Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Slå ihop SVT och UR och satsa på folkbildning”

SVT:s remissvar. SVT och UR bör slås samman. Det skulle innebära årliga besparingar på 45–60 miljoner och frigöra resurser för utbildning och folkbildning. Dessutom föreslår vi en förändring av den omstridda förhandsprövningen av nya tjänster, som innebär stor risk för självcensur och att goda idéer avfärdas, skriver SVT-chefen Eva Hamilton.

SVT lämnar i dag remissvar på utredningen om public services framtid. Utredningen, den största på lång tid, slår fast att det ligger i samhällets intresse att public ser­vicebolagen fortsatt ska ha ett brett uppdrag som omfattar alla genrer och att det är nödvändigt att bolagen ges goda ekonomiska förutsättningar.

Utredningen slår också fast att public service bör ha en långtgående frihet att utveckla verksamheten på internet och andra plattformar. Det är riktigt. En stor majoritet av svenska folket, tvärs över parti- och åldersgränser, tycker att vi ska utveckla tjänster på internet och att vi gör det bra.

Bolibompa-webben är Sveriges mest populära sajt bland de små barnen. SVT Play är den mest intressanta play-tjänsten enligt publiken, och är dessutom samhällsekonomiskt intressant eftersom den driver en ökad efterfrågan på snabbt bredband även hos grupper som inte är ”early adopters”. Genom journalistiska satsningar som Pejl, där vem som helst kan granska exempelvis brottsligheten eller skolorna i sin egen del av landet, har vi utvecklat vårt demokratiska uppdrag.

Vi vill fortsätta driva utvecklingen och kan i dag berätta att vi från och med nästa månad kommer att erbjuda SVT:s kanaler fritt över öppna internet. Samtliga kanaler kommer då att sändas i sin helhet på SVT Play och kan ses på mobiler, surfplattor och datorer.

En av public serviceutredningens uppgifter var att ta ställning till vad som behöver göras för att utbildnings- och folkbildningsutbudet ska stärkas ytterligare och nå en bredare publik.

SVT föreslår därför att regeringen prövar frågan om en sammanslagning av SVT och UR. UR har moderniserats på ett berömvärt sätt de senaste åren. Företaget har utvecklat en Play-tjänst, öppnat sitt arkiv av utbildningsprogram och satsat på många timmars föreläsningar från universitet och högskolor.

En sammanslagning skulle dock kunna leda till ytterligare förbättringar, både i SVT:s och i UR:s utbud. Fler program skulle bli tillgängliga för skolor, universitet och folkbildning. Utbildningsprogrammen skulle få en ökad kvalitet i fler genrer, en bättre Sverige-spegling och större mångfald, då UR får tillgång till SVT:s produktionsmässiga kompetens och resurser runt om i landet. Samtidigt kan UR:s pedagogiska kompetens utveckla SVT:s program, och göra dem mer användbara i undervisningen.

Genom en sammanslagning skulle genomslaget öka och programmen nå en bredare publik, både i och utanför skolan. En ökande andel av dagens ungdomar, och särskilt pojkar, undviker att ta del av samhällsdebatten och alarmerande många väljer att lämna skolan i förtid. De senaste åren har dock SVT via målmedvetet arbete lyckats nå just den här svåra gruppen.

Vid valen är SVT i dag, näst efter de egna vännerna, den viktigaste informationskällan även för förstagångsväljarna och det finns en stor efterfrågan från inte minst samhällslärare på mer material från SVT.

Program som Vetenskapens värld, Hjärnkontoret, Värsta språket, Historieätarna, porträtten av årets Nobel-pristagare och dokumentärserien om Olof Palme skulle med UR:s kompetens inom SVT kunna utvecklas, kompletteras med bakgrundsmaterial och tillgängliggöras på sätt som svarar mot lärarnas behov.

Medel skulle frigöras för nya satsningar inom utbildning och folkbildning. En sammanslagning skulle innebära årliga rationaliseringar på 45–60 miljoner kronor, främst genom att ta bort dubbleringar av administration, produktionsteknik och ledningsfunktioner. Med framtida tekniska krav, publicering på nya plattformar och utmaningar på rättighetsområdet är det inte rimligt att investera i utveckling i två separata bolag med så likartad verksamhet som UR:s och SVT:s.

Svensk public service skulle efter en sammanslagning ha en enklare och rationellare organisation med två flermediala företag, ett fokuserat på tv och ett på radio, båda med ett uttalat utbildnings- och folkbildningsuppdrag.

SVT lämnar i remissvaret också ett konstruktivt förslag till hur den omstridda förhandsprövningen skulle kunna utvecklas. Förhandsprövningen innebär att public servicebolagens idéer och förslag först ska prövas av regeringen, på grundval av kommersiella mediers synpunkter. Hade förhandsprövningen funnits när SVT Play introducerades, hade den uppskattade tjänsten sannolikt inte funnits. Det är mycket möjligt att vi inte hade haft någon kunskapskanal eller barnkanal. Systemet innebär en stor risk för självcensur och att goda idéer avfärdas av rädsla för den politiska processen.

Därför föreslår vi att förhandsprövningen bara ska träda i kraft när public serviceföretagen vill skapa en tjänst som innebär en förändring av uppdraget eller den ekonomiska ramen. I det läget ska alla intressenter beredas samma tillfälle att yttra sig.

Regeringen har valt att lyfta bort utredningens huvudförslag om en ny finansieringsform ur remissen, men har sagt att man avser att återkomma i frågan. Finansieringsformen är avgörande för bolagens oberoende, legitimitet och möjlighet till långsiktiga prioriteringar. SVT utgår därför från att frågan om framtida finansiering får sin lösning snarast.

Den proposition om public service som rege­ringen planerar att lägga i vår är den fjärde public servicepropositionen under 2000-talet. Med ytterligare en proposition om finansieringen blir det fem. Det är inte bra för ett oberoende företag som SVT att ständigt befinna sig i politiska processer. Därför föreslår SVT att tillståndsperioden blir åtta år. En sexårig tillståndsperiod med kontrollstation – som utredningen föreslår – innebär att endast tre av 2000-talets första 20 år skulle vara tillståndsprocessfria.

Min förhoppning är att de svenska riksdagspartierna, som alla säger sig vara vänner av public service, snarast enas över blockgränsen för ett långsiktigt beslut om framtiden för radio och tv i allmänhetens tjänst.

Eva Hamilton, vd SVT.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.