Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Så ska polisen arbeta för att brott ska lagföras snabbare”

Ett fåtal individer är drivande bakom brottsligheten i utsatta områden. Samhället måste visa beslutsamhet genom nya offensiva initiativ som bygger på samverkan mellan myndigheter, skriver Anders Thornberg och Mats Löfving.
Ett fåtal individer är drivande bakom brottsligheten i utsatta områden. Samhället måste visa beslutsamhet genom nya offensiva initiativ som bygger på samverkan mellan myndigheter, skriver Anders Thornberg och Mats Löfving. Foto: Polisen

DN DEBATT 11/10. I dag tar ärenden som trafikbrott och ringa stöldbrott i snitt 22 veckor från anmälan till dom. Den lovande försöksverksamheten ”Snabbare lagföring” i region Stockholm har kraftig skyndat på processen. Redan finns exempel på nio dagar från anmälan till dom. Denna arbetsmodell vill vi testa i större skala, skriver polischeferna Anders Thornberg och Mats Löfving.

Hela Sverige ska vara tryggt och säkert. Det är grunden för den nya strategi för Polismyndigheten som beslutades i början av sommaren. För att uppnå den visionen behöver brottsbekämpning och brottsuppklaring utvecklas och förbättras, den lokala närvaron behöver stärkas och Polismyndigheten måste vara en attraktiv arbetsplats och samarbetspartner. Vårt uppdrag är komplext och kräver att vi ständigt förnyas och utvecklar vår förmåga. Det är tydligt för oss när vi summerar det första halvåret i ledningen för Polismyndigheten.

Nyligen kom Statskontoret med sin utvärdering av den stora omorganisationen av polisen som trädde i kraft i januari 2015. Utvärderingen avser åren 2015–2017. Polisen har skapat en mer flexibel och enhetlig organisation, vilket har ökat den nationella slagkraften vid komplicerade händelser. Samtidigt finns det många områden där polisen måste fortsätta utvecklingsarbetet – ledning, styrning, uppföljning och effektiviseringar är några viktiga områden som Statskontoret pekar på. Det arbetar vi med.

Polisen har fått ökade finansiella resurser under senare år och det politiska systemet signalerar nu ytterligare satsningar. Det kommer att stärka polisens operativa förmåga. En numerärt större polisorganisation kommer bland annat att kunna göra offensiva satsningar för att utbilda och anställa fler poliser, rekrytera fler civila experter och utveckla servicen till medborgarna.

Samhällsutvecklingen innebär många stora utmaningar. Ett mer osäkert säkerhetspolitiskt läge i vår omvärld, ett permanent förhöjt terrorhot i Europa och flyktingströmmar är några övergripande påverkansfaktorer. Brottsutvecklingen präglas av en våldsam organiserad brottslighet och fler internationella brottsnätverk. Därtill kommer digitaliseringen med brottstyper som kapning av identitetsuppgifter, bedrägerier och sexuella övergrepp på barn via nätet. All brottsbekämpning ställer krav på internationell och nationell samverkan och en allt mer snabbfotad och sofistikerad teknisk förmåga hos polisen.

Vi kör långa resor fram och tillbaka genom Sverige för att flytta frihetsberövade och personer som ska till Migrationsverkets förvar. Detta tar tusentals polistimmar i anspråk.

De problem som polisen möter kräver att samhället agerar mer gemensamt och samordnat inom en mängd olika områden. Myndigheter, kommuner, näringsliv, intresseorganisationer och många andra måste bidra utifrån sitt ansvar och sin förmåga. Polisens nya strategi lägger en grund för polisens långsiktiga utveckling. Men det krävs gemensamma insatser från hela samhället:

1

Kraftsamling i utsatta områden. Ett fåtal individer är drivande bakom brottsligheten i utsatta områden, men de har en stor påverkan på alla de andra som bor och verkar där. Rättsväsendets repressiva åtgärder ska fortsätta att utvecklas. Samhället måste visa beslutsamhet genom nya offensiva initiativ som bygger på samverkan.

