Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Säkerheten vid vallokalerna måste skärpas inför valet”

Nordiska motståndsrörelsen är en antidemokratisk nazistisk organisation som -hotar sig till alltmer uppmärksamhet. Kaoset i Almedalen riskerar att bli kaoset i våra vallokaler i höst, skriver Lotta Edholm (L), Fredrik Malm (L) och Morgan Olofsson (L).
Nordiska motståndsrörelsen är en antidemokratisk nazistisk organisation som -hotar sig till alltmer uppmärksamhet. Kaoset i Almedalen riskerar att bli kaoset i våra vallokaler i höst, skriver Lotta Edholm (L), Fredrik Malm (L) och Morgan Olofsson (L). Foto: Roger Turesson

DN DEBATT 18/7. Under valet 2014 stormades flera vallokaler av nazister i Nordiska motståndsrörelsen. Dessutom konstaterades flera fall där mer än en person gick in i röstningsbåset, vilket är förbjudet. Vi tar vår demokrati för given, men det är hög tid att vi börjar bevaka och utvärdera valen på riktigt, skriver Lotta Edholm (L), Fredrik Malm (L) och Morgan Olofsson (L).

VAL 2018

Vi skyddar inte vår demokrati. På senare tid har vi yrvaket förstått riskerna med utländsk påverkan och odemokratiska aktörers propaganda i valtider. Det är dags att vi också får upp ögonen för hur våra val genomförs i Sverige. Vi har tagit vår demokrati för given och varit naiva, snudd på godtrogna, alltför länge. Bara en sådan sak som att vi, utan att på något sätt kontrollera hur genomförandet av valen fungerat ute i landet, tagit för givet att allt går lugnt och säkert till i vallokalerna är ett tydligt exempel på detta. För tyvärr sker en mängd incidenter i våra vallokaler vid varje val. Vi liberaler menar att det är hög tid att agera för att få bättre kontroll över våra val och vallokaler och vi kan göra det redan nu i september. Myndigheter måste sammanställa de störningar som sker och skaffa sig en överblick över hur våra val förrättas.

Varje persons röst är lika viktig. Det bör och ska vara en självklarhet för alla röstberättigade i svenska val. Som liberaler är vår utgångspunkt att varje individ ska vara fri och ha rätt att bestämma över sitt eget liv. Otillbörlig påverkan av olika slag hindrar individens möjlighet att våga rösta efter sin övertygelse. Den dag som var och ens röst inte längre räknas i fria val, är den dag där individen får ge vika för den starkes makt, där åsikter och till och med tankar förbjuds, där det enda valet är att rätta in sig i ledet eller gå under. Det är det som står på spel när vi inte skyddar våra val.

Under valet 2014 stormades flera vallokaler i Stockholms län av nazister. En skrämmande upplevelse för väljare och röstmottagare som stod hjälplösa mot den våldsamma inbrytningen i det stillsamma röstandet. Det är uppseendeväckande och skrämmande att mörka krafter försökte förstöra vårt val. Samtidigt tycker vi liberaler att detta brott och hot mot vår demokrati inte har uppmärksammats tillräckligt. Hur många vallokaler var det som utsattes? Hur lång tid stod röstningen stilla? Hur många personer kände sig hotade när de skulle rösta efter sin övertygelse?

Polisen särredovisar inte brott som begås mot valet, så det går inte att hitta någon statistisk över hur omfattande detta brott var på valdagen. När vi tittade i Stockholms stads valnämnds årsrapport från valet stod det inget alls om nazisternas inbrytning. Inte heller i länsstyrelsens eller valmyndighetens rapport för valet i hela Sverige hittade vi mörkermännen. Ingenstans hittar vi att flera vallokaler stormades av antidemokratiska krafter i ett försök att störa valprocessen. Den förskräckande slutsatsen är att den som försöker undersöka vad som hände vid valet 2014 inte i någon myndighetsrapport kommer att påträffa stormningen av vallokaler, ett faktiskt brott. Det enda spåret som finns kvar är några tidningsartiklar.

I Sverige ligger val­sedlarna öppet i val­lokalerna och alla kan se vilka valsedlar en ­person tar. Många väljare har påtalat att valhemligheten äventyras.

