Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

"Så ska vi göra Sverige till ett bättre land att leva i"

De rödgröna samlar sig inför valet: Nu går vi vidare med en gemensam politik för ett modernare Sverige. Sverige ska bli ett bättre land att leva i. Vi tänker nu gemensamt vidareutveckla en politik som möter samhällsutmaningarna på sju områden. Det handlar bland annat om att vända tolv procents arbetslöshet till full sysselsättning, att satsa på Sverige som kunskaps­nation, att ta fram ett handlingsprogram för klimatarbetet, att stoppa de ökande klyftorna och att stå upp för en skattefinansierad välfärd av hög kvalitet. I god tid före valet 2010 lägger vi fram resultatet av vårt arbete – en gemensam regeringsplattform, skriver Mona Sahlin, Peter Eriksson, Maria Wetterstrand och Lars Ohly.

Det är snart ett år till valet, och alternativen i svensk politik blir allt mer tydliga. Sverige behöver en regering som tror på framtiden och har en politik för att möta de stora utmaningarna i vår tid; den höga och växande arbetslösheten, klimatförändringarna och de växande sociala klyftorna.

Sedan vårt samarbete inleddes har vi rödgröna ingått över 40 överenskommelser, långt mer än vad någon annan opposition presenterat så långt före ett demokratiskt val. Detta samtidigt som de borgerliga partierna ännu inte lämnat besked om vilken politik de vill driva under nästa mandatperiod.

Vi ökar nu takten i vårt arbete för en ny regering. I dag arrangerar vi en gemensam rödgrön familjedag i Kungsträdgården i Stockholm. Vi samlar delar av Organisations- och Kultur-Sverige för att ta del av deras engagemang för hur ett bättre Sverige ska byggas. Tillsammans med alla som bor i Sverige vill vi bygga en bred koalition för en bättre framtid.

Vi tror på Sverige. Vårt land har en historia av att gå före på många samhällsområden. Vi har effektivt kombinerat en god ekonomisk utveckling med full sysselsättning och en bra välfärd för alla.

Vi behöver bygga vidare på en sådan framgångsmodell. Globaliseringen och den tekniska utvecklingen ställer krav på nya lösningar och nya idéer. I det arbetet måste vi ompröva en del av de politiska verktyg som vi tidigare använt.

Finanskrisen visar att den politik som den moderatledda regeringen lutar sig mot snarare är en del av problemet än en del av lösningen. Sverige halkar efter med en moderatledd regering. Arbetslösheten är i dag högre i Sverige än i EU. Sverige leder inte längre miljöutvecklingen. Vår välfärdsmodell utarmas då regeringen vägrat att ge tillräckliga resurser till skolan och vården.

Vi vill modernisera Sverige så att vi åter står starka i det globaliserade kunskapssamhället. Sverige ska bli ett bättre land att leva i. Ett land som investerar i utbildning och som ger alla möjligheter att nå sin fulla potential. Ett land där vi vågar möta framtiden genom att investera i miljövänlig energi och ta ansvar för klimatkrisen i Sverige och internationellt.

Vi rödgröna partier tänker nu gemensamt vidareutveckla en politik som möter samhällsutmaningarna på sju områden:

Arbetslösheten. Arbetslösheten är regeringens stora misslyckande och framtidens stora utmaning. Det handlar om att vända tolv procents arbetslöshet till full sysselsättning. Det kräver en ansvarsfull ekonomisk politik med tydliga prioriteringar. Vi vill investera i människor så att de kan ta nya jobb när ekonomin vänder. Vi ser stora behov av att utveckla arbetslivet genom att stärka de anställdas inflytande och få bort osunda arbetsmiljöer. Vi vill också se en nära samverkan mellan stat och näringsliv för att stimulera moderna konkurrenskraftiga företag. Vår gemensamma arbetsgrupp för jobb och ekonomi kommer i början av nästa år att presentera ett gemensamt rödgrönt program för nya och bättre jobb.

Kunskapssamhället. Sverige ska konkurrera med kunskap och inte med låga löner. Då krävs bra skolor och att kunskapen kommer alla till del. Vi vill satsa på Sverige som kunskapsnation där allas rätt till bra utbildning garanteras och där goda möjligheter till fort- och vidareutbildning senare i livet är en självklarhet. Vår gemensamma välfärdsarbetsgrupp får därför i uppdrag att arbeta fram gemensamma förslag på utbildningssatsningar.

