Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Så ska vi förnya och utveckla vår politik inför valet 2014”

Reformerna hittills räcker inte. Det finns i en del partier en tendens till stillastående och nostalgiskt tillbakablickande. Där ska inte Nya Moderaterna hamna. Vi vill behålla vår grundläggande nyfikenhet på människor och vardagsfrågor. Vi tillsätter nu fem centrala arbetsgrupper för att utveckla politiken inom ett antal prioriterade områden inför valet 2014. Sverige står förvisso starkt i en krisande värld, men vi brottas fortsatt med betydande utmaningar. Det gäller bland annat en växande psykisk ohälsa och svårigheter för unga och utrikes födda att komma in på arbetsmarknaden, skriver Fredrik Reinfeldt.

Alliansen och Nya Moderaterna vann valen 2006 och 2010 på löften om att återupprätta arbetets värde och att bryta med utanförskapet. Vi har gjort det mer lönsamt att arbeta och vi har tagit ansvar för Sveriges välfärd och våra offentliga finanser i en orolig tid.

Resultaten av politiken är tydliga. Arbetslinjen har återupprättats, sysselsättningen har ökat och utanförskapet har minskat. Vi har i dag EU:s starkaste offentliga finanser och medan vardagen för många européer nu präglas av nedskärningar och skattehöjningar har alliansregeringen i stället haft möjlighet att presentera satsningar på fler jobb, bättre infrastruktur och högre kvalitet i välfärden. Vi reformerar skolan till att bli en modern kunskapsskola som bättre tar tillvara varje elevs förmåga och förutsättningar. Inom sjukvården har det blivit enklare att träffa en läkare, kortare vårdköer och mer inflytande för patienten. Med 2.500 fler poliser, skärpta straff och ett stärkt brottsofferperspektiv har alliansregeringen genomfört den största trygghetssatsningen i modern tid. Vi har utvecklat en ambitiös klimat- och energipolitik med tydliga mål för minskade utsläpp.

De reformer vi genomfört har varit viktiga och nödvändiga, men de räcker inte. Sverige står förvisso starkt i en krisande värld, men vi brottas fortsatt med betydande utmaningar. Därmed ska också Nya Moderaterna fortsätta utveckla, bredda och förnya vår politik. Det finns i en del partier en tendens till stillastående och nostalgiskt tillbakablickande. Där ska inte Nya Moderaterna hamna. Så länge det finns samhällsproblem kvar att lösa ska vi behålla vår grundläggande nyfikenhet på människor och på vardagsfrågor. Vi får inte riskera att fastna i ett passivt förvaltande av Sverige, utan fortsätta våga se och söka lösningar på de verkliga samhällsproblem människor möter i sin vardag.

Vi har tydliga utmaningar: Utanförskapet är fortsatt alltför stort och framför allt unga och utrikes födda har fortfarande svårt att komma in på arbetsmarknaden. Alltför många ungdomar lämnar gymnasiet med ofullständiga betyg, dåligt rustade för arbetsmarknaden. Vi ser en växande psykisk ohälsa som måste bemötas. Trots stora insatser har den organiserade brottsligheten vuxit sig för stark. Det krävs också fortsatt offensiva satsningar för att Sverige ska kunna behålla täten internationellt i miljö- och klimatarbetet.

Under hösten antog Nya Moderaterna ett nytt idéprogram, nytt kommunprogram och en utrikespolitisk plattform. Vi har tidigare presenterat en särskild arbetsgrupp under ledning av finansmarknadsminister Peter Norman, för att utveckla politiken för välfärden och det gemensamma ägandet. Därtill pågår såväl nationellt som lokalt utvecklingsarbete för att ytterligare förstärka vår politik för äldre och för barn. Inom tre särskilda projekt undersöker vi dessutom de särskilda förutsättningar som utmärker våra norrlandslän samt våra storstäder och bruksorter för att på så sätt kunna svara upp mot framtidens utmaningar. Inom kort påbörjas också arbetet med vårt nya handlingsprogram.

