Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Satsning på de svaga när M rustar inför 2014”

Jobben fortsatt viktigast. För att kunna möta en modern arbetsmarknad behöver Sverige ett modernt arbetarparti, ett parti som har blicken riktad framåt. Det skriver Kent Persson och Per Schlingmann när de presenterar moderaternas färdplan för att vinna valet om två år.

I dag presenterar Kent Persson, partisekreterare och Per Schlingmann, chefsstrateg, Nya Moderaternas färdplan för att vinna valet 2014.

Vi har snart nått halvtid i mandatperioden och närmar oss samtidigt ett läge då vi tillsammans med Alliansen i sex år burit människors förtroende att leda Sverige. Nu börjar arbetet på allvar med att rusta partiet för att söka förnyat förtroende av väljarna i de allmänna valen 2014. Som utgångspunkt för detta arbete har partiet utarbetat en första strategi som ligger till grund för att nå vårt mål – en tredje valframgång. Utmaningen är omfattande och för att lyckas måste vi fortsätta förnyelsen, skärpa samhällskritiken och utveckla en tydlig framtidsagenda.

En avgörande utgångspunkt är hur Sverige har utvecklats och vilka utmaningar vi står inför. Alliansens gemensamma reformer har lett till att utanförskapet är betydligt mindre nu än 2006. 200.000 fler har ett jobb att gå till i dag. Stora utmaningar kvarstår dock. Arbetslösheten är fortfarande för hög i vissa grupper, särskilt bland unga och utrikes födda.

Sveriges unga kliver i dag ut på en helt ny arbetsmarknad som dessutom är i förändring. Det är en arbetsmarknad som ställer allt högre krav på kunskap, prestation och flexibilitet och som hela tiden påverkas av skeenden i vår omvärld.
Sverige behöver en politik som kan förhålla sig till detta och som kan skapa förutsättningar för att Sverige inte bara hänger med i utvecklingen, utan snarare förmår ligga steget före. I våras tillsatte Moderaterna fem centrala arbetsgrupper med uppdrag att utveckla politiken inom ett antal prioriterade områden. Behovet av fortsatta reformer är stort.

Vår bedömning är att den viktigaste frågan i valrörelsen 2014 kommer att bli vilket politiskt alternativ som har bäst politik för hur jobben kan bli fler. Jobbfrågan är därför helt central i vår färdplan mot 2014.

Arbetsmarknaden ser allt mindre ut som den tidigare gjorde med en tydlig uppdelning mellan arbetare och tjänstemän. Vår utgångspunkt är att forma en politisk agenda som utgår från den arbetsmarknad som växer fram. Det handlar om att föra en politik som stimulerar framväxten av en mångfald av jobb, att belöna Sveriges samhällsbärare men också att främja kunskapsintensiva jobb liksom arbeten med lägre trösklar. Konflikten kommer att stå mellan de som blickar framåt och de som har ett tillbakablickande perspektiv.

Vi blickar framåt och vårt grundbudskap blir därför att Sverige behöver ett modernt arbetarparti. Nya Moderaterna är detta parti.

Att vara ett modernt arbetarparti förpliktigar och därför är några saker särskilt viktiga.

• Vi utgår från den arbetsmarknad som växer fram, inte den som var. Ökad rörlighet, fler tillfälliga anställningar och högre krav gör att arbetslivet ser väsentligt annorlunda ut i dag än vad det har gjort. Näringar förändras och nya växer fram. Attityder och värderingar ändras också – fler byter arbetsplats oftare. Hållbarhetsdimensionen blir viktigare. Trygghet i arbetslivet kommer inte att innebära livslång anställning. I stället handlar det om att få möjligheter att möta alla de förändringar som kännetecknar det nya arbetslivet.

• Vi inser att konkurrenskraft är viktigt för jobben, att vi är en del av en global konkurrensutsatt ekonomi. Svenska företag konkurrerar med företag i hela världen. God infrastruktur och bra företagsklimat är centralt för att få fler företag att starta, stanna och växa i Sverige. Vi tittar för närvarande på hur vi ytterligare kan stärka villkoren för företagande och entreprenörskap och hur vi i ännu högre utsträckning kan främja forskning och underlätta för innovationer. Många insatser sker på ett nationellt plan men mycket kan göras lokalt för att förbättra näringslivsklimatet. Här kommer moderatledda kommuner att behöva axla ett betydligt större ansvar framöver.

• Vi begriper vikten av incitament och driver en tydlig arbetslinje som gör det mer lönsamt att arbeta. Nya Moderaterna har drivit en intensiv reformpolitik för att stärka värdet av arbete. Det ska löna sig att arbeta och ta ansvar – det är arbetslinjen. Fler i arbete behövs om vi ska kunna förstärka välfärden. Vi har genom viktiga reformer, främst jobbskatteavdragen, stärkt drivkrafterna för arbete. Vi vill fortsätta detta arbete, göra det ännu mer lönsamt att arbeta samt vårda och följa upp reformerna av trygghetssystemen.

• Alla människor behövs och alla jobb behövs. Alliansen har sänkt arbetsgivaravgiften för unga under 26 år, halverat restaurangmomsen och infört de populära RUT- och ROT-avdragen. Det har skapat tusentals nya jobb i sektorer som för många, inte minst unga, erbjuder en första väg in på arbetsmarknaden. En viktig fråga inför valen 2014 är hur vi kan sänka trösklarna in på arbetsmarknaden ytterligare.

• Vi förstår att kraven ökar och att det är viktigt att förstärka människors praktiska erfarenhet och anställningsbarhet. Skolan har en viktig roll när det gäller att rusta våra ungdomar för arbetsmarknadens krav. Att vi har ett utbildningssystem med en tydlig koppling till arbetsmarknaden och en arbetsförmedling som matchar arbetssökande mot jobb är centralt. Praktik, lärlingsutbildning, arbetsmarknadsutbildningar och subventionerade anställningar är exempel på redan genomförda insatser. Men det finns mer kvar att göra. Hur vi hittar nya, effektiva sätt att underlätta för de grupper som har svagast förankring på arbetsmarknaden är därför en av våra mest prioriterade frågor inför 2014.

För att kunna möta en modern arbetsmarknad behöver Sverige ett modernt arbetarparti. Ett parti som har blicken riktad framåt, som tar ansvar för ekonomin och förmår komma med nya, kreativa lösningar. Ett parti som inte ser förändring och rörlighet som ett hot, utan som uppmuntrar och bejakar framväxten av ett nytt Sverige. Sverige har mycket goda förutsättningar och behöver en politik som tar tillvara på dessa.

2014 ska väljarna mötas av ett modernt arbetarparti med nya idéer kring hur vi gör Sverige ännu bättre. Ett parti som tar vara på möjligheter och som sätter fler jobb, trygghet och bredare vägar in på arbetsmarknaden främst.

Kent Persson, (M) partisekreterare
Per Schlingmann, (M) chefsstrateg

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.