Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2020-02-25 10:17

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/sa-ska-petroleumbranschen-bli-klimatneutral-till-2045/

DN Debatt

DN Debatt. ”Så ska petroleumbranschen bli klimatneutral till 2045”

Förnybara drivmedel som till exempel etanol och HVO behöver de rätta politiska förutsättningarna för att både EU och Sveriges klimatmål ska kunna uppnås, skriver artikelförfattarna.
Förnybara drivmedel som till exempel etanol och HVO behöver de rätta politiska förutsättningarna för att både EU och Sveriges klimatmål ska kunna uppnås, skriver artikelförfattarna. Foto: Pontus Lundahl/TT

DN DEBATT 5/2.

Branschföreträdare med Fossilfritt Sverige: Vår färdplan innebär att de fossila utsläppen ska minska med minst 85 procent till 2045.

Resten tas bort genom koldioxidinfångning och kompletterande åtgärder. Detta är den största omställningen för vår industri någonsin.

De globala klimatförändringarna påverkar planeten på ett mycket oroande sätt.

Den svenska petroleum- och biodriv­medelsbranschen har under lång tid varit världsledande i att finna nya, hållbara lösningar, effektivisera raffinaderier och anläggningar och att ersätta fossilt med förnybart där det är möjligt, men nu måste tempot öka.

Koldioxidutsläppen från branschens processer och från produkter som säljs till konsumenter och företag i Sverige uppgår till 25 miljoner ton, vilket är cirka 50 procent av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Under lång tid har vi gradvis ökat volymen förnybara produkter och bidragit till att reducera dessa utsläpp.

Vi har tagit stora steg och är bäst i världen, men det räcker inte. Vi vill bli ännu bättre.

Petroleum- och biodrivmedelsbranschen har därför tagit fram en färdplan för klimatneutral konkurrenskraft inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige, där vi visar hur branschen blir klimatneutral 2045. Det innebär att de fossila utsläppen ska minska med minst 85 procent och resten tas bort genom koldioxidinfångning (CCUS) och kompletterande åtgärder. Detta är den största omställningen för industrin någonsin och färdplanen speglar den förändring som redan är påbörjad och som kommer att accelerera.

Regeringen måste nu lägga fast i vilken takt koldioxidutsläppen ska minska i bensin respektive diesel.

Petroleum- och biodrivmedelsbranschen utgör själva hjärtat när det gäller tillgänglighet och mobilitet i hela samhället. Allt från försvaret, räddningstjänst, polis och andra samhällsviktiga funktioner till företag, industrier och privatpersoner är beroende av infrastruktur och drivmedel. Denna historiska omställning är bara möjlig genom samverkan mellan politiken och hela värdekedjan.

Glädjande nog förtydligas den europeiska och svenska klimatpolitiken vilket minskar den ekonomiska risken. EU-kommissionen säger i ”New green deal” att EU ska bli världens första klimatneutrala region 2050.

Svenska politiker har uttalat en ambition att Sverige ska bli ett föregångsland för modern teknik, och nå nettonoll utsläpp av växthusgaser senast 2045. Drygt 20 branschfärdplaner som tas fram inom Fossilfritt Sverige visar att ambitionen har ett starkt stöd inom näringslivet, förutsatt att konkurrenskraften behålls eller stärks.

För vår bransch ger det nya möjligheter i form av ökad produktion av hållbara drivmedel och produkter nödvändiga för infrastrukturbygge, export av teknik och utveckling av en lönsam industri som leder till ökad sysselsättning.

Även EU kräver att koldioxidutsläppen ska minska kraftigt till 2030 och efterfrågan av fossila drivmedel kommer att minska. Det innebär en försämrad lönsamhet att producera fossila drivmedel och leder till en överkapacitet av raffinaderier i EU.

Därför är det oerhört viktigt för våra svenska företag att ligga i framkant och i ökad omfattning ställa om produktion och försäljning av de produkter som förbränns i motorer, till fossilfria eller klimatneutrala produkter.

Men hur ska denna omställning gå till?

