Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Så ska vi bygga ut t-banan och bostäderna i Stockholm”

Staten, landstinget och fyra kommuner har nu enats om hur Stockholm ska bygga ut tunnelbanan och öka bostadsbyggandet. Det blir nio nya stationer och 78.000 nya bostäder. Trängselskatten höjs och införs redan 2016 på Essingeleden för att bidra till finansieringen, skriver alliansens fyra partiledare.

Människors möjlighet till resor och rörelse skapar grund för tillväxt, arbete och välfärd. Därför har alliansregeringen gjort betydande investeringar i infrastruktur i hela Sverige och lagt fram förslag om historiskt stora infrastruktursatsningar för perioden 2014-2025. Vi har bland annat beslutat om Förbifart Stockholm, ett av de största infrastrukturprojekten någonsin när det gäller svensk vägtrafik. Men mer finns att göra, och då inte minst i Sveriges storstadsregioner där en snabb befolkningstillväxt många gånger ställer ökade krav på framtida investeringar.

I början av året tillsatte alliansregeringen två förhandlingspersoner med uppgift att förhandla fram en överenskommelse om en utbyggnad av Stockholms tunnelbana. Uppdraget har varit att säkerställa ett snabbt genomförande av en tunnelbaneutbyggnad och ökat bostadsbyggande med största möjliga samhällsekonomiska nytta.

I uppdraget har också ingått att lämna förslag på finansiering genom höjda och bredare intäkter från trängselskatt och olika former av medfinansiering. Vi kan i dag meddela att staten, tillsammans med Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka, Solna och Järfälla, har enats om principerna för en sådan överenskommelse.

Den överenskommelse som presenteras i dag omfattar nio nya tunnelbanestationer, med sträckningar mot exempelvis Nacka Forum, Arenastaden och Barkarby. Totalt innebär detta en investering i utbyggnad av Stockholms tunnelbana på 19,5 miljarder kronor. Med investeringar i fordon och depåer uppgår de samlade investeringarna till 25,7 miljarder kronor. Tillsammans med de investeringar som redan beslutats av Stockholms läns landsting är satsningen på tunnelbanan den största i modern tid.

Som en del av överenskommelsen åtar sig också kommunerna att uppföra runt 78 000 nya bostäder i länet. Det är nästan dubbelt så många bostäder som det tidigare talats om. I praktiken skapas nu grund för bostäder motsvarande nästan ett helt nytt Uppsala.

I Stockholmsregionen återfinns nästan en tredjedel av landets totala arbetsmarknad. Regionen är mycket viktig för den samlade svenska ekonomin. Där skapas en stor del av landets tillväxt och värden som kommer hela Sverige till nytta. Samtidigt är det många som vittnar om att trängseln och framkomligheten blivit en allt större utmaning för regionen. Med ökade transporter ökar också utsläppen och belastningen på miljön.

Stockholms län har redan i dag en dryg femtedel av Sveriges befolkning, och den ökar snabbt. Stockholmsregionen växer varje år med ungefär 35.000 personer. I dag bor strax över 2,1 miljoner människor i Stockholms län. Enligt prognoserna kommer befolkningen att öka till 2,6 miljoner år 2030. För att möta den utvecklingen och möjliggöra fortsatt tillväxt behöver det läggas en grund för både nya bostäder och arbetsplatser samtidigt som effektiva kollektivtransporter skapas.

En viktig nyckel för att klara utmaningen är att bygga ut kollektivtrafiken och stärka transportkapaciteten med både ökad turtäthet och nya förbindelser. Samtidigt behöver en strategi för utbyggd kollektivtrafik ta sin utgångspunkt i den trafik som utgör själva navet i Stockholms trafiksystem. Därför bör en utbyggd tunnelbana utgöra en central del i den långsiktiga satsningen för kollektivtrafiken i en modern, väl fungerande storstad.

Den överenskommelse vi kan presentera i dag innebär en utbyggnad av tunnelbanan som omfattar fyra delar:

1 En förlängning av Blå linjen från Kungsträdgården till Gullmarsplan, via Södermalm med en ny station vid Sofia för att knyta ihop förlängningen med dagens Gröna linje.

2 En förlängning av Blå linjen från Kungsträdgården till Nacka Forum, med nya stationer vid Hammarby Sjöstad, Sickla, Saltsjö-Järla och Nacka Forum.

3 En ny tunnelbana från Odenplan till Arena-staden via Hagastaden.

4 En förlängning av Blå linjen från Akalla till Barkarby station via station Barkarbystaden.

Samtliga parter skjuter nu till resurser och tar ansvar för finansieringen. Som en del i detta har parterna även enats om förändrade och breddade trängselskatter. I dag finansierar trängselskatten bland annat Förbifart Stockholm samt vissa regionala projekt. Denna finansiering kvarstår, men breddas nu till att även bidra till finansieringen av tunnelbanans utbyggnad.

Den redan överenskomna trängselskatten på Essingeleden tidigareläggs till 2016 och samtidigt sker en höjning av nuvarande trängselskattenivåer. Finansieringen förutsätter att maxnivån på Essingeleden sätts till 30 kronor och att maxnivån på innerstadsringen höjs till 35 kronor. Intäktsökningarna från trängselskatten går i sin helhet till investeringar i Stockholms län. Samtidigt har parterna enats om att inte införa trängselskatter längs med det så kallade Saltsjö-Mälarsnittet.

Förändringen av trängselskatten baserar sig på hänsyn för miljön, dagens trängsel och för infrastrukturens finansiering. Förändringen ger ett mer effektivt utnyttjande av trafiksystemet, med mindre köer och kortare restider som följd. Den bidrar också till en förbättrad miljö och en ökad kollektivtrafik i Stockholmsregionen.

Förhandlingsparterna har enats om innehåll, inriktning och finansiering för en överenskommelse om utbyggnad av Stockholms tunnelbana. Denna överenskommelse kommer nu att fastställas i avtal mellan parterna. Tillsammans med företrädare från Stockholmsregionen tas nu ett viktigt gemensamt steg för utbyggd tunnelbana, genom konkreta och genomförbara investeringar – med tydlig och ansvarsfull finansiering.

Med detta stärker vi inte bara steg för steg Sveriges konkurrenskraft, utan möjliggör också för både snabbare, säkrare och bättre resor och transporter. Det är så vi tillsammans vill ta ansvar för framtidens resande och för tiotusentals nya bostäder och arbetstillfällen. Så bidrar alliansregeringen till att Stockholmsregionen fortsätter att vara en av Europas mest dynamiska storstadsregioner.

Fredrik Reinfeldt (M)
Jan Björklund (FP)
Annie Lööf (C)
Göran Hägglund (KD)

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.