Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Satsning på solceller kan göra Sverige helt förnybart 2020”

Sveriges solinstrålning kan mäta sig med Tysklands, skriver fyra forskare och experter inom förnybar energi.
Sveriges solinstrålning kan mäta sig med Tysklands, skriver fyra forskare och experter inom förnybar energi. Foto: Elin Berge/TT

Bra för ekonomin. I dag presenterar vi nya beräkningar som visar att Sverige skulle kunna ha ett 100 procent förnybart elsystem redan 2020. Framför allt krävs en satsning på solceller samtidigt som utbyggnaden av vindkraft och biokraft fortsätter i samma takt som i dag, skriver fyra forskare och experter inom förnybar energi.

Nyligen presenterades den blocköverskridande energiöverenskommelsen om att Sverige ska ha 100 procent förnybar el till 2040. Våra beräkningar visar att vi skulle kunna nå målet redan 2020. Det är tekniskt genomförbart och kostnaden för elproduktion från nya anläggningar för sol- och vindkraft är eller kommer snart att vara den billigaste nya energin. Detta gäller i synnerhet om man tar hänsyn till de så kallade externa kostnaderna för klimatpåverkan och miljö som andra energislag ger. Genom fortsatt energieffektivisering, utbyggnad av elproduktion från vind och sol kan Sverige nå miljömål och samtidigt skapa tusentals nya arbeten i grön sektor.

På uppdrag av Världsnaturfonden WWF Sverige, Naturskyddsföreningen, Greenpeace och organisationen 100 procent förnybart har vi räknat på tre olika scenarier för hur Sverige skulle kunna få ett 100 procent förnybart elsystem: 2020, 2025 och 2030. De olika scenarierna innebär olika ambitionsnivåer för förnybart, men alla är fullt genomförbara och dessutom medför de en rad andra fördelar för omställningen av energisystemet i stort och för arbetet med att nå Sveriges miljömål. En kostnadseffektiv omställning till ett hållbart elsystem ger god leveranssäkerhet, minskar klimatpåverkan och ger oss möjlighet att exportera elenergi med låg klimatpåverkan till andra länder. Ett 100 procent förnybart elsystem säkrar industrins konkurrenskraft och skapar goda förutsättningar för ekonomisk utveckling i hela landet.

Med energiöverenskommelsens planer att öka förnybar elproduktion med endast 18 TWh till år 2030 är risken stor att Sverige helt och hållet missar målet.

År 2015 levererade kärnkraft 54,4 TWh och fossilkraft 2,5 TWh samtidigt som Sverige hade ett nettoöverskott på 22,6 TWh el som exporterades. Vi har beräknat hur ett förnybart elsystem och effektiviseringar kan täcka ett produktionsbortfall i storleksordningen 42 TWh om det blir ett normalår för vind- och vattenkraft.

Scenario 2020. I detta scenario fortsätter vindkraften att byggas ut med ytterligare 28  TWh från dagens nivåer. Vi har utgått från normalårsproduktionen 2015 samt räknat med att den installerade effekten ökar med 18  procent per år. De senaste nio åren ökade de årliga installationerna med 27 procent. Vi får en avsevärt lägre ökningstakt än de senaste åren. Förutom landsbaserad vindkraft finns också flera parker till havs med tillstånd klara. Någon skulle kunna byggas på ett par år. Vi räknar med att en ny havspark kan ge ett tillskott på 3 TWh 2020.

Utbyggnaden av solceller ökar med 4 TWh under denna period. Takten på utbyggnad av solkraft kan jämföras med de länder där det införts nettodebitering eller inmatningstariffer, såsom Tyskland, Italien, Spanien och Nederländerna som tydligt svarat med en ökning av installationer på införandet av styrsystem. När det gäller energieffektiviseringsåtgärder räknar vi med att de utvecklas i samma takt som de senaste fem åren vilket innebär besparingar på 5 TWh. El från bioenergi som genereras i  ombyggda eller bättre utnyttjade kraftvärmeanläggningar kommer att kunna ge 5 TWh mer el.

Scenario 2025. I detta scenario ser vi i stort sett samma utvecklingstakt som de senaste åren. Effektiviseringarna minskar elenergibehovet (7 TWh) och det blir utrymme för ökning av elenergiförbrukningen, till exempel inom transportsektorn. Solenergin utvecklas i  lugnare takt med 7 TWh. Den årliga utvecklingstakten för vind 28 TWh och biokraft 5 TWh blir också lägre, det går långsammare än vad som är möjligt.

Scenario 2030. Att vänta till 2030 med att ställa om till ett helt förnybart elsystem innebär en rejäl inbromsning av utbyggnadstakten för förnybart (10 TWh solenergi, 28 TWh vind, 5  TWh biokraft) och energieffektiviseringarna (8 TWh). I scenariot finns det möjlighet att bygga mer ny produktion än vad som behövs inom landet och överskottet av förnybart producerad elenergi kan exporteras till våra grannländer för att där ersätta fossilkraft och kärnkraft.

Sverige har utmärkta förutsättningar för förnybar energi med en lång och blåsig kuststräcka, bra höjdskillnader och riklig nederbörd för vattenkraften och är glest befolkat med stora landarealer. Sveriges solinstrålning kan faktiskt mäta sig med Tysklands, världstvåan i solel vars installerade effekt för närvarande är 300 gånger större än Sveriges (som en följd av mer generösa stödsystem). Utöver de rent naturliga förutsättningarna har Sverige också ett industriellt kunnande. Med statens försorg har detta i ett energihistoriskt perspektiv bidragit till bildandet av flera samarbeten mellan myndigheter och företag som har bidragit till effektiv elförsörjning och främjat industriell utveckling och exportframgångar.

Med energiöverenskommelsens planer att öka förnybar elproduktion med endast 18 TWh till år 2030, genom ett förlängt och utökat elcertifikatssystem, är risken stor att Sverige helt och hållet missar målet till år 2040. Våra scenarier visar att åtminstone dubbelt upp, 36 TWh ny förnybar eltillförsel, behövs för att upprätthålla elbalansen samtidigt som eleffektivisering utgör en kraftfull energiresurs för slutanvändarna.

Vi ser framför allt tre fördelar med ett 100 procent förnybart elsystem:

Foto:

Det är det mest kostnadseffektiva sättet att trygga framtidens elförsörjning samt uppnå miljö- och klimatmål.

 

 

Foto:

Vi utnyttjar Sveriges mycket goda förutsättningar att klara effektbalansen med en hög andel förnybar energi.

 

 

Foto:

En omställning till ett förnybart elsystem tryggar framtiden för den elintensiva industrin och skapar dessutom fler arbetstillfällen i  hela landet.

Utbyggnaden av ett helt förnybart elsystem leder till ekonomisk verksamhet med ökade beställningar till industri, projekterings- och anläggningsföretag. De investeringar som krävs kommer att omsättas inom landet. Som föregångare får vi en expansiv utveckling och en förbättrad energiförsörjning med mindre miljöpåverkan för en långsiktigt hållbar utveckling.

DN Debatt.12 juli 2016

Debattartikeln
Fyra forskare och experter inom förnybar energi:
”Satsning på solceller kan göra Sverige helt förnybart 2020” 

Repliker
Fyra forskare och experter inom förnybar energi:
”Starkt folkligt stöd för förnybart elsystem”
Magnus Olofsson, Svenska Energiinstitutet:
”Stamnätet en flaskhals”
Lars Wiegert, en av grundarna till Miljövänner för kärnkraft:
”Sol- och vindlobbyn struntar i naturlagar” 
Sivert Göthlin, tidigare ansvarig för driften av Vattenfalls elproduktion:
”Solceller ett uruselt alternativ i Sverige”

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.