Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Satsa på de ensamma mammorna”

Åtgärdspaket. För varje år som går blir det svårare att vara ensamstående mamma. Trenden mot ökad fattigdom måste brytas, skriver Lena Sommestad (S).

Sverige har blivit allt rikare. På bara tio år har ett genomsnittligt svenskt hushåll ökat sin inkomst med mer än 40 procent. Ändå talas det ständigt om att pengar saknas. Skola och välfärd är i kris. Fattigdomen växer. Vad beror denna knapphet på, mitt i överflödet?

Svaret är att ojämlikheten har ökat. Rikedomen kommer inte längre alla till del. Hårdast drabbas barn till ensamstående mammor. Före 1990 levde ensamstående mammor i Sverige på ungefär samma standard som andra. Så är det inte längre.

I dag lever nästan en tredjedel av Sveriges ensamstående mammor i relativ fattigdom. Det betyder en disponibel inkomst på under 60 procent av medianinkomsten, knappt 14 000 kronor per månad. För tio år sedan var andelen relativt fattiga mammor bara drygt tio procent. Det blir alltså svårare för varje år som går att vara ensamstående mamma.

Låg ekonomisk standard påverkar både föräldrar och barn, hela livet. Det är tufft att inte veta hur man ska ha råd med nästa hyra, eller om barnen kan följa med på nästa klassresa. Att ständigt behöva välja, och att ständigt tvingas välja bort.

I en undersökningen utförd av SCB svarade över hälften av alla ensamstående mammorna att de någon gång det senaste året hade haft svårt att klara sina löpande utgifter, och att de inte skulle klara en oförutsedd utgift på 8 000 kronor.

Två tredjedelar av alla ensamstående mammor bor i hyresrätt, mot en tredjedel av befolkningen i stort. Nästan hälften är trångbodda. Ensamstående mammor lider oftare än andra av fysisk och psykisk ohälsa, ofta kopplad till oro runt boendet.

S-kvinnor kräver att trenden med växande fattigdom bland ensamstående mammor bryts. Vi vill se en kraftfull politik som skapar rättvisa livsvillkor för ensamstående mammor och deras barn.

Vi föreslår ett åtgärdspaket i fyra punkter:

1 Höj kvinnolönerna. Kvinnor har sämre villkor och lägre lön än män. Lägst lön har ensamma mammor. Här läggs grunden till kvinnors och barns låga levnadsstandard. Offentlig sektor, där många kvinnor arbetar, måste gå före med bättre löner och arbetsvillkor. Lönekartläggningar för att säkra jämställda löner ska genomföras varje år. Heltid ska också vara en rättighet för alla på hela arbetsmarknaden.

2 Förbättra välfärden. Ensamma mammor har i dag sämre anknytning till arbetsmarknaden än andra löntagare, enligt LO. Förskola och fritids av hög kvalitet är viktigt i synnerhet för ensamstående föräldrar. Det ger stöd och trygghet i vardagen. Barnomsorg ska också finnas på alla tider när föräldrar arbetar. Också ensamstående föräldrar ska kunna ta jobb som erbjuds på obekväm arbetstid.

3 Höj barnbidragen och indexera underhållsstödet. För att barnfamiljer ska kunna leva på samma standard som andra hushåll krävs en stark familjepolitik. I Sverige har barnbidragen spelat en nyckelroll i familjepolitiken ända sedan 1940-talet. S-kvinnor vill se en rejäl höjning av barnbidraget. Vi vill också höja och indexera underhållsstöden, som är viktiga för många ensamstående föräldrar. Det bör vara självklart att underhållsstödet följer prisutvecklingen. Nu urholkas värdet av stödet för varje år som går, och familjer med underhållsstöd halkar efter i inkomst.

4 Höj bostadsbidraget och bygg hyresrätter. Besparingarna på bostadsbidraget har slagit hårt mot ensamstående mammor, som har svårt att ge sina barn en bra bostad i dag. Inkomsttaket har legat still sedan 1997, samtidigt som hyrorna och boendepriserna ökat kraftigt. Det byggs för få nya bostäder, och bara en fjärdedel av dem är hyresrätter. Allt fler hyresrätter ombildas också till bostadsrätter och stänger ute de som har svårt att ta lån. S-kvinnor vill se höjda bostadsbidrag och fler nybyggda bostäder, i synnerhet hyresrätter.

Vi är övertygade om att en kraftfull satsning på ensamstående mammor inte bara är möjlig. Den är nödvändig. Om Sverige ska blomstra även i framtiden så måste vi investera i våra barn.

Aldrig tidigare har Sverige varit så rikt som nu. I vårt rika välfärdssamhälle har vi råd att omfördela till dem som behöver resurserna bäst. Föräldraskap ska inte leda till fattigdom.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.