Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2021-10-25 22:38

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/sankta-loner-for-invandrare-ar-fel-vag-att-ga/

DN DEBATT REPLIKER

DN Debatt Repliker. ”Sänkta löner för invandrare är fel väg att gå”

REPLIK DN DEBATT 13/10.

LO-ekonomerna Thomas Carlén och Torbjörn Hållö: Det är bättre att erbjuda arbetsgivare subventioner när de anställer långtidsarbetslösa.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

DN Debatt den 13 oktober tar sig forskarna Nora Sánchez Gassen, Rolf Elmér och Per Skedinger an problematiken kring den höga arbetslösheten bland utrikes födda. De presenterar fem åtgärdsförslag.

Vi välkomnar en diskussion kring den höga arbetslösheten. Och vi instämmer i artikelförfattarnas första fyra förslag. Men i det femte förslaget dyker ett antikverat tankegods upp: sänk de lägsta lönerna på arbetsmarknaden för att skapa fler lågkvalificerade jobb.

Det finns en rad invändningar mot ett sådant förslag:

● För det första finns empiriska studier, bland annat av årets Nobelpristagare i ekonomi David Card, som påvisar att högre lägstalöner inte alls behöver leda till färre jobb. I Tyskland har krav på lägstalöner införts och därefter höjts utan att detta menligt påverkat sysselsättningen.

● För det andra kan inte lågkvalificerade jobb öronmärkas till just utrikesfödda arbetslösa som saknar gymnasieutbildning.

● För det tredje riskerar sänkta löner att hämma strukturomvandlingen och produktivitetstillväxten i ekonomin.

● För det fjärde leder lägre löner till att ännu fler människor som har ett jobb ändå inte kan försörja sig på sitt arbete. Staten kommer därmed behöva kompensera med höjda bidrag och ersättningar.

Artikelförfattarna föreslår att sänkta lägstalöner enbart ska gälla nya jobb som inte redan existerar. Detta tyder på en bristande förståelse för hur arbetsmarknaden och lönebildningen fungerar i verkligheten.

Det är även något oklart om detta betyder att förslaget ska gälla för nya yrken som inte finns i dag, eller för nyanställningar i befintliga yrken. Att skapa nya yrken, som bevisligen inte behövs torde vara svårt. Och att enbart sänka lönerna för nyanställningar fungerar inte. Det skulle spilla över på alla anställda i berörda yrken.

Vi förespråkar i stället en framåtriktad politik som stärker Sverige som kunskapsnation med produktiva jobb som det går att utvecklas i och med löner det går att leva på. För dem som saknar gymnasieutbildning är utbildningsinsatser därför helt avgörande, oavsett var man är född.

Riktade insatser är betydligt mer effektiva än generella lönesänkningar som på sikt skulle drabba alla som har eller ändå skulle få ett jobb i de utpekade yrkena. Att erbjuda arbetsgivare subventioner när de anställer långtidsarbetslösa, exempelvis genom arbetsmarknadens parters modell med så kallade etableringsjobb, är därför en klokare politik.

En avgörande pusselbit för att få fler i arbete är att kraftfullt öka de offentliga investeringarna. LO har nyligen presenterat investeringsprogrammet ”Nystart för vanligt folk” med förslag på bristutbildningar, ökat underhåll av vägar, stöd till bredbandsutbyggnad och andra viktiga investeringar. En politik av detta slag har potentialen att ge en stark jobbutväxling.

Ämnen i artikeln

Integration

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten.

De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till dn.se. DN granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen dn.se.

Grundreglerna för kommentarer är:

  • håll dig till ämnet
  • håll en god ton
  • visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.

I övrigt gäller de regler för kommentarer som framgår av Ifrågasätts användarvillkor och som du godkänner i samband med att du skapar ett konto för kommentering. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. DN kan genom eget beslut ta bort kommentarer.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt