Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

"Skyll inte krisen på giriga direktörer"

Vi måste slå vakt om möjligheten att erbjuda bonusar som baseras på relevanta, tydliga och begripliga mål. Däremot håller vi med om kritiken mot bonusar som ges utan krav på motprestation, eller rörliga ersättningar som belönar överdrivet risktagande. Nu pekas näringslivet, bankerna och i synnerhet deras "giriga direktörer" ut som syndabockar. Det är inte särskilt konstruktivt. Ska vi komma ur krisen krävs i stället att vi återupplivar den svenska traditionen av samförstånd och gemensam problemlösning mellan näringsliv och politiker. Vår familj har varit en del av svenskt företagande i 150 år. Vi tar, och vill fortsätta ta, ansvar. Det skriver Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg gemensamt här på DN Debatt.

Det krävs samverkan för att Sverige ska ta sig ur krisen. Låt oss avstå från frestelsen att leta syndabockar och i stället satsa på utbildning, kompetens, forskning och hållbar utveckling. Det räcker inte att ha ett bra företagsklimat – vi måste också ha ett gott företagarklimat. Vi behöver en saklig dialog mellan staten och näringslivet för att gemensamt skapa förutsättningar för ett starkt Sverige i en global värld.

Sverige befinner sig i ekonomisk kris. Exporten sjunker och drar med sig investeringarna. Hushållen blir allt försiktigare och skär ned på sin konsumtion. Arbetslösheten stiger snabbt. Prognosmakarna räknar med att vår BNP faller rejält i år. Krisen är inte svensk – den är global, och ser ut att bli djupare än vad vi sett sedan andra världskriget.

Frågan är nu vad som kan göras för att lindra krisen och lägga grunden för en långsiktig industriell utveckling. Hur kan ett litet land som Sverige klara den globala konkurrensen?
Hur ska vi satsa våra resurser för att säkra vår välfärd? Svaret är att det krävs samverkan – mellan näringslivet, staten, intresseorganisationerna och många andra. Mellan alla dem som bryr sig om Sveriges framtid.

Det är förstås frestande att hitta syndabockar. Näringslivet, bankerna och i synnerhet deras ”giriga direktörer” har ibland pekats ut som ansvariga. Politiker får också en hel del kritik. Men att leta syndabockar är inte särskilt konstruktivt om vi vill ta oss ur krisen.

Vi har stor respekt för politikernas utmaningar och för hur den svenska regeringen hittills mött dem, inte minst de snabba och resoluta insatserna för att stötta det finansiella systemet i samarbete med andra regeringar i EU.

Men vi kommer att möta många fler problem som kräver klokskap, vision och samarbete – inte skuldbeläggande, pekfingrar eller populistiska utspel.

I Sverige har vi globala företag med världsledande varumärken samt framgångsrika små och medelstora företag.
Femtio procent av vår BNP genereras genom export av varor och tjänster.

Detta är möjligt bland annat genom att svenska företag är i världstopp när det gäller produktivitet, teknisk utveckling och – tro det eller ej – företagsledning. Det bekräftas i internationella undersökningar.

Dessa svenska företag är av avgörande betydelse för vårt land eftersom de ger jobb, inkomster och skatteunderlag för den offentliga välfärden. Utan ett konkurrenskraftigt och dynamiskt näringsliv skulle levnadsstandarden och arbetsmöjligheterna vara radikalt sämre i Sverige.

En rejäl satsning på kompetens är en nyckelfaktor för att Sverige ska gå stärkt ur krisen. Ökad kvalitet i skolan, satsning på att svenska universitet och högskolor ska ligga i topp i världen, en offensiv forskningspolitik i samarbete med näringslivet – allt detta är viktiga inslag för att skärpa vår konkurrensförmåga. Företagen måste fortsätta att ta ansvar för de anställdas kompetens, utveckling och arbetsmiljö. Vi ska vara drivande mot diskriminering av alla slag så att människors lika värde respekteras, och vi ska ta vara på all den kompetens som finns.

Sverige är ett framtidssatsande land – vi har bland de högsta FoU-investeringarna i världen. Det finns dessutom en tradition av samarbete mellan staten och näringslivet kring forskning och utveckling för framtida teknologier. Det har gällt mobiltelefoni, försvarsindustri och flera andra områden. Tillsammans kan vi ytterligare höja den starka teknologiska kompetens som finns i landet. Det kan lägga grunden för innovationer och nya företag och därmed arbetstillfällen och välstånd.

Sverige behöver fler entreprenörer och fler tillväxtföretag för att skapa nya jobb i ett läge då arbetsintensiv produktion flyttas till länder med lägre löner. Det räcker inte att ha ett bra företagsklimat – vi måste också ha ett gott företagarklimat.

Från politisk sida måste man nu undvika att falla tillbaka i det moras av höga och slumpmässigt drabbande skatter som vi börjat ta oss ur. Att höja skatten på ägande och utbildning i ett läge där omvärlden fortsätter att sänka sådana skatter, skulle vara kontraproduktivt och medföra utflyttning av både kapital och hjärnkraft när Sverige behöver detta som mest.

Vi måste forma ersättningssystem i företagen som är både försvarbara och förklarbara, system som fungerar i både nedgångs- och tillväxttider. Det är nödvändigt att säkra vår förmåga att långsiktigt rekrytera och behålla särskilt kompetenta personer, inte minst i en hård internationell konkurrens. För att ha trovärdighet som arbetsgivare den dag konjunkturen vänder måste vi också respektera träffade överenskommelser.

Rörliga ersättningar fördöms nu från många håll. Om det handlar om bonusar som ges utan motprestationer eller som belönar överdrivet risktagande, så håller vi med om kritiken. Däremot vill vi slå vakt om möjligheten till rörlig lön som baseras på relevanta, tydliga och begripliga mål.

Företagen bör inrikta sin produktion så att den blir långsiktigt hållbar. Sverige har en konkurrensfördel genom att många svenska företag ligger i frontlinjen internationellt när det gäller energieffektivitet, ren teknologi och icke miljöbelastande produkter. Men näringslivet har mer potential på det här området, så låt oss göra ännu kraftigare satsningar.

Företagen där vi är engagerade har i flertalet fall sina rötter i Sverige. Vår familj har varit del av svenskt företagande i 150 år. Vi ser Sverige som basen för vår verksamhet också i framtiden. Vår affärsidé är att utöva det långsiktiga och engagerade ägande som många efterfrågar.

Vi tar och vill fortsätta att ta ett ansvar. Vi vill bidra till en anda av ekonomisk dynamik och utveckling i Sverige. Målet är ett starkare Sverige, ett Sverige som går ur krisen med ännu bättre förutsättningar för oss alla.

Svenska politiker har inte skapat krisen. Men det har faktiskt inte det svenska näringslivet heller. Näringslivet är inte något särintresse utan en avgörande del av lösningen för hur vi ska ta oss ur krisen.

För att kunna ta till vara de möjligheter som dåliga tider skapar behöver vi varandra. Vi behöver en saklig dialog mellan staten och näringslivet för att gemensamt skapa förutsättningar för ett starkt Sverige i en global värld. Låt oss återuppliva den svenska traditionen av samförstånd och gemensam problemlösning!

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.