”Så vill vi göra för att snabba på utvecklingen mot elbilar” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Så vill vi göra för att snabba på utvecklingen mot elbilar”

Om elbilen ska kunna vara ett reellt alternativ måste man kunna tanka bilen med el i hela landet, skriver de fyra centerpartistiska ministrarna.
Om elbilen ska kunna vara ett reellt alternativ måste man kunna tanka bilen med el i hela landet, skriver de fyra centerpartistiska ministrarna. Foto: Varfjell, Fredrik

Annie Lööfs sommartal. C vill leda transportomställningen och föreslår i dag ett nytt miljöbilspaket för att gynna elbilar. Vi vill ha ett system som både premierar miljövänliga bilar och avgiftsbelägger bilar med dåliga miljöegenskaper, och vi vill att laddstolpar byggs i alla kommuner, skriver regeringens fyra C-ministrar.

I dag hålls Centerpartiets sommartal i Nyckelvikens naturreservat, Nacka. Där presenterar vi våra prioriteringar inför höstens budget och några skarpa vallöften inför nästa mandatperiod. Vårt stora fokus i valet, vid sidan av jobb och företagande i hela landet, kommer att vara resultat för miljön. Sverige har alla möjligheter att vara Europas gröna batteri och ledande inom den förnybara energin.

Att bryta utanförskapet och skapa jobb i hela landet är tillsammans med klimatutmaningen vår viktigaste uppgift i svensk politik. Tidigare i sommar har vi presenterat ett jobbpaket om bland annat sänkta arbetsgivaravgifter för unga, införande av lärlingslön och förenklade regler för familjeföretagande. Lika viktigt är det att ställa om till en hållbar energisektor och minska våra utsläpp. Sverige har visat att det går att förena ökad tillväxt och fler jobb, samtidigt som vi minskar våra utsläpp och bygger ut det förnybara. Sedan 1990 har vi som enda land i världen minskat utsläppen med 23 procent samtidigt som BNP har ökat med drygt 60 procent.

I Sverige har vi halverat vår oljeanvändning och i dag är en stor majoritet av vår el förnybar. Men så ser det inte ut inom våra vägtransporter. Vid millennieskiftet rullade så gott som alla våra bilar och lastbilar på bensin och diesel. 15 år senare rullar fortfarande 9 av 10 av Sveriges ungefär 5 miljoner bilar, bussar och lastbilar på fossila drivmedel, och vägtransporterna står i dag för en tredjedel av Sveriges klimatpåverkan. Ingen annanstans är behovet av att minska koldioxidutsläppen lika stort som i våra transporter.

Omställningen har redan börjat. Alliansen presenterade i Almedalen Sverigebygget, som bit för bit binder samman landet med hållbara transporter på räls, höghastighetståg. Detta blir i särklass den största gröna investeringen som gjorts i Sverige i modern tid.

Vi har genomfört en lång rad reformer för att ställa om transportsektorn. Bland annat har vi infört trängselskatten i Stockholm, miljöbilspremien, skärpta krav för miljöbilar, stärkt klimatstyrning av fordonsskatten, bättre förmånsregler för miljöbilar, skattebefrielse för rena biodrivmedel som E85 och biogas och supermiljöbilspremien.

Dessa reformer har lett till att omställningen till hållbara transporter nu har tagit fart: sedan alliansen tillträdde 2006 har andelen förnybara drivmedel i Sverige tredubblats, de nya bilar som säljs i dag drar i genomsnitt 30 procent mindre bränsle och trots att vi i dag har 1,8 miljoner fler bilar på våra vägar än vi hade 1990 så har vägtransporternas samlade utsläpp minskat.

Men omställningen måste fortsätta, och vi vill fortsätta leda den utvecklingen. För bilen är inte bara en frihetssymbol vi kan välja, den är helt nödvändig. I stora delar av landet är bilen det enda möjliga transportmedlet och kommer så att vara, trots historiska satsningar på järnvägen de senaste åren, och i framtiden. Lösningen är att stoppa utsläppen, inte bilarna.

