Sveriges välfärd. Dessa valmöjligheter är nu så naturliga i de flesta människors vardag att de tas för givna och ses som självklara. Men den utvecklingen står nu inför reella hot från en rödgrön regering. Att minska valfriheten och föra tillbaka beslut från människor till politiken är fel väg att gå. Det är att backa in i framtiden. När valfriheten nu hotas har vårt parti en given roll att ta. Valfriheten behöver snarare stärkas och omfatta fler i Sverige. I dag är den kraftigt begränsad beroende på var du bor. Vi tycker att den grundläggande rättigheten att få välja ska gälla alla i hela Sverige. Det handlar om respekt för människans rätt att själv få bestämma över sitt liv. Samtidigt finns fler offentliga verksamheter där ökad valfrihet skulle göra stor nytta.

4 Sverige ska fortsätta vara ett öppet och tolerant land. Vi har valt att vara ett solidariskt och generöst land. Vi har låtit människor som flyr från krig, förföljelse och katastrofer få komma till Sverige för att få en fristad och för att få bygga sin framtid hos och tillsammans med oss. Öppenheten har byggt vårt välstånd och våra framgångar. I dag går 750 000 utrikes födda svenskar till jobbet. 180 000 av dem har kommit in på svensk arbetsmarknad sedan 2006. Fler händer i vården och fler lärare på våra skolor möjliggörs genom deras arbete och skattepengar. Tre av tio läkare, var fjärde tandläkare och var fjärde universitetslärare är utrikes född. Utmaningar kopplat till integration ska lösas genom snabbare vägar till jobb, effektivare utbildningsmöjligheter och fler bostäder. Men ytterst handlar det om värderingar. Vi vill fortsatt se ett samhälle där vi är ”vi” med varandra och där Sverige inte delas in i ett ”vi och dom”-tänkande. Vi kommer aldrig att acceptera det. Därför är våra värderingar oförenliga med Sverigedemokraternas värderingar om slutenhet och intolerans.

5 Att ännu tydligare driva Moderaternas kärnfråga – att ständigt arbeta för att öka människors frihet. Moderaterna har alltid stått upp för att alla ska kunna leva och forma sina liv utifrån egna mål och drömmar. Politiken ska vara ett stöd, inte ett hinder. Det handlar också om ökad ekonomisk frihet. Ett arbete som det är särskilt viktigt att rikta till dem med små ekonomiska marginaler. Politisk klåfingrighet och onödig byråkrati ska stävjas och begränsas. Vår syn på frihet och individualism står i tydlig kontrast mot Socialdemokraternas överdrivna tilltro till politik och kollektivism. Det är en konfliktyta som måste förtydligas och skärpas eftersom det är här synen på Sverige och dess framtida utveckling skiljer sig i grunden mellan nya Moderaterna och Socialdemokraterna. Vår utmaning under kommande mandatperiod blir att visa hur stor skillnaden är i både värderingar och i praktiskt utformande av politiken, trots att Socialdemokraterna på många områden valt att lägga sig nära oss retoriskt utan att egentligen förändra sina tidigare politiska lösningar.

Sammanfattningsvis är behovet av att opinionsbilda för grundläggande moderata värderingar om öppenhet och frihet åter mycket stort. Tillsammans med de andra partierna i alliansen utgör vi en stark opposition mot en svag regering. Nya Moderaternas styrka är att kunna kombinera pragmatiskt ansvarstagande med ett tydligt idéburet utvecklingsarbete. Nu gäller det att fortsätta bredda stödet och därmed lägga grunden för att rätt debatt förs fram till valåret 2018, då vi åter avser att söka väljarnas förtroende med en gemensam allianspolitik. I en tid där såväl frihet som öppenhet ifrågasätts av andra politiska krafter är behovet av Moderaternas idéer större än någonsin.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.