Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Så ska regeringen förbättra de nyanländas etablering”

”Regeringen ökar kraftig resurserna till Svenska för invandrare, yrkesutbildning och validering av utländska examina för att nyanländas utbildning snabbare ska komma till användning på arbetsmarknaden”, skriver statsminister Stefan Löfven och vice statsminister Åsa Romson.
”Regeringen ökar kraftig resurserna till Svenska för invandrare, yrkesutbildning och validering av utländska examina för att nyanländas utbildning snabbare ska komma till användning på arbetsmarknaden”, skriver statsminister Stefan Löfven och vice statsminister Åsa Romson. Foto: Jan E Carlsson

Integration. Sverige är ett litet land som förra året tog emot 160 000 människor i den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Samhällsbehoven växer och regeringen arbetar nu med åtta initiativ för att skapa fler jobb, bekämpa rasism och värna välfärden, skriver Stefan Löfven (S) och Åsa Romson (MP).

Efter många år av underinvesteringar och ökad arbetslöshet har regeringen sedan den tillträdde inlett ett nytt samhällsbygge. För att fler människor ska kunna gå till jobbet på morgonen, barnen lära sig mer i skolan och fler bostäder byggas så prioriterar regeringen investeringar i det som bygger Sverige starkt. Regeringen presenterade förra veckan nio nya bostadsförslag och har tagit initiativ till ett brett blocköverskridande samarbete i syfte att säkerställa en högre byggtakt. Under våren kommer regeringen att presentera ytterligare investeringar och reformer för fler jobb och högre resultat i skolan.

Samhällsbehoven har under den senaste tiden växt. I den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget tog Sverige förra året emot 160 000 människor på flykt. Vi är ett litet land som tagit ett större ansvar än något annat land i västvärlden. Vi driver på för att fler EU-länder ska ta ansvar. Under hösten, när vi inte längre kunde erbjuda ett bra mottagande, vidtog regeringen tillfälliga åtgärder för att fler asylsökande ska söka sig till andra EU-länder.

Som en del av samhällsbygget med fler jobb, en bättre skola och ökat bostadsbyggande så behöver etableringen fungera. För en bättre etablering arbetar regeringen med åtta initiativ:

1 Jobb till nyanlända i bristyrken

Regeringen har dragit i gång ett omfattande arbete tillsammans med arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen för att korta tiden till jobb. Regeringen har kunnat presentera 24 snabbspår för nyanlända i bristyrken såsom kockar, läkare, psykologer och sjuksköterskor. Genom initiativet 100-klubben mobiliseras nu i ännu större utsträckning arbetsgivare som vill erbjuda nyanlända arbetslivserfarenheter på svensk arbetsmarknad.

Nyanlända har precis som alla andra i vårt land ansvaret att försörja sig själva så fort som möjligt. För att förtydliga denna princip kommer regeringen föreslå att kravet på att stå till arbetsmarknadens förfogande för den som ansöker om försörjningsstöd tydligt ska framgå i lagstiftningen. Etableringen på arbetsmarknaden underlättas framöver av att alla kommuner ska börja ta ansvar för att ta emot nyanlända.

2 Utbildning och validering

Unga människor med kort utbildning som kommer till Sverige behöver läsa in gymnasiet. Regeringen ökar kraftig resurserna till SFI, yrkesutbildning och validering av utländska examina för att nyanländas utbildning snabbare ska komma till användning på arbetsmarknaden. Utbildningsplikt för nyanlända ses över.

3 Uppmuntra entreprenörskap och skapa fler jobb som inte kräver lång utbildning

Under våren kommer regeringen att gå vidare med att utveckla nya åtgärder för att uppmuntra entreprenörskap bland nyanlända och för att få fram fler jobb med lägre utbildningskrav, för exempelvis personer vars kvarvarande år i arbetslivet inte motiverar en längre utbildningsinsats. Här har regeringen slutit en överenskommelse med den borgerliga oppositionen om att vidga rutavdraget till att inkludera flytt-, trädgårds- och vissa it-tjänster i hemmet. Regeringen kommer även att titta på ytterligare skattefrågor för tjänstesektorn.

