Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-24 01:25

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/samhallsutmaningar-kraver-satsning-pa-vuxenutveckling/

DN Debatt

DN Debatt. ”Samhällsutmaningar kräver satsning på vuxenutveckling”

Människor har förutsättningar att utvecklas, inte bara under barndomen, utan under hela livet. Individer kan växa, utveckla färdigheter och stärka sina inre resurser, som att utgå från fler perspektiv, tänka mer komplext, värdera kunskap och mogna mot en allt större självinsikt, skriver artikelförfattarna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

DN DEBATT 25/4. På samma sätt som Sverige blev ett föregångsland när det gäller jämställdhet och hållbarhet kan vi bli det när det kommer till mänsklig mognad och visdom. Ett livslångt lärande, eller ”vuxenutveckling”, ger förutsättningar för individen att hantera den accelererande komplexiteten i världen och våra samhällen, skriver 12 företrädare för forskning, företag och organisationer.

Rätta artikel

Människan är en förunderlig varelse. På några få tusen år har vi byggt upp komplexa civilisationer och samtidigt skapat förutsättningar att försörja närmare åtta miljarder individer, skapat välfärd åt många (men inte alla) och bildat ett nätverk av institutioner som ansvarar för utbildning, ordning, inkomstfördelning, hälsa etcetera.

Men utvecklingen medför även risker i form av miljöförstöring, massförstörelsevapen, nya pandemier, vissa former av artificiell intelligens etcetera. Människan har följaktligen stor makt men också ett övergripande ansvar, inte bara för denna och kommande generationer, utan också för alla andra livsformer som vi delar planeten med. År 2015 antogs Agenda 2030 av FN i syfte att skapa hållbar utveckling och välstånd för alla.

De stora och komplexa utmaningar som mänskligheten står inför vilar inte enbart på ett fåtal ledare att lösa, utan berör alla människor som i sin vardag på olika sätt kan bidra till att upprätthålla ett fungerande samhälle i ständig förändring.

De stora och komplexa utmaningar som mänskligheten står inför vilar inte enbart på ett fåtal ledare att lösa, utan berör alla människor som i sin vardag på olika sätt kan bidra till att upprätthålla ett fungerande samhälle i ständig förändring.

Vad är det då som krävs för att vågskålen ska tippa över till förmån för det positiva i mänsklighetens utveckling?

Bibeln liksom antikens filosofer benämnde det visdom. Senare filosofer och psykoanalytiker talade om individuationsprocessen. Nutida psykologer från till exempel Harvard University, såsom Robert Kegan och Susanne Cook-Greuter, talar i termer av ”vuxenutveckling”. Med tiden har dessa frågor utvecklats till ett etablerat forskningsområde.

Gemensamt för teorier inom detta område är uppfattningen att männi­skor har förutsättningar att utvecklas, inte bara under barndomen, utan under hela livet. Individer kan växa, utveckla färdigheter och stärka sina inre resurser, som att utgå från fler perspektiv, tänka mer komplext, värdera kunskap och mogna mot en allt större självinsikt. Denna utveckling innebär ett allt starkare självständigt tänkande samt en identifikation och ett ansvarstagande för, inte bara sig själv och sin närmiljö, utan också i ett vidare sammanhang.

Att stödja en sådan livslång utveckling för alla individer blir allt viktigare i takt med att samhällets komplexitet och utmaningar växer och blir alltmer globala. I folkmun pratar vi till exempel om dåligt ledarskap eller medarbetare med samarbetssvårigheter, men förklaringen är i många fall brist på mognad eller inre resurser hos individen att hantera det uppdrag man har framför sig och sin livssituation.

Kan då individers utveckling i denna riktning stödjas på ett systematiskt sätt?

Allt fler organisationer i Sverige rustar sina chefer och medarbetare för att arbeta med sin inre värld. Både ACT, acceptance and commitment therapy, som är en utveckling av KBT, kognitiv beteendeterapi, samt medveten närvaro – eller mindfulness, stödjer tanken att individer som blir mer medvetna om personliga värderingar samt tydligare ser och hanterar sina tankar och känslor blir bättre på att hantera komplexa miljöer.

De som arbetar med vuxenutveckling menar att visdom är en långsiktig process där stora personliga transformationer kan ske även sent i livet och ta flera år. Därmed behövs ett systematiskt och långsiktigt arbete för att främja individers fortsatta mognadsutveckling.

Det finns många olika arenor att nå och försöka utveckla individen på men tydligt är att vi spenderar en stor del av vår vakna tid på arbetsplatsen. Det är i arbetet vi får upprepade möjligheter att möta nya perspektiv, utmanas, få feedback och ta ansvar i olika frågor. Utvecklingsfrågan bör därför drivas av företag, offentlig sektor samt civilsamhället i dess helhet och inte bara inom utbildningsväsendet som de flesta lämnar tidigt i sitt liv.

Enligt vår uppfattning är individens utveckling en viktig fråga för samhället i stort. Lyckas vi göra framsteg med att öka den mänskliga mognaden kommer vi att starka demokratin, öka våra chanser att nå de globala målen och samtidigt undvika många stora risker som vi står inför som mänsklighet.

Vi föreslår därför:

1 Att frågan om vuxenutveckling lyfts generellt i samhället, på samma sätt som vi driver och arbetar med frågor om jämställdhet och hållbarhet.

2 Att organisationer på ett medvetet och systematiskt sätt ger stöd inte bara till ledare och utvalda talanger, utan också alla medarbetares personliga mognad och utveckling.

3 Att mer resurser satsas på forskning om vuxenutveckling, exempelvis kring teoriutveckling, metoder och interventionsstudier det vill säga vilka insatser som har bäst effekt.

Det är viktigt för oss att understryka att det vi eftersträvar ska bygga på en veten­skaplig grund. Även om det är svårt att ge ett generellt recept på hur man kan stödja en positiv utveckling kan ett vetenskapligt fokus på detta område ge ökad kunskap och bidra till utveckling av ett allt mer funktionellt förhållningssätt både på individ och samhällsnivå.

För många människor är en ständig personlig utveckling något naturligt samtidigt som samhällets behov av mogna individer har blivit större än någonsin tidigare. På samma sätt som Sverige är ett föregångsland avseende jämställdhet och hållbarhet kan vårt land bli en inspirationskälla i frågor som rör visdom och personlig mognad. Låt oss gripa denna möjlighet och låt oss göra det tillsammans, innan det är för sent.

Ämnen i den här artikeln:

Stress
Företagande
Psykologi
Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Niklas Adalberth, grundare av Stiftelsen Norrsken foundation 

Katarina Berg, global HR-chef på Spotify 

Tomas Björkman, grundare av Stiftelsen Ekskäret och författare 

Stefan Einhorn, professor vid Karolinska Institutet och författare 

Kristina Elfhag, leg psykolog, med dr och forskare vid Karolinska institutet 

Jan Artem Henriksson, medgrundare av Selfleaders och Relate 

Thomas Jordan, docent och konfliktforskare vid Göteborgs universitet 

Stefan Krook, ordförande i Stiftelsen Goodcause 

Christin Mellner, forskare i arbetspsykologi vid Stockholms universitet 

Anders Richtnér, docent och vd för Handelshögskolan i Stockholm executive education 

Emma Stenström, docent vid Handelshögskolan i Stockholm och kursansvarig Global challenges 

Kristian Stålne, lektor vid Malmö universitet och vuxenutvecklingsforskare

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt