Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Så vill vi förhindra handel och exploatering av barn”

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ny handlingsplan. Regeringen satsar tolv miljoner kronor till nya insatser mot barnexploatering. Det gäller utbildning av personal som jobbar med barn och samarbete med turismnäring, taxibolag, hotell och restauranger. Länsstyrelsen i Stockholm får ett samordningsuppdrag, skriver barnminister Maria Larsson.

I olika medier rapporterades för några år sedan att flera kinesiska barn försvunnit i Sverige. Detta efter att de kommit till vårt land, sökt asyl och sedan placerats i olika kommuner. Försvinnandet väckte en berättigad vrede bland oss som arbetar aktivt för att begränsa och stoppa människohandel av barn. Vi vet inte om de utsattes för någon form av exploatering, men ändå: Hur kunde det komma sig att så många barn kunde försvinna utan att någon såg, förstod och agerade?

En annan exploatering är de ansiktslösa övergrepp på barn som utförs via webbkamera. Övergreppen beställs exempelvis av en man i Sverige och utförs i något land i Sydostasien, kanske av barnets närstående. Den som beställt får se när övergreppen utförs och kan sedan använda materialet i byteshandel för att ladda hem andra övergreppsbilder.

Dessa exempel visar att samhället inte klarar av att förhindra att barn exploateras på olika sätt. Förvisso har den svenska lagstiftningen skärpts. År 2010 fick människohandelsbrottet en tydligare beskrivning i lagstiftningen och kravet på att gärningen ska vara straffbar både i Sverige och i det land där den sker, så kallad dubbel straffbarhet, togs bort. Visst kan mer göras på lagstiftningsområdet, men nu är det tid att också prioritera samhällets många andra aktörer som kan göra skillnad.

Därför kommer regeringen med en särskild handlingsplan som vi avsatt tolv miljoner kronor för att förverkliga under år 2014. Den innehåller nya uppdrag, samlar de olika insatser och åtgärder som utförs och sätter ett välbehövligt fokus på människohandelns många olika former. Tre av åtgärderna är:

Utbildning av personal som jobbar med barn

Samarbete med branscher inom turismnäringen och med andra länder

Informera barn om vilket stöd och vilken hjälp de kan få

En kartläggning från länsstyrelsen i Stockholms län visade att 166 barn registrerades som misstänkta offer för människohandel under åren 2009 och 2011. Ungefär hälften av barnen utnyttjades för sexuella ändamål och hälften för andra typer av brott. Två tredjedelar av barnen hade utländsk nationalitet.

Människohandel och exploatering av barn är en komplex verksamhet. Det kan finnas barn som deltar i tiggeri på dagtid och säljs för sexuella ändamål på kvällstid. Det kan finnas barn som går i skolan men som på eftermiddagarna utför ärenden åt kriminella gäng genom att transportera narkotika. Det finns exempel på barn som bott i HVB-hem (hem för vård och boende) och som hämtas därifrån för att utföra sexuella tjänster och sedan skjutsas tillbaka till hemmet.

Samhällets insatser mot de olika formerna för exploatering ska inte vara beroende av hur övergreppen utförs; om barnen exploateras sexuellt eller involveras i tiggeri, om de får begå stölder eller tvingas arbeta.

Insatserna mot människohandel kan bli mycket effektivare om de inte knyts till en viss exploateringsform, utan om insatser och åtgärder sätts in utifrån barnens perspektiv. Unicef och Rädda Barnen har länge påpekat att åtgärderna måste samlas och inte kan göras beroende av övergreppens art.

Det internationella arbetet ska inte underskattas. Vid ett besök i Thailand konstaterade jag att man kan utveckla såväl informationssamarbetet som det rättsliga och sociala samarbetet med thailändska myndigheter och frivilligorganisationer.

Men en stor del av det förebyggande arbetet, liksom arbetet för att upptäcka och beivra människohandel av barn, måste ske på hemmaplan. En grundläggande fråga handlar om hur myndigheter och olika aktörer kan samarbeta.

Länsstyrelsens studie påvisade behovet av utökat samarbete. Exempel finns på ensamkommande barn som avvikit från den kommun de var placerade i men inte eftersökts på grund av tolkningen av det så kallade vistelsebegreppet.

Andra exempel visar på hur okunskap och brister i samverkan gör att åtgärder inte sätts in. Det kan brista i samverkan mellan socialtjänst och polis eller mellan hälso- och sjukvården och rättsväsendet. Detta leder till att kommuner, landsting och myndigheter inte ser den människohandel som pågår.

Regeringen ger länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att samordna och sprida kunskap och metoder i arbetet mot människohandel i Sverige. Det handlar om att öka kunskapen hos yrkesverksamma, ett område där också Socialstyrelsen får en roll.

Det handlar också om att utveckla ett samarbete med taxibolag och hotell- och restaurangbranschen. Med ett fungerande samarbete och medvetande här kan barn identifieras som exploateras för olika ändamål.

Grundläggande handlar det om attityder. Den som organiserar eller tjänar på människohandel struntar fullständigt i barnets rättigheter. För enskilda förövare måste det finnas tillgång till vård och behandling. Regeringen vill därför titta närmare på vilka ytterligare åtgärder som kan säkerställa att behandling finns att få.

Det som på lite längre sikt kan förändra verkligheten är en bred mobilisering hos allmänheten. Vi måste se till att kunskapen ökar och att det ska vara lätt att rapportera misstänkt människohandel. Svenska turister bör i ökad utsträckning göras medvetna om att övergrepp utomlands som utförs av svenskar på resa är ett brott även i Sverige. Då ökar viljan att man rapporterar misstänkta övergrepp till myndigheter eller till frivilliga organisationer, exempelvis Ecpat.

Även barn behöver vara väl informerade om vilket stöd och hjälp de kan få om de utsätts för brott. Därför har regeringen redan gett Barnombudsmannen och Brottsoffermyndigheten ett uppdrag att ge barn sådan kunskap.

Vad som hände de kinesiska barnen vet vi inte med säkerhet. Men vi vet att människohandel och exploatering av barn är fruktansvärda brott som föranleder skärpta åtgärderna på alla områden.

Avsikten med handlingsplanen är att samla alla goda krafter och sätta ytterligare fart för att barn inte ska bli någons slav och inte bli exploaterade för sexuella syften, utan få sina rättigheter tillgodosedda.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.