Nu tar vi ytterligare steg. Därför tillsätter Moderaternas partistyrelse fem centrala arbetsgrupper med uppdrag att förnya och utveckla politiken inom ett antal prioriterade områden inför valet 2014:

• ”Ansvar för ekonomin och full sysselsättning” ska stärka politiken för full sysselsättning, sunda offentliga finanser, företagande och entreprenörskap.

• ”Världens bästa skola” ska utveckla skol- och utbildningspolitiken, bland annat genom förslag på hur vi förbättrar skolans kvalitet och miljö och ökar lärarnas möjligheter till kompetensutveckling.

• ”Hälsosamma Sverige” ska ta ett helhetsgrepp kring hälsofrågor och utveckla en politik för ett friskare och hälsosammare Sverige.

• ”Bekämpa alla brott” ska förnya och förstärka Moderaternas politik för trygghet, både vad avser kraftfulla insatser mot kriminaliteten och mot dess orsaker.

• ”Föregångsland för klimat och hållbarhet” ska vidga vårt hållbarhetsperspektiv till fler politikområden och ta fram konkreta förslag för hur omställningen till ett mer hållbart samhälle kan påskyndas.

Alla idéer och förslag kommer att prövas mot en tydlig och väl underbyggd problembeskrivning, effekt på offentliga finanser, sysselsättning och fördelning samt genomförbarhet. Arbetsgruppernas slutsatser och förslag ska vara klara till Moderaternas partistämma nästa höst och därefter utgöra våra utgångspunkter och ingångsvärden för den politik vi tillsammans med de andra partierna i Alliansen vill möta väljarna med i valet 2014.

Det ska vara enkelt att vara delaktig i Moderaternas politikutveckling och förnyelse, oavsett om man är partipolitiskt engagerad eller bara har en bra idé man vill dela med sig av. Därför ska arbetsgruppernas arbete präglas av öppenhet och möjligheter för människor runt om i landet att påverka, lämna förslag och synpunkter.

Att välkomna dialog, att besöka verksamheter, att möta och tala med människor – och därtill vara beredd att ändra sig om motargument övertygar – ska vara en naturlig del av uppdraget för alla förtroendevalda inom Nya Moderaterna. Därför sätter vi nu nya offensiva mål för att samtala med människor i hela Sverige. Under valåret 2010 uppfyllde vi med råge vårt mål att samtala med 300 000 människor. Vi siktar nu på att fram till valdagen 2014 genomföra minst tre gånger så många samtal. Det betyder att vi moderater ska samtala med minst 900 000 svenskar – över hela landet och ända fram till valdagen.

Därtill utvecklar och höjer vi ambitionsnivåerna när det gäller våra rekryteringsprocesser. I valet 2014 skall Moderaterna ha fler kandidater än 2010 och eftersom vi gör anspråk på att representera alla väljare ska också våra kandidater återspegla detta. Det här ställer höga krav på att vi inför 2014 aktivt arbetar för att få fler yngre, fler kvinnor och fler med utländsk bakgrund på våra listor. Därtill har vi som mål att för 20 procent av våra kandidater ska valet 2014 innebära första gången på en moderat valsedel.

Alltför många ser fortfarande politiskt ledarskap som något som bäst utförs bakom skrivbord och stängda dörrar. Att ha ett förtroendeuppdrag för Moderaterna innebär dock att svara upp till väljarnas förtroende. Det är uppdragets kärna. Därför krävs en fortsatt utveckling av förtroendemannarollen, med utgångspunkt i samtal, möten och dialog. Fler moderater måste lämna sammanträdesrummen och möteslokalerna för att möta människor i deras vardag och verklighet.

Inför valet 2014 ska Nya Moderaterna möta människor i hela landet med en framåtsyftande politik och nya tydliga förslag om hur vi vill göra ett bra Sverige ännu bättre. Vi ska dessutom göra det med ett öppet och lyssnande ledarskap som tar både vardagsproblem och samhällsproblem på allvar. Så tar ett modernt parti ansvar för Sverige.

Fredrik Reinfeldt, partiledare (M)

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.