Entreprenörskap för företagande och nya jobb. Sverige ska vara ett land där kreativa entreprenörer och företagare har bra förutsättningar att lyckas förverkliga sina drömmar. Det är i små företag som många av framtidens jobb finns. Vi ger därför ett särskilt uppdrag till vår arbetsgrupp för jobb och ekonomi att ta fram ett gemensamt program för småföretag.

Klimatomställningen. Svenska företag ska vara först att ta fram framtidens teknik och driva på den globala utvecklingen. Vi har redan presenterat ett gemensamt klimatprogram med 40 procents minskning av utsläppen i Sverige till 2020. Satsningar ska göras på ny förnybar energi. Ökade investeringar i hållbara transporter ger minskade utsläpp, fler jobb och högre tillväxt. Gröna investeringar skapar både jobb på kort sikt och stärker Sveriges konkurrenskraft.

Denna mandatperiod innebär fyra förlorade år för klimatarbetet. Vi ger nu vår gemensamma arbetsgrupp för klimat och miljö i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för grön omställning och på hur Sverige ska bli världsledande på grön teknik som vi direkt kommer att genomföra om vi vinner valet 2010.

De ökande klyftorna. Regeringens politik har medvetet ökat klyftorna i Sverige. Den rikaste fjärdedelen av befolkningen har fått nästan hälften av de borgerliga skattesänkningarna. Den fattigaste fjärdedelen har bara fått drygt sex procent. Män har gynnats framför kvinnor. Pensionärer tvingas nu betala högre skatt än löntagare. Inför valet 2010 kommer vi att presentera en gemensam politik för att bryta dessa orättvisor.

De försäkringslösa. De senaste tre åren med den moderatledda regeringen har lämnat stora hål i våra försäkringssystem. Vi har fått en allt större grupp försäkrings­lösa människor, ett samhällsproblem som är växande. En halv miljon människor har tvingats ut ur a-kassan. Tiotusentals människor riskerar dessutom att nu tvingas ut ur sjukförsäkringen. Dagens system fungerar inte och allt för många människor ramlar mellan stolarna eller tvingas helt lämna försäkringssystemet.

Vi rödgröna partier menar att alla ska ges möjlighet att arbeta efter förmåga – arbetslinjen ska gälla. Vår gemensamma välfärdsarbetsgrupp får därför i uppdrag att arbeta fram en ny modell för att våra försäkringssystem ska ta tillvara människors möjligheter och vilja att arbeta. Arbetslöshetsförsäkringen måste stärkas så att människor kan ställa om till nya jobb.

Kvaliteten i välfärden. Vi står upp för en skattefinansierad välfärd av hög kvalitet. Tydligare och likvärdiga krav ska ställas på alla utförare. Välfärd ska komma alla till del och fördelas efter behov. Vi sätter människors valfrihet framför företags valfrihet att etablera sig där det är mest lönsamt. Välfärdsarbetsgruppen får i uppdrag att till nästa vår presentera kvalitetsprogram för välfärden som vi ska genomföra om vi vinner valet 2010.

Detta är några av de besked som vi kommer att leverera framöver. Våra sex gemensamma arbetsgrupper kommer under våren att presentera ytterligare gemensam politik. I god tid före valet 2010 lägger vi fram en gemensam regeringsplattform. Vi vet att Sverige kan bättre. Vi vet att alla mår bättre av ett samhälle som håller ihop. Nu väntar vi på besked från de fyra borgerliga partierna om vad de vill med Sverige de kommande åren. Hittills har deras politik skapat allt färre jobb och ökade klyftor.

Mona Sahlin (S)
Peter Eriksson (MP)
Maria Wetterstrand (MP)
Lars Ohly (V)

Rödgrön opposition

I oktober 2008 meddelade Socialdemokraterna och Miljöpartiet att de siktade på en gemensam koalitionsregering efter valet 2010. Att Vänsterpartiet lämnats utanför samarbetet väckte dock häftiga protester bland många socialdemokrater. Efter nya förhandlingar fick även Vänsterpartiet i januari vara med.

En gemensam valplattform ska läggas fram våren 2010. Men de tre partierna kommer att lägga fram egna valmanifest.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.