Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Skatteavdrag sätter fart på framtidens delningstjänster”

En skruvdragare används i genomsnitt 15 minuter under hela sin livstid. Då är det rimligare att använda den gemensamt i stället för att varje hushåll äger var sin, skriver artikelförfattarna.
En skruvdragare används i genomsnitt 15 minuter under hela sin livstid. Då är det rimligare att använda den gemensamt i stället för att varje hushåll äger var sin, skriver artikelförfattarna. Foto: Fredrik Sandberg TT

Underlätta omställningen. Delningsekonomin gynnar miljön och öppnar för enklare jobb. Den växer och beräknas globalt omsätta 300 miljarder euro inom tio år. Vi vill underlätta för denna framtidsbransch med att göra de första 20 000 intjänade kronorna från delningstjänster skattefria, skriver Grön Ungdom, Muf och två företag.

Slå flera flugor i en smäll. Hantera integrationsutmaningen, tryck tillbaka det stora utanförskapet och hitta smarta lösningar på resursanvändandet. Med vårt nya förslag om ett skatteavdrag på tjänster inom delningsekonomin skapas lättillgängliga jobb samtidigt som vi använder våra resurser mer effektivt.

I omvandlingen av den svenska arbetsmarknaden pågår parallellt flera spännande trender. Produktion ersätts av tjänster, kunskapsintensiva yrken växer fram och rörligheten mellan yrken, studier och övrig sysselsättning ökar. Denna utveckling är i grunden positiv. Den innebär att människor i större utsträckning kan följa sina livsdrömmar och den tär mindre på planeten. Den har också lett till det stora svenska IT-undret, med en global exportmarknad för företag så som Spotify och Skype.

Det enkla svaret när nya branscher och idéer omkullkastar den gamla ordningen är att införa hinder och regleringar för att skydda det som har varit. Den vägen leder sällan till framgångar. Politiken behöver istället underlätta snarare än försvåra omställningen.

Den nyaste och kanske mest spännande trenden inom denna omvandling handlar om synen på delat ägande och hur vi använder resurser i samhället. Som en del av tjänstesamhället växer det nu fram en ny sektor inom det som kallas för delningsekonomin. Fenomenet handlar i grunden om en rationalisering av nyttjandet av resurser.

 

Den nya unga urbana generationen vill kunna spendera sina pengar och sin tid annorlunda. Värdet ligger inte nödvändigtvis i ägandet, utan snarare tjänsten i sig, dess tillgänglighet och hur den kan användas. 

Istället för att äga sitt transportmedel delar man det med andra eller nyttjar det som en tjänst. Här finns många bra exempel. Grupper för samåkning inom och mellan städer växer fram. Många storstäder i EU och Sverige har redan väl utbyggda hyrcykelsystem, som antingen byggts ut av kooperativ av eldsjälar eller av att kommunen använt reklam för att finansiera systemen. Men här finns också utvecklingspotential, i dag är det knappast lönsamt att till exempel dela sin cykel med en turist under sommarmånaderna. Istället för att varje hushåll äger varsin skruvdragare använder man en gemensamt. Det är mycket rimligare att bostadsrättsföreningen eller villakvarteret delar på sådana saker som till exempel en motorsåg. Istället för att ständigt köpa nya kläder delar man kläder med sina vänner eller hyr dem på ett klädbibliotek.

Delningsekonomin har redan satt fart i flera av världens stora ekonomier, mest utmärkande i USA, Storbritannien och Nederländerna, och beräknas växa för varje år. Stora och snabbt växande företag, så som Turo och AirBnB är redan en integrerad del av den nya ekonomin. Affärskonsultföretaget PWC beräknar att delningsekonomin omsätter 300 miljarder euro globalt inom tio år.

Detta nya sätt att se på resurser är i allra högsta grad rationellt. En skruvdragare används i genomsnitt 15 minuter under hela sin livstid. I städerna har vi trafikstockningar som en konsekvens av att många äger sitt eget fordon och inte utnyttjar transporter på ett effektivt sätt. Men den nya unga urbana generationen vill kunna spendera sina pengar och sin tid annorlunda. Värdet ligger inte nödvändigtvis i ägandet, utan snarare tjänsten i sig, dess tillgänglighet och hur den kan användas. Nya konsumtionsmönster uppstår, mönster som sätter ett omvandlingstryck på arbetsmarknaden men som också leder till att vi använder resurser mer effektivt och på ett mer klimatsmart sätt.

Denna utveckling borde regering och riksdag välkomna och underblåsa. Svenska arbetsmarknaden har tidigare klarat sig bra igenom strukturomvandlingar, och kommer klara det även denna gång. För att underlätta för omställningen föreslår vi nu en ny skattereform: delningsavdraget.

Grundidén är enkel: det ska vara lätt och billigt att få igång handel och handelsplattformar som bygger på idén om att dela redan befintliga resurser med andra. Detta vill vi underlätta med att göra de första 20 000 intjänade kronorna från delningstjänster skattefria. Dessutom finns skäl att se över regelkrånglet även för den som anlitar, här skulle man till exempel kunna slopa arbetsgivaravgiften. Inspiration kan delvis hämtas från schablonavdraget på att hyra ut sin bostadsrätt i andrahand. Avdraget har resulterat i att fler valt att hyra ut bostäder som annars stått tomma.

Vi tror att förslaget har flera fördelar. Resurser frigörs när användandet effektiviseras. Transportsektorn är en av de uppenbara vinnarna, där delning av bilar, cyklar och åkeriverksamhet kan bli betydande. Redan i dag växer bilpooler och hyrcykelsystem fram i våra städer.

Det kommer också hjälpa till med integration på en i övrigt stelbent arbetsmarknad. Nyanlända svenskar kan lättare skapa sig en egen inkomst. Detta kan ske parallellt med kompletterande studier, utbildning i svenska språket och i väntan på validering av betyg. Generellt öppnar förslaget upp för möjligheten för människor att skapa sig en mångfasetterad sysselsättning. Studier kan kombineras med taxiverksamhet, olika jobb kan kombineras med varandra.

Förändringar av skatter och arbetsmarknad skapar också utmaningar. Här är det till exempel uppenbart att regering och riksdag samtidigt måste se över en del av de trygghetssystem vi har. Hur kan vi öka tryggheten för egenföretagare? Hur kan vi se till så att oseriösa handelsplattformar straffas och att arbetsvillkor kan garanteras även när två individer ingår avtal? Det är frågor som politiken måste förhålla sig till oavsett om vårt förslag blir verklighet eller inte.

Innovationsrikedomen i delningsekonomin är uppenbar. Nya idéer och innovationer kring vårt resursanvändande uppstår dagligen. Låt oss möta detta med glädje och nyfikenhet, så som vi mött tidigare faser av utveckling. På samma sätt som vi varit föregångare inom IT kan vi nu bli föregångare inom delning. Låt oss gynna det som uppenbart tillhör framtiden. Vårt förslag till första steg i den riktningen är delningsavdraget.

DN Debatt.8 december 2015

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.