Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Så vill vi utveckla ­Moderaternas politik”

Sverige kan mer, och nu börjar Moderaternas ­utvecklingsarbete för en politik som ger svar på fler av väljarnas frågor. Bättre integration, fler i arbete och högre nationell säkerhet är några av våra huvudpunkter, tillsammans med fortsatt ­ansvarsfull ­ekonomisk politik, skriver Anna Kinberg Batra och Tomas Tobé.

Nu tar vi nästa steg med Nya Moderaterna. Den politiska hösten visar på betydelsen av att vara förberedd. Samtidigt ska vi vara ärliga. Nya Moderaterna och Alliansen förlorade valet i september. Vi hade inte tillräckligt bra svar på de frågor väljarna ställde.

Vi är i början av en ny mandatperiod och vårt parti står inför ett omfattande förnyelsearbete. För att kunna genomföra vår politikutveckling på ett relevant och trovärdigt sätt krävs nu en ordentlig genomgång av vilka Sveriges huvudutmaningar är på några prioriterade områden.

Vår utgångspunkt är att Sverige kan mer. Sverige är ett bra land, men det finns saker som inte fungerar. Det finns potential i vårt land som inte alltid tas tillvara. När Sverige förändras måste vi som parti förändras för att fortsätta vara framtidsinriktade. Vår egen politik behöver utvärderas och prövas.

Nya Moderaterna är starkare än de gamla Moderaterna. Vi har under regeringsåren lagt grunden till den positiva utveckling Sverige haft sedan 2006. Den breda uppgången på arbetsmarknaden och att vi har bland Europas starkaste offentliga finanser är tydliga resultat av våra reformer. Men vi har som parti lärt oss, av såväl valvinster som förluster, att vi behöver vara förberedda för att ta ansvar för Sverige. Det är tydligt att ett stort arbete nu ligger framför oss för att vända dagens utmaningar till möjligheter. Följande områden kommer att vara utgångspunkten för vårt utvecklingsarbete.

Den ansvarstagande ekonomiska politiken ska värnas, samtidigt som arbetslinjen måste utvecklas. Vi kommer fortsatt prioritera ansvar för budgetdisciplin och ordning och reda i de offentliga finanserna. Detta är särskilt viktigt när ökad konkurrens, omvandlingstryck och globalisering har stor inverkan på vår arbetsmarknad och ekonomi. Samtidigt är det tydligt att jobbpolitiken mycket bättre måste anpassas till de särskilda problem vi ser i dag.

Trots ökad sysselsättning står Sveriges arbetsmarknad inför stora svårigheter. Alltför många människor har svårt att få ett jobb. I stor utsträckning handlar det om unga utan gymnasieutbildning, utrikes födda och människor med nedsatt arbetsförmåga. Nya Moderaterna måste bättre kunna svara på vilka insatser som bäst sänker trösklarna och breddar vägarna till att få ett jobb.

Grunden för fler jobb är att fler vill anställa, starta och driva företag. Då ska möjligheterna till tillväxt och villkoren för att anställa vara goda. Svenska företag behöver snabbt kunna ta sig ut på andra marknader, utan för många hinder. Vi måste kunna svara på hur svenska företag ska ges goda förutsättningar att klara sig i en tilltagande internationell konkurrens.

Ett öppet Sverige kräver bättre integration. Krig, konflikter och oroligheter runt om i världen orsakar i dag de kraftigaste flyktingströmmarna sedan andra världskriget. I en orolig omvärld söker sig många till Sverige vilket innebär ett högt migrationstryck på vårt land. Det är tydligt att kvaliteten och effektiviteten i integrationsarbetet måste höjas. Arbetslösheten bland utrikes födda är fortsatt hög och många fastnar i bidragsberoende. Det är inte bara en förlust för den enskilde utan en förlust för Sverige när samhället misslyckas att ta till vara människors potential. Det är avgörande att kommunernas förutsättningar förbättras och underlättas när det gäller mottagande och lokala integrationsinsatser. Att ta ansvar för öppenheten är också att ta ansvar för att den fungerar för alla.

Välfärden ska vara trygg – i hela landet. Det finns en oro hos många människor i dag att välfärdens verksamheter inte fungerar som bäst när man behöver dem. Vi behöver utveckla vår politik för att möta sjunkande kunskapsresultat i skolan, tillgänglighetsproblem i sjukvården och kvalitetsbrister i äldreomsorgen.

Valfrihet är i dag en naturlig del i människors vardag, men en välfärd med en mångfald av utförare ställer mycket höga krav på arbetet med att garantera en likvärdigt hög kvalitet inom alla verksamheter – och hela landet. Människor kommer alltid att välja olika, men orättvisor måste motverkas genom att ständigt förbättra resultaten hos samtliga aktörer. Det ska vara ordning och reda i vår gemensamma välfärd.

Arbetslivet behöver bli modernare och fungera för fler. Jämställdhet främjas av en politik som värnar jobben och som stärker drivkrafterna för att arbeta och möjligheter till egen försörjning. Både män och kvinnor behöver bättre möjligheter för att underlätta livspusslet, att få vardags- och arbetslivet att gå ihop.

Arbetet för att alla ska kunna komma till sin rätt på arbetsmarknaden behöver också stärkas. För att nå dit behöver en ökad psykisk ohälsa och långa sjukskrivningar motverkas. Det krävs tillika att vi kommer till rätta med den diskriminering och intolerans som många möter i arbetslivet på grund av sexuell läggning, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet eller hur man valt att leva sitt liv.

En orolig omvärld kräver bättre säkerhet. Säkerhetsläget i omvärlden har försämrats och en större osäkerhet har vuxit fram i vårt närområde. Den ryska aggressionen i Ukraina tillsammans med ökad militär aktivitet i Östersjöområdet har skapat en större osäkerhet i Sveriges närhet. Det är viktigt att det förändrade säkerhetsläget vägs in i det fortsatta arbetet med att utveckla Nya Moderaternas säkerhets- och försvarspolitik.

Klimat- och miljöfrågor innebär nya prövningar för kris- och säkerhetsberedskapen och kräver utvecklade svar.

Tryggheten från brott måste öka i hela Sverige. För att öka tryggheten krävs arbete på alla nivåer. Kommunala myndigheter, organisationer, företag och polisen måste samverka. Brottsoffer måste få bättre stöd och hjälp. Det krävs ytterligare insatser för att motverka våld i nära relationer och sexualbrott.

Den ökade radikalisering som växer fram bland extrema grupper utmanar tryggheten i vårt samhälle. Vi behöver öka kunskapen och förbättra våra tillvägagångssätt för att motverka denna negativa utveckling. I detta perspektiv är det lokala förebyggande arbetet med unga människor särskilt viktigt.

Bättre svar på alla dessa områden kommer att krävas för att Nya Moderaterna ska kunna svara upp mot de utmaningar Sverige står inför. Vi ser fram emot att nu inleda det arbetet tillsammans med engagerade moderater i hela landet.

Utveckling och förnyelse i dessa frågor är även en förutsättning för möjligheterna att tillsammans med Alliansen åter söka väljarnas förtroende med en politik som fokuserar på ett Sverige som kan mer. Då kan vårt samhälle bli starkare och bättre för alla.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.