En hållbar transportsektor kräver en ökad produktion och högre användning av förnybara drivmedel, därför har vi i Centerpartiet antagit ett nytt mål om att 70 procent av all den energi som används i Sverige ska vara förnybar senast 2030. Landsbygdens bilberoende målas ofta ut som ett problem i klimatdebatten, men tvärtom är det faktiskt landsbygden som kan bidra till stora delar av lösningen genom att producera förnybara drivmedel från jord och skog.

Vi behöver också effektivare transporter och en ökad användning av eldrift. Även om den samlade andelen rena elbilar och laddhybrider fortfarande är låg i Sverige så växer den snabbt, och förra året tredubblades försäljningen av just dessa fordon.

För att påskynda utvecklingen så att fler kan köra en miljöbil föreslår Centerpartiet nu ett nytt miljöbilspaket.

1. Ge fler råd att köpa en miljöbil. Elbilarna får nu allt starkare fotfäste på marknaden, men tekniken är fortfarande ny och dyrare än den fossila. För att fler ska ha råd att köpa elbilar, och andra bilar med bra miljöegenskaper, vill Centerpartiet införa ett ”bonus-malus”-system som innebär att de nya personbilar som har de bästa miljöegenskaperna och lägsta utsläppen får en ordentlig premie vid inköpstillfället, medan de nya fordon som har den sämsta miljöprestandan får betala en avgift. En sådan modell bör införas så snart som möjligt. Fram till dess att ”bonus-malus” kan träda i kraft vill Centerpartiet förlänga och förstärka dagens supermiljöbilspremie om 40 000 kronor till de bästa miljöbilarna. Denna förlängning är en av våra viktiga budgetprioriteringar.

2. Bygg laddstationer i hela landet. Om elbilen ska kunna vara ett reellt alternativ måste man kunna tanka bilen med el i hela landet. Därför vill Centerpartiet införa ett statligt stöd för att bygga laddstolpar i alla kommuner. Vi vill satsa på ett laddstolpsstöd som täcker halva investeringskostnaden för varje laddstolpe. Denna reform som skulle leda till minst 10 000 laddstolpar och ett antal snabbladdningsstationer skulle kunna byggas de närmaste åren om staten går in med cirka 300 miljoner kronor under nästa mandatperiod. Vissa kommuner har redan gått före. Bland annat Värnamo kommun har tillsammans med näringslivet investerat i laddstolpar runt om i kommunen eftersom efterfrågan redan finns. Laddstolpar bör också vara en självklarhet när nya parkeringsplatser byggs framöver.

3. Gör det lättare att ladda på jobbet. Dagens skatteregler innebär att den som laddar sin elbil på jobbet får betala förmånsskatt för det. På samma sätt kan den som har tillgång till en parkeringsplats på jobbet för elfordon drabbas av förmånsskatt, vilket leder både till kostnader för den enskilde och onödig administration för både den anställde och arbetsgivaren. Centerpartiet vill se över förmånsbeskattningen av elbilar på arbetsplatser så att den inte motverkar en ökad användning av elbilar.

4. Inför en miljöpremie för lastbilar. Med världsledande lastbilstillverkare kan Sverige fortsatt ha världens bästa lastbilar ur miljösynpunkt. Precis som miljöbilspremien bidragit till en omställning av personbilsflottan behövs styrmedel för att fasa in miljövänligare lastbilar. På sikt vill vi införa en premie för de mest miljövänliga lastbilarna kombinerat med incitament att tanka förnybart.

Centerpartiets långsiktiga vision är att ställa om till ett helt förnybart energisystem, inom en generation. Fler elbilar och en ökad användning av förnybara bränslen är några av de nycklar vi behöver använda för att vi ska kunna ta oss dit.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.