 

Många gör stora insatser för att möta och ge människor på flykt en ny start i Sverige. Samtidigt ser vi hur rasistiska lögner sprids på nätet och hatbrott begränsar människors frihet. Regeringen kommer under våren att presentera en offensiv för att bekämpa rasism och diskriminering

 

4 En bra skola för alla barn

Regeringen har skjutit till stora resurser till kommunerna för att förbättra skolan. Regeringen kommer löpande att följa utvecklingen och föreslå ytterligare åtgärder för att möta lärarbristen. Alla kommuner ska hjälpas åt i ansvaret för att ge barn som har varit på flykt en bra start, och de skolor som har de bästa förutsättningarna ska också ta emot nyanlända barn. Fristående skolor ska få samma möjligheter som kommunala skolor att ta emot asylsökande och nyanlända elever.

5 Ett mer effektivt mottagande av ensamkommande barn och unga

Antalet ensamkommande barn ökade dramatiskt under 2015, vilket skapar utmaningar. Regeringen har redan tagit fram en ny placeringsform för ensamkommande barn. Regeringen kommer även att gå vidare med att förenkla socialtjänstens handläggning av ensamkommande barn, med att länsstyrelsernas stöd till kommunerna ska öka samt med att finna mer kostnadseffektiva boendelösningar.

6 Regelförenklingar

I nära dialog med Sveriges Kommuner och landsting, SKL, ser regeringen över hur lagar och regelverk kan anpassas i den nuvarande situationen. Det handlar bland annat om boende, skola och socialtjänst. För att få fram fler boenden till asylsökande och nyanlända ses olika lösningar över, där en del handlar om att se om det går att öka användandet av privatbostäder i flyktingmottagandet på ett kostnadseffektivt sätt.

7 Värna välfärdens verksamheter

Regeringen har skjutit till 10 miljarder kronor till kommunsektorn och det civila samhället. Inför kommande budgetpropositioner kommer regeringen att säkerställa att de myndigheter som har fått utökade uppgifter i samband med flyktingsituationen, till exempel Migrationsverket och Polismyndigheten, har tillräckliga resurser för att genomföra sina arbetsuppgifter.

8 Bekämpa rasism och diskriminering

Många gör stora insatser för att möta och ge människor på flykt en ny start i Sverige. Samtidigt ser vi hur rasistiska lögner sprids på nätet och hatbrott begränsar människors frihet. Regeringen kommer under våren att presentera en offensiv för att bekämpa rasism och diskriminering.

Vi ska bygga ett samhälle som är bra för alla. Alla ska kunna kräva sin rätt, men också ta sitt ansvar. Det är vi skyldiga de som kommit till Sverige och det är de skyldiga det svenska samhället. Deras idéer och kompetenser tillför vårt samhälle kraft. Ett effektivt flyktingmottagande och en snabb etablering är därför en avgörande framtidsinvestering. Vi har nu en möjlighet som samhälle att växa tillsammans med våra nya kollegor, vänner, klasskamrater och föreningsmedlemmar. Den möjligheten ska vi ta tillvara.

I detta arbete kommer blocköverskridande samarbete och engagemang från hela samhället – kommuner, myndigheter, företag, föreningar och trossamfund – att vara avgörande. När hela Sverige arbetar tillsammans, är det få saker vi inte klarar av.

DN Debatt. 24 januari 2016
Debattartikeln
Stefan Löfven (S) och Åsa Romson (MP):
”Så ska regeringen förbättra de nyanländas etablering”

Repliker
Tomas Tobé (M) och Elisabeth Svantesson (M):
Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO:
”Nyanlända måste snabbt få hjälp med etablering”
Göran Arrius, Saco, och Sofia Larsen, Jusek:

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.