1 Ett steg är reduktionsplikten. Redan i dag är drygt 20 procent av alla drivmedel som tankas på våra marknadsplatser runt om i landet fossilfria. Och i takt med att reduktionsplikten skärps, kommer utsläppen att minska samtidigt som det ger starka incitament att investera i bioraffinaderier med existerande och nya innovativa hållbara råvaror. Reduktionsplikten reglerar i praktiken hur stor andel fossila drivmedel det går att sälja i Sverige och i takt med ökad elektrifiering kommer den totala konsumtionen, enligt Energimyndigheten, att minska.

En ökad låginblandning av förnybara drivmedel i vanlig bensin och diesel tillsammans med helt fossilfria drivmedel är nödvändigt för att Sverige ska nå delmålet om minskade utsläpp från inrikes transporter med 70 procent till år 2030.

Petroleum- och biodrivmedelsbranschen välkomnar elektrifieringsutvecklingen och ser att den är en avgörande del av lösningen för att nå 70-procentsmålet, men inte hela lösningen. Förnybara drivmedel som till exempel etanol och HVO behöver de rätta politiska förutsättningarna för att både EU:s och Sveriges klimatmål ska kunna uppnås.

2 Ett annat steg gäller utsläppen från tillverkningsprocessen och här krävs stora investeringar i infångning, lagring och samt användning av koldioxid (CCS/CCU). Detta kommer vara en viktig del för flera branschers utsläppsminskningar och för vår bransch är ambitionen fullskaliga anläggningar inom några få år, men potentialen på längre sikt är större än så.

3 Ett tredje steg är ökad återanvändning av branschens produkter som inte förbränns. Det handlar om transformatoroljor som möjliggör samhällets ökade elektrifiering. Bitumen som bygger Sveriges vägar, hamnar, flygplatser och möjliggör innovativa vägbeläggningar som reducerar drivmedelsförbrukningen.

För att petroleum- och biodrivmedelsbranschen ska bli klimatneutral krävs politisk uppbackning.

Här är fem krav på viktiga åtgärder:

 Sverige behöver en biodrivmedelskommission för att säkra att vi når klimatmålen med bibehållen konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Förenkla regelverk och korta tiden för tillståndsärenden vid ut- och/eller ombyggnad av anläggningar. Ökad produktion och användning av hållbara biodrivmedel kommer att utgöra en kritisk faktor. Övriga produkter som inte förbränns, såsom bitumen och specialoljor bidrar också till klimat­målen, och måste ges rätt förutsättningar. Därför måste tillståndsprocesserna gå snabbare.

Skapa tydliga riktlinjer för näringslivets roll, och specifikt branschens uppgift i Sveriges totalförsvar. Vi måste kunna underhålla och bygga upp en infrastruktur i ett konkurrens­neutralt sammanhang för att säkerställa försörjning av hela landet i vardag och beredskap. Branschen vill ha ett tydligare samarbete och en stärkt dialog med både politiken och myndigheter.

Regeringen måste ännu mer stå upp för hållbara biodrivmedel och råvaror i Europa. Länders olika möjligheter måste kunna tillvaratas om klimat­målen ska kunna nås med bibehållen eller stärkt välfärd och konkurrenskraft.

Regeringen måste nu lägga fast i vilken takt koldioxidutsläppen ska minska i bensin respektive diesel. Kontinuerliga kontrollstationer är viktiga för att analysera effekten på klimatet och den svenska konkurrenskraften relativt vår omvärld.

Vi står inför den största omställningen i petroleum- och biodrivmedelsbran­schens historia. Vi är stolta över vad som åstadkommits, men vi är inte nöjda.

Genom samverkan i hela värdekedjan kommer nya affärsidéer att utvecklas. Vi vill fortsätta vara ledande i världen, men det kräver ett långsiktigt och tydligt stöd från politiken.

Först då kan vi bli klimatneutrala till 2045 i både våra produktionsanläggningar och i de produkter som hela Sveriges näringsliv och befolkning använder.

Ämnen i artikeln

Klimatet
Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Rätta artikel

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt