Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Sänk skatten på arbete redan från 64 års ålder”

Elisabeth Svantesson, Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson.
Elisabeth Svantesson, Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson. Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT

Budgetmotion från M. Om Sverige ska stå starkt i en globaliserad värld måste vi ­förbättra villkoren för jobb och företagande. Sänkt kapitalkrav för att starta ­aktiebolag, höjt fribelopp för studenter och skattelättnader redan från 64 års ålder är fyra av förslagen i vår budgetmotion, skriver tre ledande moderater.

Sverige står inför flera omfattande utmaningar framåt, men också stora möjligheter. Vi möter människor som bryter upp från anställningar, pendlar långt, stretar med studier, sliter som företagare och kämpar för att få vardags- och familjelivet att gå ihop samtidigt som de vänder på varje krona. Människor som ger sig ut på något nytt, många gånger under tuffa förhållanden och de arbetar hårt. För de vill mer, och de har mer att ge. Nya utmaningar, nya företag, nya jobb. Vi ska inte bara göra det möjligt, vi ska göra det lättare.

Moderaternas uppgift de kommande åren är att utveckla reformförslag så att människor och företag i en allt mer krävande omvärld kan lyckas bättre än i dag. Inom kort kommer vi att presentera vår vårmotion med samlade förslag för fler jobb. Det handlar bland annat om satsningar på över en miljard kronor på jobb- och omställningsreformer så att fler kan komma in, men också växa på arbetsmarknaden.

I dag möter svenska företag en allt tuffare internationell konkurrens. Länder i vår omvärld växer och blir rikare, utan att den svenska exporten hänger med. Och även om svenska innovatörer söker flest patent i relation till vår ekonomis storlek så är vår förmåga att omsätta dessa till företag betydligt sämre. Om Sverige ska kunna stå starkt i en globaliserad omvärld måste vi förbättra villkoren och förutsättningarna för innovation, entreprenörskap och företagande.

Utvecklingen innebär även ett nytt omställningsstryck på arbetsmarknaden som människor runt om i Sverige märker i sin vardag. Där förutsättningarna för att kunna börja om, till exempel om företaget på orten tvingats skära ned eller flytta, är för begränsade. Och för den som ännu aldrig fått chansen på arbetsmarknaden eller för den med kort utbildning kan trösklarna in kännas omöjligt höga. I ett Sverige som kan mer måste möjligheterna för människor att jobba, lära nytt och vidareutbilda sig bli betydligt bättre, oavsett vart i livet man befinner sig, även om man har barn, lån eller familj.

Det här är avgörande framtidsfrågor för Sverige. Och det är i dessa utmaningar som vi tar vår utgångspunkt när vi lägger våra förslag. Vårt fokus är jobben. Det är genom fler jobb som vi kan säkerställa andra angelägna satsningar. Därför kommer följande delar att vara särskilt prioriterade i Moderaternas vårmotion:

1. Fler vägar in till det viktiga första jobbet. Moderaternas och Alliansens reformer i regeringsställning möjliggjorde över 300.000 fler i arbete. Men många av de lösningar vi gick till val på 2014 byggde i alltför hög utsträckning på det utanförskap som Sverige stod inför flera år tidigare. Att bekämpa det nya utanförskapet handlar i hög utsträckning om att ge unga och utrikesfödda effektiva och riktade insatser för att kunna komma in på arbetsmarknaden.

Låg utbildningsnivå är en av de mest omfattande utmaningarna. Arbetslösheten bland de som saknar gymnasial utbildning är mer än dubbelt så hög jämfört med dem som har gymnasial utbildning. Därför föreslår vi 200 miljoner för att rätten att läsa in såväl grundläggande som särskild behörighet till högskolestudier på Komvux ska utökas till att bli en generell rättighet som omfattar alla som är behöriga till sådan utbildning.

Vi vill också införa matchningsanställningar, en ny anställningsform som ska hjälpa långtidsarbetslösa och utöka lärlingsjobben till att även omfatta långtidsarbetslösa och nyanlända, en grupp med särskilt stora svårigheter att få det första viktiga jobbet. En sammanlagd satsning på 240 miljoner.

2. Fler jobb i växande företag. För att fler ska få jobb behöver vi också fler företag som vill anställa. Tillsammans med Alliansen har vi genomfört många viktiga förbättringar. Det har blivit mer lönsamt att starta och driva företag, och vi genomförde närmare 600 regelförenklingar. Nu behöver vi gå vidare.

