Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Skärp hanteringen av pass för att förebygga terrorresor”

60 000 svenska pass anmäls som borttappade varje år. Nu vill Moderaterna skärpa kontrollen och göra det dyrare för den som tappar passet flera gånger.
60 000 svenska pass anmäls som borttappade varje år. Nu vill Moderaterna skärpa kontrollen och göra det dyrare för den som tappar passet flera gånger. Foto: Magnus Hallgren

Höj säkerheten. Attentatet i Köpenhamn och den skärpta hotbilden mot Sverige gör det ­nödvändigt med nya åtgärder mot terrorism och radikalisering. Gör det ­dyrare för den som tappar bort sitt pass att få ett nytt – och låt polisen kalla till samtal, skriver ­moderaterna Anna Kinberg Batra och Beatrice Ask.

Attentatet i Köpenhamn var en attack på såväl det öppna danska samhället som det fria ordet. En judisk församling i Europa har återigen utsatts för hat och dödligt våld.

Det avskyvärda terrordådet i vårt grannland påminner oss om att denna typ av hot är en verklighet även i vår del av världen. Attentaten i Köpenhamn och Paris ökar oron för våldsdåd också i vårt land. Sedan sprängningen på Drottninggatan 2010 har den hotbild mot Sverige som Säkerhetspolisen använder höjts. Utvecklingen i vår omvärld påverkar oss och läget är allvarligt.

Den terrorism och ökade radikalisering i vår närhet som vi nu ser är oacceptabel och kräver tydliga åtgärder. Sverige kan inte blunda eller vara naivt inför denna utveckling. Arbetet för att förebygga och bekämpa terrorism har pågått i många år och alliansregeringen tog flera viktiga initiativ. Enligt vår uppfattning krävs nu ytterligare åtgärder. Konkreta insatser behövs här och nu, samtidigt som det långsiktiga arbetet för att förhindra och förebygga terrorism och radikalisering måste förbättras.

Några delar är särskilt viktiga:

Åtgärder för skärpt hantering av svenska pass är nödvändiga. Den illegala användningen av svenska pass är ett problem som har uppmärksammats av polisen, EU:s gränsbyrå Frontex och av svenska utlandsmyndigheter. Närmare 60.000 borttappade pass anmäldes 2013. Det kan inte uteslutas att en del av dessa används för att underlätta för extremister att resa ut och in i landet.

Svenska pass är tekniskt avancerade och svåra att förfalska. Men det är lätt att få ut pass och de biometrikontroller som skulle avslöja när fel person använder värdehandlingen finns inte på plats i någon större utsträckning vare sig i Sverige eller på andra håll i Europa.

Alliansregeringen tillsatte en utredning som särskilt ska se över om reglerna vad gäller utfärdande av pass bidrar till att svenska pass blivit vanliga att utnyttja illegalt.

Vi anser att en skärpning av passhanteringen är nödvändig. Nya Moderaterna föreslår därför att polisen ska ges möjlighet att kalla till samtal den andra gången man anmäler sitt pass försvunnet och ansöker om ett nytt. I Finland har man ett liknande förfarande som haft goda resultat hittills. Det bör också prövas om högre avgifter kan minska omsättningen av pass. I dag kostar det 350 kronor att få ett pass utfärdat. Vi föreslår att en person bara ska kunna få ett pass utfärdat till den kostnaden under en femårsperiod. Ett andra pass ska kosta mer. Ansöker man om ett tredje pass bör avgiften höjas ytterligare.

Säkerhetspolisen behöver få ökade resurser. Attacken i Köpenhamn visar att allvarliga hot finns i vår omedelbara närhet. Personer som reser till Syrien för att strida för IS samt allt fler aktiva våldsbejakande och extrema grupper är andra exempel som innebär att kraven på bland annat Säkerhetspolisen ökat.

Alliansregeringen satsade betydande summor på att öka förmågan att möta hotet från terrorismen. Vi höjde exempelvis anslaget till Säkerhetspolisen med cirka 60 procent under nio år.

Vår bedömning är att svenska myndigheter under en kortare tid klarar av att hantera det nuvarande läget. Men inget tyder i dagsläget på att de utmaningar som finns när det gäller att säkra tryggheten i ett fritt och öppet Sverige kommer att minska. Därför vill vi att Säkerhetspolisen ges ökade resurser. Vi utgår ifrån att regeringen tar in och bereder det underlag som behövs för sådana beslut.

Bättre verktyg för att stoppa och förebygga radikalisering. Vi kommer aldrig att acceptera att människor i Sverige värvas till extrema grupper som begår vålds- och terrordåd. Alliansregeringen inledde ett långsiktigt arbete för att stärka Sveriges förmåga att hantera de nya hoten. Vi avsatte resurser till olika former av avhopparverksamhet från extrema organisationer och utsåg Mona Sahlin till nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Mer resurser tillfördes för insatser för att värna demokratin och arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism.

Vi måste nu gå vidare i arbetet med bättre verktyg för att stoppa och förebygga radikalisering. Frågan får därför stort utrymme i Nya Moderaternas pågående förnyelsearbete, där en arbetsgrupp bland annat ska se över den ökade radikaliseringen och vilka konkreta åtgärder som behövs för att möta de hot dessa grupperingar utgör. Det kan till exempel handla om ett förbättrat samarbete mellan de svenska myndigheter som på olika sätt kan medverka till att upptäcka att människor i Sverige radikaliseras och utgör ett hot.

Starkare internationellt samarbete. Långsiktigt måste vi utveckla de internationella samarbeten som finns för att förebygga och förhindra terrorattacker och radikalisering. Mer kan göras på EU-nivå. Polisen är beroende av information från andra medlemsländer för att öka möjligheterna att kunna ingripa i tid och utreda brott. För att kunna förebygga terrorattentat skulle möjligheten att kartlägga resmönster med hjälp av passageraruppgifter vara ett viktigt verktyg. Ett förslag från ministerrådet har behandlats i Europaparlamentet, men inte röstats igenom. Det är bekymmersamt att frågan legat stilla i flera år.

Vidare kan samarbetet inom Europol, som inrättats för att förbättra polissamverkan mellan EU:s medlemsländer i syfte att bekämpa bland annat terrorism, förbättras.

Vi förutsätter också att regeringen nu agerar handlingskraftigt i Europeiska rådet för att se till att samarbetet mot terrorism ytterligare kan fördjupas på EU-nivå.

Detta är några av de viktiga steg som nu krävs för att stärka Sveriges förmåga att möta de hot från terrorism och radikalisering som vi sett prov på den senaste tiden. Alla ska kunna känna sig trygga i Sverige, oavsett vem man är eller vad man tror på.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.