Det finns ingen särskild myndighet som har i uppdrag att rapportera om de incidenter som inträffar i vallokalerna. Vi har därmed ingen överblick över valets förrättande i Sverige. Det finns en statlig valmyndighet. Det är dock inte valmyndigheten som utför själva omröstningen. Kommunerna ansvarar för det praktiska genomförandet med vallokaler, röstmottagare och preliminär sammanräkning. Ytterst är det alltså kommunala politiker, stödda av tjänstemän, som ansvarar för röstningen. Men ingen ser till helheten. Vi har så länge lite naivt trott på vårt valsystem att vi inte ens brytt oss om att samla in fakta om hur valet går till. Det innebär att ingen egentligen vet exakt vad som sker i vallokalerna under valet. Om varje röst ska räknas måste vi veta vad som händer i vallokalerna för att skydda valen och skydda vår demokrati.

Vanligtvis är det ingen som bevakar de svenska valen. Men valet 2014 i Stockholms stad var faktiskt ovanligt väldokumenterat då en valövervakning i några vallokaler utfördes av SILC, en liberal biståndsstiftelse som främjar demokrati och mänskliga rättigheter. Valövervakarna konstaterade bland annat flera fall av familjeröstning. De såg flera fall där fler än en person gick bakom skynket samtidigt. Det är inte tillåtet eftersom det då inte går att garantera att det är individens egen självständiga röst som ges. Hur vanligt är detta? Det vet vi inte, eftersom någon statistik över antalet brott mot regeln att bara en person ska rösta i taget inte förs. Om varje person ska känna att just sin röst får betydelse för hur stat, kommun och landsting ska styras, måste varje individ få rösta ifred.

I Sverige ligger valsedlarna öppet i vallokalerna och alla kan se vilka valsedlar en person tar. Många väljare har påtalat att valhemligheten äventyras. Det är inte bara väljarnas känsla och åsikt. Det är samma kritik som Sverige har fått av OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa som arbetar med valobservation och demokratisk utveckling. OSSE kommer att tillsätta en expertgrupp till valet i september som ska utvärdera den svenska vallagstiftningen. Tyvärr kan vi förvänta oss samma kritik igen, då inget skett sedan det förra valet. Varje person i demokratiska val måste känna sig trygg att få ge sin hemliga röst.

Nazisterna som stormade vallokalerna tillhörde Nordiska motståndsrörelsen. En antidemokratisk nazistisk organisation som hotar sig till alltmer uppmärksamhet. Kaoset i Almedalen riskerar att bli kaoset i våra vallokaler i höst. Om så sker kommer ansvaret att hamna på kommunala tjänstemän och politiker som var för sig i varje kommun ska besluta om åtgärder. Ingen sammanställning av incidenterna kommer ske efter valet, och därmed ingen möjlighet att förhindra att det händer igen. Efter valet 2014 förpassades inbrytningarna till glömskan och vi är inte tillräckligt förberedda inför valet i höst. Mörkermännens mål är att förstöra grunden för vår demokrati, först då kan deras aggressiva åsikter baserade på våldets kraft frodas. Låt oss inte hjälpa dem.

Vi har länge förlitat oss på att valsystemet bara fungerar, så till den grad att vi inte ens har efterfrågat hur det egentligen går till på valdagen. De två senaste valen har följts av omval, ändå har vi inte sett några förändringar i kontrollen av hur valen utförs. Om friheten ska behållas i vårt land, om själva grunden för det demokratiska systemet ska skyddas, måste vi skydda valet. Det är hög tid att se till att reglerna efterföljs i vallokalen, att åtgärda valsedlarnas placering och att vi bevakar och utvärderar valen på riktigt. Än är det inte för sent. Vi måste genast ge i uppdrag till alla kommuner i Sverige att förhindra, registrera och rapportera alla incidenter som sker i vallokalerna under valet. Valet är i september. Tiden är nu.

DN Debatt.18 juli 2018

Debattartikel
Lotta Edholm (L), Fredrik Malm (L) och Morgan Olofsson (L):
”Säkerheten vid vallokalerna måste skärpas inför valet”

Läs fler artiklar på  DN Debatt

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.