Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Skolverket har försatt skolan i en destruktiv situation”

Den juridiska vägledning angående skolavslutningar i kyrkan som Skolverkets generaldirektör Anna Ekström och undervisningsrådet Claes-Göran Aggebo ger rektorerna bygger på en oklar distinktion mellan religion och tradition. Detta tillstår de själva på DN debatt den 25 november och i den debatt som sedan följt, skriver Cristina Grenholm, kyrkosekreterare i Svenska Kyrkan.

Skolan kan fira religiösa högtider i kyrkan under förutsättning att de inte innehåller religiösa inslag. Men vissa inslag som kan uppfattas som religiösa kallas tradition. Den som ska vaka över att skollagens rågångar hålls är rektor. Genom att Skolverket tar sin utgångspunkt i något oklart, hopar sig problemen. Jag vill peka på två sådana.

1. Kyrkorummet förvandlas från fredat rum till konfliktarena. Enligt traditionen är kyrkorummet till för var och en som går in i det. Kyrkan är ofta det mest tillgängliga offentliga rummet i bygden och många fler än de som går i söndagens gudstjänst känner sig hemma där. Med Skolverkets oklara vägledning riskerar adventshögtiden att förvandlas till ett skådespel, där de agerande bedöms.

Har rektor fattat rätt beslut? Ingår verkligen det som prästen säger i det som överenskommits?

Detta kan varken försvaras med tradition eller religion. Tillsammans med andra religiösa helgedomar är kyrkorna rum för högtid, stillhet och eftertanke, och ska så vara.

2. Att dessutom hävda att vissa psalmer inte är religiösa inslag är direkt vilseledande. Svenska kyrkan har lång erfarenhet av att på ett öppet sätt göra den kristna trons berättelser tillgängliga för var och en som vill delta. Att känna till religiöst stoff är avgörande för att människor själva ska kunna ta ställning i religiösa frågor – både för och emot. Att gömma det som är mångas religiösa arv i vårt land bakom den överslätande rubriken ”tradition” är att motverka den kritiska granskning av religionen som skolan har till uppgift att förmedla.

Genom sin vägledning har Skolverket låtit skolan hamna i en situation som är destruktiv för alla inblandade. Vi är överens om att skolans undervisning inte ska vila på religiös grund, men det är inte detsamma som att det inte får förekomma beröring med det omgivande civilsamhället, med trossamfund och andra folkrörelser.

Snart är det jullov. Att eleverna inte bara vet varför vi firar jul, utan också gjorts delaktiga i julberättelsen, vill vi bidra till. Adventsfirande och skolavslutningar bör utformas med barnets bästa för ögonen. Det kan ske på skoltid eller efter skolveckans slut. Det är advent och ljusen tänds. För alla.

 

Cristina Grenholm, kyrkosekreterare Svenska kyrkan

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.