Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Skrotningen av TV4 News kortsiktig vinstmaximering”

Stenbecks affärsmodell. Nedläggningskuppen mot TV4 News är bara ett av många tecken på att Bonnierkoncernen gradvis överger sina publicistiska ambitioner. Principen snabba vinster till vilket pris som helst är en tragisk position för en koncern som ­hävdat att man haft andra ambitioner, skriver Jan Scherman och Göran Ellung.

Vid midnatt släcktes Sveriges enda tv-kanal för nyheter, TV4 News. Den blev bara 19 månader och är därmed en av de kortaste satsningarna i den svenska tv-historien. Den blixtsnabba nedläggningen av nyhetskanalen markerar ett dystert läge både för seriösa satsningar på samhällsjournalistik i tv och för den tidigare så ambitiösa Bonnierkoncernen, som nu alltmer agerar enligt principen att all verksamhet in i minsta detalj ska vinstmaximeras.

Detta var för övrigt en affärsmodell Jan Stenbeck tillämpade när han startade sina tv-kanaler och som på sin tid utsattes för hård kritik.

Beslutet att lägga ned TV4 News är fundamentalt fel och rimmar riktigt illa med det åtagande om mångfald och kvalitet som varit ledstjärnan för TV4, kommersiellt finansierad public service. För alla dem som arbetat med nyhetskanalen, för tittarna och för den statliga myndighet som gett kanalen ett eftertraktat sändningstillstånd, så är nedläggningen inget annat än ett svek.

Beslutet att skrota TV4 News är bara ett av många tecken på att Bonnier steg för steg lämnar sina publicistiska ambitioner och fokuserar allt på sista raden. Olika verksamheter har sålts som på ackord. Publicister trycks antingen nedåt i koncernens hierarkier, eller så trycks de ut.

Den 24 januari 2012 startade TV4 News. Då hade SVT för länge sedan lagt ner nyhetskanalen SVT24 och bytt ut nyhetsutbudet mot repriser av populära tv-serier. För oss båda som drivit frågan om att TV4 skulle utöka sitt nyhetsutbud så var starten i början av 2012 en glädjens dag. Våra kommersiella kolleger på danska TV2 News och norska TV2 Nyhetskanalen hade framgångsrikt redan etablerat liknande nyhetskanaler. Det tog 3–4 år för våra nordiska grannar att nå sina mål. Men det gick vägen.

TV4 News fick en bra start, distributionen utökades snabbt. Kanalen kunde efter ett halvår ses av mer än hälften av Sveriges tv-tittare. Styrkan att dygnet runt ha nyhetsservice visade sig direkt, och vid flera stora nyhetshändelser var News först med tv-bilder till tittarna.

Kanalen hade dessutom ett omfattande avtal med BBC. Det fanns plats för fördjupning och kommentarer.

Tittandet och annonsintäkterna utvecklades svagare än planerat. Detta är inget ovanligt.

När TV4 startade TV4 Plus 2002 så tog det tre år att komma till vinst. I dag står kanalen för nästan 25 procent av TV4-gruppens totala vinst.

I samband med nyhetssatsningen så genomfördes effektiviseringar så att TV4:s nyhetsservice blev billigare, kostnader flyttades från TV4 till det nystartade Nyhetsbolaget. Under 2012 minskade TV4:s kostnader för nyheter med 62 miljoner, vilket TV4-gruppen valt att ”glömma” i sin årsredovisning. I år minskar TV4:s kostnader ytterligare. Att enbart peka på Nyhetsbolagets förlust på 117 miljoner och inte dra ifrån TV4:s minskade kostnader är manipulation med siffror.

Till bilden hör att en ny plan togs fram för hur News skulle nå lönsamhet. Nyhetsbolagets styrelse godkände planen. Det var i februari 2013. De fackliga representanterna sa ja. Liksom alla ledamöter, inkluderat TV4:s vd.

Nedläggningskuppen mot News visar sig nu ha varit noggrant förberedd. I material som vi tagit del av så framgår det att man på TV4 sedan länge diskuterat nedläggning av News. I en hemlig utredning gjord redan i februari i år spekuleras det om att kidnappa News distributionsavtal:

”TV4 News sitter på ett par distributionsavtal som innehåller stora värden, som sannolikt kan exploateras på ett bra (bättre) sätt.”

Det framgår också att statliga Boxer, ägt av Teracom, drivit på och enligt interna mejl i förhandlingar krävt att sportprogram skulle flyttas över till News, som enligt Boxer också skulle byta namn till TV4 Sport senast i mars 2014. Detta innebär ju faktiskt att statens distributör har tagit på sig rollen att förändra den mediepolitik som regeringen gett Myndigheten för radio och tv att genomföra. Det är myndigheten som bestämmer vilka kanaler som ska finnas i marknätet, inte Boxer.

Hastigt och lustigt, tre månader efter att Nyhetsbolagets styrelse godkänt den nya planen för News, så gör samma styrelse tillsammans med de fackliga representanterna en helomvändning och beslutar att lägga ned kanalen. Trots att det i sak inte har hänt något – mer än uttolkningen av läget, viljan och uthålligheten. På det styrelsemötet var vi förstås bortplockade.

Ny vd hade tillsatts. Och så hade TV4:s vd blivit ny styrelseordförande.

Varför är det då över huvud taget intressant att gräva i denna historia? Är det inte rimligt att ett förlustprojekt med stora utmaningar framför sig läggs ned?

Vårt svar är att vi tycker att TV4 News blivit offer för en kortsiktighet som till alla delar är oförsvarlig.

Det var för 23 år sedan som vi bestämde oss för att sluta på Sveriges Television för att i stället ta anställning på den nystartade kommersiella tv-kanalen TV4. Vår drivkraft har varit viljan att vara med om en förändring, som innebär en breddning av mediemarknaden, ett alternativ till public service.

I det perspektivet var satsningen på ett Nyhetsbolag för samhällsjournalistik och en svensk nyhetskanal ett steg i rätt riktning. Minst lika viktigt som starten av programmet ”Kalla fakta”, som vi också var med om att genomföra i januari 1991. ”Kalla fakta” har ifrågasatts under åren, men programmet finns kvar – uthållighet, envishet och engagemang.

Vi drar tyvärr slutsatsen att Bonniers pressade ekonomiska läge har transporterats ut till vinstmaskinen TV4 och vidare till TV4 News. Och när viljan saknas så försvinner långsiktigheten. Hade det varit i dag så hade vi nog inte lämnat public service för ett kommersiellt bolag som visar så tydligt släktskap med Jan Stenbecks hårt kritiserade vinstmaximeringsmodell, där varje enskilt tv-program ska vara så lönsamt som möjligt.

När Bonnier nu återuppväcker Stenbeckmodellen så är det möjligt att utväxlingen på kort sikt kan bli ekonomiskt god. Men lika snabbt förlorar man sin trovärdighet när det gäller de omistliga publicistiska värden som finns i strävan efter mångfald och kvalitet.

Principen snabba vinster till vilket pris som helst är en tragisk position för en koncern som försökt övertyga allmänheten och beslutsfattarna om att man haft andra ambitioner.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.