Fyra av fem nya jobb skapas i företag med mindre än 20 anställda. Företag måste ges möjlighet att utvecklas, få växa och skapa fler jobb. I Moderaternas vårmotion finns det därför tre konkreta reformer för växande företag.

För att göra det lättare för fler att starta nya företag vill vi att kravet på aktiekapital halveras till 25.000 kronor. Vi föreslår att rätten till tjänstledighet för att starta företag förlängs från dagens sex månader till minst ett år. Det gör det enklare för fler att våga ta steget till entreprenörskap. Vi vill även att mikroaktiebolag undantas från viss administration, så de kan fokusera på att driva verksamheten snarare än att fastna i onödigt pappersarbete.

3. Bättre förutsättningar för omställning och ett längre arbetsliv. Vi behöver öka möjligheterna för människor att både byta karriär mitt i livet och arbeta längre. Då behöver det bli enklare att gå från anställning till företagande, men också att skola om sig eller pröva ett nytt jobb. Det kan handla om undersköterskan som efter ett antal yrkesår vill vidareutbilda sig till sjuksköterska, eller administratören som helt vill byta spår till lärare, då ska förutsättningarna finnas för att göra det.

För att öka möjligheterna att kombinera arbete och studier vill vi att fribeloppet, den inkomst man kan tjäna utan att studiemedlet minskar, höjs från dagens dryga 170.000 kronor till över 200.000 kronor per kalenderår. Vi vill att möjligheterna till extra studieveckor för den som fyllt 40 år ska utökas och åldersgränsen för studiemedel höjas till 60 år. Det här är viktiga steg mot en mer flexibel och modern arbetsmarknad där människor har goda möjligheter att byta inriktning och karriär. Där människor ges flera chanser i livet. Det är en satsning på 147 miljoner.

Det måste också löna sig bättre för den som vill stanna kvar på arbetsmarknaden och bidra längre. I dag får 65-åringar en skattelättnad för att stanna kvar på arbetsmarknaden. Ytterligare steg behöver nu tas. Därför föreslår vi att det redan från 64 års ålder ska vara lägre skatt för att jobba mer – en satsning på 500 miljoner. Förslaget beräknas stärka hushållsekonomin för uppemot 70.000 personer. Att erfarna medarbetare vill jobba längre ska inte straffa sig – det ska löna sig.

Stefan Löfven står handfallen inför Sveriges utmaningar. Ökade kostnader för att anställa unga och äldre, minskade husavdrag och höjd bensinskatt innebär ett hårt slag mot såväl hushåll som mot företagare i hela landet. Sammanlagt uppgår de höjda skatterna på jobb och företagande till 27 miljarder kronor. Konjunkturinstitutet bekräftar att regeringens politik bedöms sänka den potentiella arbetskraften och höja jämviktsarbetslösheten. Det här är fel väg för Sverige.

Nu krävs reformer som tar sikte på de nya utmaningar vårt land står inför. Det finns en god grund att bygga vidare på. Sverige har haft tillväxt, sysselsättningen har ökat och vi är det enda land i EU där statsskulden har minskat under krisen. I den moderata vårmotionen lägger vi förslag för att Sverige ska kunna mer, möta utmaningar och ta vara på möjligheter utan att kompromissa med långsiktigt ansvar för statens finanser.

Läs mer. Fler debattartiklar på DN Debatt

• 22 april. ”Alla mellan 18 och 24 bör kallas till medborgartjänst”. Vi förslår en allmän, obligatorisk medborgartjänst för alla i 20-årsåldern, skrev nio politiker, fackföreträdare och forskare. Läs debattartikeln

• 21 april. ”Finland är inget föredöme – skolframgångarna feltolkas”. Den finländska skolans framgång är inte frukten av politiska ­reformer. Sentida skolpolitik har tvärtom lett till försämringar, skrev forskaren Gabriel Heller Sahlgren. Läs debattartikeln

• 20 april. ”Vi stämmer högskola för dålig utbildningskvalitet”. Connie Dickinson lade två års studier och över 180.000 kronor på en u­tbildning vid Mälardalens högskola som var så dålig att den nu kan tvingas stänga. Läs debattartikeln

• 20 april. ”Det behövs en statlig haveri­kommission för att utreda sjuksköterskornas villkor”. Det finns i dag hela vårdavdelningar utan en ­enda fast anställd ­sjuksköterska. Det innebär ytterst att vården försämras, skriver överläkaren Åke Andrén-Sandberg. Läs debattartikeln

• Fler debattinlägg på DN:s debattsida

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.