Myndigheter, kommuner och fastighetsägare behöver med stöd av polisen utveckla socialt förebyggande insatser och rusta den fysiska miljön. Bortforsling av skrot- och målvaktbilar, insatser mot felparkering, åtgärder mot andrahandsuthyrning och parallella bostadsköer, fler ordningsvakter och utökad kamerabevakning är exempel på åtgärder som kan öka tryggheten. För att kunna genomföra snabba insatser och omhändertaganden behöver fler myndigheter arbeta under kvälls- och nattetid. De statliga myndigheterna måste komplettera arbetet med insatser mot missbruk av folkbokföringen, svart företagsamhet och bidragsbedrägerier.

2

Intensifierade insatser mot brottsaktiva. Hela rättskedjan behöver utveckla sin samverkan för ett snabbare och offensivare arbetssätt mot de brottsaktiva som står för en stor del av både mängdbrottsligheten och den grova brottsligheten. I dag tar ärenden som trafikbrott och ringa stöldbrott i snitt 22 veckor från anmälan till dom. Den lovande försöksverksamheten ”Snabbare lagföring” i region Stockholm har kraftig skyndat på processen. Projektets målsättning är två veckors handläggningstid. Redan finns ett exempel på nio dagar från anmälan till dom. Denna arbetsmodell bör testas i större skala. Konsekvensen för de som begår brott måste komma snabbare och bli mer kännbar.

Parallellt med det krävs förstärkta insatser för de som vill lämna missbruk och kriminalitet genom avhopparprogram, missbruksvård och insatser för vård och behandling av unga. Många unga som grips av polis för grova brott släpps snabbt tillbaka ut efter begånget brott för att samhället inte förmår att hantera så unga kriminella. Kommuner, landsting, kriminalvård, statliga institutionsboenden och andra måste utveckla effektivare vård- och behandlingskedjor.

3

Låt polisen fokusera på polisarbete. Polisen omhändertar varje år tiotusentals berusade människor, ett av de vanligaste ärendena för våra kollegor i yttre tjänst. För att inte bryta mot djurskyddslagen tvingas polisen beställa klo- och pälsklippning av vanvårdade djur som blir kvar för länge hos polisen. Vi kör långa resor fram och tillbaka genom Sverige för att flytta frihetsberövade och personer som ska till Migrationsverkets förvar. Detta tar tusentals polistimmar i anspråk.

Polisens begränsade resurser behöver koncentreras mer på de uppgifter som endast polisen kan lösa. Ett utvecklingsarbete med andra myndigheter pågår för att anpassa och tydliggöra framtida ansvarsfördelning. Men vi måste öka tempot. För att kunna göra det behövs anpassad lagstiftning och tydliga direktiv till myndigheterna från riksdag och regering.

4

Förstärk skyddet av polisanställda. Kriminella blir allt mer offensiva i försöken att påverka rättsskipningen genom att hota och angripa polisanställda och polisens egendom. Nyligen genomförde polisen en enkätundersökning med drygt 13 000 polisanställda som visar att många utsätts för hot, våld och påverkansförsök. Det är mycket allvarligt. Ett omfattande arbete pågår med att se över skalskydd, utrustning och skyddet för medarbetarna. Vi vill också se ett ökat skydd av polisanställdas personuppgifter. Ett starkt medarbetarskydd för polisanställda är centralt i ett fungerande rättssamhälle.

I våra funktioner träffar vi regelbundet polisanställda från hela landet. Vi möts då av engagerade medarbetare som sliter hårt trots att förutsättningarna inte alltid är de bästa. Vi kommer att arbeta hårt för att uppnå målen i polisens nya strategi. Brottsligheten ska bekämpas resolut av svensk polis. Brottsoffer ska få upprättelse och kriminella ska lagföras. Med de utlovade resurstillskotten ska vi fortsätta effektivisera och utveckla verksamheten, attrahera ny kvalificerad personal och vara en aktiv och pålitlig samarbetspartner för övriga samhället. Men det krävs åtgärder från många fler. Tillsammans kan vi göra hela Sverige tryggt och säkert.

DN Debatt.11 oktober 2018

Debattartikel

Anders Thornberg, rikspolischef och Mats Löfving, ställföreträdande rikspolischef och chef för Nationella operativa avdelningen:
”Så ska polisen arbeta för att brott ska lagföras snabbare”

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.