Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Så vill vi stärka rätten att flytta pensionssparandet”

I framtiden kommer utbetalningarna från tjänstepensionen för många att bli minst lika stora som de från den allmänna pensionen, skriver Peter Norman.
I framtiden kommer utbetalningarna från tjänstepensionen för många att bli minst lika stora som de från den allmänna pensionen, skriver Peter Norman. Foto: Jessica Gow / TT

Reform i flera steg. I takt med att tjänstepensionen växer i andel blir det viktigare att var och en själv får bestämma hur pensionssparandet förvaltas. Vi vill införa full rätt att flytta privata fondförsäkringar och på sikt även flytta kapital i traditionell försäkring, skriver finansmarknadsminister Peter Norman (M).

Alliansregeringen har målmedvetet arbetat för att stärka konsumenten på finansmarknadsområdet. Det har skett dels genom krav på bättre och tydligare information, dels genom starkare konsumentskydd. Nu går vi vidare och stärker pensionsspararnas makt över sitt sparande och sin pension.

Vårt skäl för att göra det är att valen konsumenten gör om sin pension är ett av de viktigaste finansiella besluten man fattar som individ. Hur pensionskapitalet förvaltas och vilken riskprofil det har påverkar hur stor pensionen blir. Och pensionen är för de allra flesta grunden i vardagsekonomin när arbetslivet är över.

Dagens pensionssparande består av tre olika delar: den allmänna pensionen med sin premiepensionsdel, tjänstepension samt eventuellt privat pensionssparande. I framtiden kommer utbetalningarna från tjänstepensionen för många svenskar att bli minst lika stora som utbetalningarna från den allmänna pensionen.

Samtidigt förändras tjänstepensionen alltmer från ett förmånsbaserat system till ett premiebaserat system. I premiebaserade system är det pensionskapitalets utveckling fram till pensionsdagen som avgör hur stora utbetalningarna blir. Det innebär att det är pensionsspararen själv och inte arbetsgivaren som bär den finansiella risken. Därför är det rimligt att spararen har makt att påverka hur hans eller hennes pensionskapital investeras och kan välja den risknivå och förväntade värdetillväxt som passar honom eller henne. En försiktig sparare kan till exempel vilja ha en större andel statsobligationer, medan en mer riskbenägen sparare kan vilja ha en större andel aktier.

Samtidigt är det i dag vanligt att pensionsspararnas kapital är inlåst hos det försäkringsföretag de en gång valt. Det gäller både tjänstepension och privat pensionssparande. Om kunden av någon anledning vill byta förvaltare går det ofta inte att göra. Därtill kommer det faktum att pensionsavtal vanligtvis löper under en mycket lång tid. Under den tiden kan det ske förändringar av såväl spararens preferenser som omvärldsförutsättningar – faktorer som kan påverka vilken inriktning och riskprofil man vill ha i sitt pensionssparande. För många kan det säkert också vara önskvärt att kunna samla sitt pensionssparande på ett ställe för att få bättre överblick.

Regeringen vill därför förbättra möjligheterna för spararna att både bestämma hur pensionskapitalet investeras och samla det där han eller hon anser det förvaltas bäst. Samtidigt är frågan komplicerad och kopplar till en rad andra frågor som till exempel hur en enskild sparares flytt ur en traditionell försäkring ska hanteras vid utökad flytträtt, behov av att begränsa provisioner för att förhindra en olycklig flyttkarusell och hantering av kollektivt överskott i ömsesidiga försäkringsbolag.

För att värna om ett bra utfall i slutändan anser regeringen att det är bättre att genomföra reformer i denna mångfacetterade fråga steg för steg. Därigenom har vi bättre kontroll över utvecklingen och kan lättare hantera eventuella oförutsedda konsekvenser.

1 Som ett första steg kommer regeringen före sommaren att presentera ett förslag som begränsar möjligheterna för försäkringsförmedlare att ta emot provisioner. Syftet är att undvika en provisionsbaserad flyttkarusell som på intet sätt gynnar spararna men väl förmedlarna. Vidare kommer vi att ge Finansinspektionen i uppdrag att arbeta för en överenskommelse med branschen om mer och tydligare information till kunderna om vad det kostar att flytta sitt pensionskapital.

2När det konsumentskyddet är på plats avser regeringen att i ett andra steg gå vidare med att undersöka möjligheterna att införa full rätt att flytta privata fondförsäkringar och att förbättra möjligheterna att utan skattekonsekvenser flytta ihop två eller flera pensionsförsäkringar som det inte längre betalas premier till – så kallade fribrev – till en enda försäkring. Det skulle innebära att många sparare kan få en bättre och enklare överblick över sitt pensionssparande, samtidigt som de administrativa kostnaderna kan minska.

3I ett tredje steg avser vi att gå vidare med hur utökad flytträtt för pensionssparande inom ramen för en så kallad traditionell livförsäkring kan skapas utan att det missgynnar vare sig det kvarvarande kollektivet eller den sparare som vill flytta.

Regeringen ser värdet av en stärkt flytträtt också i de kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkringarna för att stärka försäkringstagarnas intressen. Men utformningen av flytträtten inom den kollektivavtalade tjänstepensionen är i första hand ett ansvar för arbetsmarknadens parter. Regeringen har därför för närvarande inga planer på att föreslå några förändringar för de kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkringarna.

Bättre möjligheter för spararen att påverka hur det egna pensionskapitalet investeras kompletterar de många andra reformer regeringen har genomfört i syfte att stärka konsumenterna. Kraven på mer och tydligare information till konsumenterna om kostnader för en rad finansiella produkter har ökat, alltifrån fonder till snabblån. Privatekonomi har lagts in i undervisningen på både högstadiet och gymnasiet. Den 1 juli i år träder ett förbud mot muntliga telefonavtal när det gäller förmedlar- och rådgivningstjänster för premiepensionssparande i kraft. En överenskommelse på telefon räcker då inte, det ska krävas skriftliga avtal. Därigenom värnas konsumenten.

Genom dessa tre steg – provisionsbegränsningar och tydligare information om vad det kostar att flytta pensionskapital, se över möjligheterna att dels flytta privat pensionssparande, dels underlätta att flytta ihop pensionsförsäkringar, och slutligen att undersöka möjligheterna för den enskilda spararen att flytta kapitalet i en traditionell försäkring – får konsumenten ett större inflytande över sitt sparande och sin pension. Det skapar en bättre pensionsmarknad och stärker individens makt över sin egen framtid.

Bakgrund. Pensionen

Pensionen kommer från flera olika håll.

I botten finns den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten. Den är inkomstgrundad och består av inkomstpension och premiepension (vars placering man kan styra över själv).

Tjänstepensionen får man från olika tjänstepensionsbolag som ens arbetsgivare har avtal med.

På toppen kan man ha ett frivilligt privat pensionssparande i bank eller via försäkringsbolag.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.